Singapore - "Stad och Land"


 

Resfakta Mer information om Singapore Flera bilder från Singapore Landsfakta Singapore Startsida

Klicka på den lilla bilden för större format

Singapore - "Stad och Land"

Singapore är ett litet och mycket modern land. Bitvis nästan futuristiskt med all sin vackra och djärva arkitektur! Stora delar av det gamla Singapore är däremot försvunnet. Eftersom Singapore är en frihandelszon finns det mycket att köpa till konkurrenskraftiga priser för shoppingsugna! En del av besöket här är all den goda maten man kan få tag i på allt från små enkla gaturestauranger till lyxiga krogar. En resa till Singapore är ett besök i ett lite annorlunda Asien.

För reseinformation klicka på länken Resfakta

Några viktiga årtal i Singapores historia

 
Årtal,
efter Kristus
 
Händelse
600-talet Ön Singapore en av utposterna i Srivijaya-imperiet, det första av flera imperier som förenade hamnar och städer i området kring den malajiska övärlden
1300-talet, början En javanesisk krönika berättar om ön Tamasek, ett kungadöme som grundades i slutet av 1200-talet med staden Singapura. Singapura, som betyder lejonstaden på sanskrit, blev senare också namnet på ön
1300-talet, slutet Singapura drogs in i stridigheter mellan Siam (Thailand) och det javabaserade kejsardömet Majapahit. Staden förstördes och ön blev efter det nästan öde i fyra sekler
1700-talet, slutet Singapore blev genom sitt strategiska läge intressant för britterna som koloniserade Indien och ökade handeln med Kina
1819 Thomas Stamford Raffles, en tjänsteman vid det brittiska Ostindiska kompaniet, fick tillstånd att upprätta en handelsstation på ön som snabbt drog till sig handelsmän från omkringliggande länder. Singapore blev snart en framgångsrik frihamn med fri invandring. Framför allt kom män från Kina, Ceylon, Indien, Indonesien och Malackahalvön för att tjäna pengar, befolkningen växte därför mycket snabbt
1826 Ostindiska kompaniet bildade den administrativa enheten the Straits Settlement av Singapore och två andra brittiska bosättningar på Malackahalvön, Penang och Malacka. När kompaniet förlorade sitt monopol på handeln med Kina cirka tio år senare minskade intresset för Singapore
1867 Blev the Straits Settlement en brittisk kronkoloni direkt underställd regeringen i London
1869 Efter att Suezkanalen öppnat ökade sjötrafiken kraftigt mellan Europa och Asien
1900 Omkring sekelskiftet var Singapore med sitt strategiska läge ett kommersiellt och finansiellt centrum för hela regionen
1929 Världsdepressionen drabbade Singapore hårt varför invandringen för första gången begränsades och kvotering av kinesiska män infördes. Kinesiska berördes dock inte av denna då deras inflyttning gynnade familjebildningen
1942 - 1945 Japan ockuperade Singapore fram till augusti
 
Efter andra världskrigets slut välkomnades britternas återkomst, men attityden till kolonialt styre hade förändrats
1945 Det första politiska partiet, Malajiska demokratiska unionen (MDU), bildades och kraven självständighet växte
1946 När Storbritannien bildade en malajisk federation, i vilken Penang och Malacka inkorporerades men inte Singapore, växte protesterna mot britternas agerande
1958 Hade enighet nåtts att Singapore skulle få inre självstyre. Storbritannien skulle även i fortsättningen ha ansvaret för försvars- och utrikespolitiken samt behålla rätten att upphäva författningen
1959 I maj hölls det första valet enligt en ny författning. Folkets aktionsparti (PAP) vann 43 av de 51 platserna och bildade regering med partiledaren Lee Kuan Yew som premiärminister
 
Den nya regeringen ansåg att Singapore måste bli mindre beroende av handel genom att bygga upp en egen industri. Men PAP ville också utöka hemmamarknaden genom en sammanslagning av Singapore och Malaysia
1962 Röstade 75 % av singaporianerna ja i en folkomröstning för en anslutning till Malajiska federationen, vilket också skedde.
Snart uppstod problem i förhållande till den federala regeringen i Malajiska federationen och båda sidor anklagade varandra för otillbörlig inblandning i varandras angelägenheter
1964 Utbröt kravaller mellan malajer och kineser i Singapore
1965 Singapore tvingades lämna den Malajiska federationen och blev därmed en självständig stat, officiellt mot sina egna politiska ledares vilja och blev nu ett självständigt land med etniska och politiska motsättningar, utan naturtillgångar och med en liten hemmamarknad

Det regerande Folkets aktionsparti (PAP) försökte skapa en nationell identitet genom att betona Singapores särart och integrera folkgrupperna i skolor och bostadsområden. Regeringen satsade också på att locka utländska investerare till landet med förmånliga villkor. Samtidigt med Singapores omställning gick världsekonomin på högvarv, vilket bidrog till att Singapore industrialiserades i rekordfart och snart kom att framstå som ett ekonomiskt under. Landet utvecklades till ett regionalt och internationellt finanscentrum

1970-talet, slutet Satsade regeringen framgångsrikt på att förändra ekonomin genom att attrahera mer högteknologisk och mindre arbetskraftsintensiv produktion. De ekonomiska framgångarna byggde till stor del på den politiska stabilitet som PAP:s starka ställning innebar
1981 PAP hade fram till detta år haft alla mandat i parlamentet. I ett fyllnadsval vann dock Arbetarpartiets ledare J B Jeyaretnam ett mandat
1984 I parlamentsvalet lyckades även Singapores demokratiska parti (SDP) vinna ett mandat
1988 SDP behöll sitt mandat i parlamentsvalet och blev då enda oppositionsparti eftersom Arbetarpartiets ledare Jeyaretnam dessförinnan hade dömts för mened och stängts av från politiken
1990 Avgick premiärminister Lee Kuan Yew som hade varit regeringschef sedan 1959, men stannade kvar i regeringen. Han efterträddes av Goh Chok Tong vilken förespråkade ett öppnare politiskt klimat och vissa lättnader i kontrollen över medierna kunde märkas
1991 I parlamentsvalet fick PAP sitt lägsta stöd sedan självständigheten, enbart 61 % av väljarna röstade på dem medan oppositionen fick fyra mandat
1993 Hölls allmänna val till presidentposten för första gången. Regeringens kandidat Ong Teng Cheong vann med nästan 59 % av rösterna
1997 PAP utlovade fortsatt stabilitet och ekonomisk tillväxt vilket gjorde att de stärkte sin ställning i årets val och fick alla mandat utom två
Efter valet fick regeringen ta itu med den ekonomiska kris som då drabbade Asien
1999 I presidentvalet ställde den sittande presidenten Ong Teng Cheong inte upp till omval. Av de tre kandidater som lanserades ansågs endast en ha tillräckliga meriter, Singapores tidigare USA-ambassadör S R Nathan som därmed kunde tillträda presidentposten utan att val hållits
2000 Den PAP styrda regeringen gav sken av att vilja öka öppenheten i den offentliga debatten genom att inrätta en ”Speaker’s Corner”. Intresset avtog efter hand för denna eftersom talarna måste registrera sig hos polisen innan de framträder. Dessutom måste de undvika vissa ämnen, till exempel etniska och religiösa frågor. Samtidigt fortsatte regeringen att ingripa mot oppositionsyttringar och meningsmotståndare åtalades regelmässigt för förtal
2001 Försattes Arbetarpartiets ledare Jeyaretnam i konkurs efter en rättsprocess och förbjöds därmed att sitta i parlamentet. Efter detta lämnade politiken efter 30 år som partiledare

I parlamentsvalet vann PAP 82 mandat. Arbetarpartiet och det nybildade partiet Singapores demokratiska allians (SDA) fick vardera ett mandat
Efter terrordåden mot USA den 11 september slöt Singapore upp bakom USA i kampen mot terrorismen då risken för attacker även mot Singapore ansågs vara stor

2001 - 2004 Under dessa år greps cirka 40 personer misstänkta för samröre med det sydöstasiatiska militanta islamistnätverket Jemaah Islamiah. Muslimska ledare har dock upprepat att landets muslimer är moderata
2005 Precis som år 1999 ställdes årets presidentval in då valkommittén ansåg bara en av de fyra kandidaterna uppfyllde kriterierna för presidentposten. Därmed kunde Sellapan Rama Nathan inleda en andra mandatperiod
2006 Vid parlamentsvalet i maj fick åter PAP 82 mandat. De två andra mandaten gick till Arbetarpartiet och Singapores demokratiska allians (SDA)
2009 Satt 23 personer fängslade enligt säkerhetslagar, utan åtal eller rättegång, misstänkta för samröre med islamistiska terrorister

Till överst på sidan

Geografi

Singapores landyta uppgår till endast 697 kvadratkilometer, vilket motsvarar ungefär halva Ölands yta. Landet har en strategisk placering mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska Havet i öster där den kortaste sjövägen mellan Indien och Kina går.

Singapore består av en huvudö med samma namn som både landet och dess huvudstad samt 64 småöar. Huvudön utgörs nästan helt av huvudstaden och är förenad med Malaysia via två broar över det smala Johoresundet.

Ursprungligen var huvudön täckt av tropisk regnskog och kantad av mangroveträsk. Skogen har dock avverkats i takt med att befolkningen ökat. För att få plats med nya industrier och bostäder har man utvidgat öarnas yta på konstgjord väg. Sedan 1960 har landets areal ökat med en femtedel.

Huvudstaden heter Singapore och har cirka 4 200 000 invånare.

Klimat

Singapores läge vid havet och närheten till ekvatorn gör att det är alltid är hett och fuktigt. Temperaturen håller sig jämn och det regnar året om, dock är nederbörden rikligast mellan november och januari. Trots det rikliga regnandet måste Singapore importera en stor del av sitt dricksvatten från Malaysia.

Befolkning, språk och socialt

När britterna började bygga en handelsstation på ön Singapore år 1819 var den knappt bebodd. Efter hand lockade hamnen till sig allt fler invandrare, som kom framför allt från Kina, Indien, Sumatra och Malackahalvön.

Allt sedan dess delas Singapores befolkning in i tre större folkgrupper. Kineserna är i majoritet, tre av fyra singaporianer har kinesiskt ursprung. De dominerar både det politiska livet och en stor del av affärslivet. Malajerna utgör den näst största folkgruppen. Deras ursprung är inte enbart från Malaysia, även invandrare från olika delar av den indonesiska övärlden kallas malajer i Singapore. Den tredje största folkgruppen är indierna, som är ett slags samlingsnamn för personer som kommer från Indien, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka eller Burma. De flesta singaporianska indier är tamiler.

Under kolonialtiden levde de olika folkgrupperna åtskilda. Efter självständigheten 1965 har regeringen försökt skapa en gemensam nationell identitet. Den bygger på det som regeringen kallar asiatiska värden och ska stå i kontrast mot den västerländska individualismen, men samtidigt uppmuntras ett multietniskt samhälle där folkgrupperna ska behålla sina egna språk, traditioner och religioner. Trots strävan efter harmoni mellan folkgrupperna är relationerna mellan dessa en känslig fråga alltsedan de upplopp som föregick självständigheten. Skillnader kvarstår vilket beror på att malajerna och indierna i genomsnitt har lägre levnadsstandard än kineserna och mindre inflytande i samhället.

Drygt 20 % av landets befolkning har vare sig medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. De flesta är lågutbildade invandrare som arbetar i tillverkningsindustrin, byggbranschen eller servicesektorn. De kan bo och arbeta lagligt i landet i åratal, men saknar ofta arbetsrättsligt skydd och sociala förmåner.

Singapore har fyra officiella språk; engelska, kinesiska, malajiska och tamil. Malajiska har en särställning i författningen där det utnämns till det nationella språket. Men det är bara engelska som talas av alla folkgrupper. Engelska används i domstolarna, förvaltningen, affärslivet, industrin och som undervisningsspråk i skolorna. Regeringen uppmuntrar invånarna att både lära sig engelska och behålla sitt modersmål.

Den beräknade medellivslängden i Singapore är betydligt högre än grannländernas och i nivå med den svenska. Spädbarnsdödligheten är bland den lägsta i världen. Den statligt subventionerade sjukvården hör till den bästa i Sydöstasien och den privata sjukvården är väl utbyggd, speciellt inom primärvården.

I Singapore finns inget allmänt pensionssystem eller allmän pensions-, sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Anställda och arbetsgivare betalar istället in pengar till en central omsorgsfond, Central Provident Fund (CPF). De anställda betalar cirka 20 % av sin lön till CPF och deras arbetsgivare 14,5 %. Varje anställd har två eller tre konton i fonden. Det största kontot kan användas till pension, husköp, investeringar i godkända aktier, köp av extra sjukförsäkring eller bidra till föräldrarnas pension. Det näst största är ett sjukvårdskonto och resten av insättningarna kan gå till ett specialkonto. Pengarna från sjukvårdskontot kan även användas för att köpa extra sjukförsäkring för eventuella längre medicinska behandlingar.

Män och kvinnor är lika inför lagen, men i praktiken är det ganska långt kvar till full jämställdhet. Kvinnor har i genomsnitt lägre löner än männen och de är betydligt sämre representerade i politiken.

Till överst på sidan

Religion

Singapore är en sekulär stat och regeringen är mån om harmoni mellan anhängare av olika religioner. Så länge religionen inte utmanar staten betraktas den som en positiv motvikt till det västerländska inflytandet med dess, enligt de singaporianska makthavarna, extrema individualism och brist på disciplin varför man istället försöker främja den kinesiska vishetsläran, konfucianismen, med betoning på dygder som flit och lydnad mot överheten.

De flesta kineser är anhängare av traditionell kinesisk religion, som blandar element från buddism, taoism och konfucianism men som också kommer till uttryck i dyrkan av förfäder och andar. Ett mindre antal kineser och invandrare från Sri Lanka är buddister i mer traditionell mening. Bland kineserna finns också en betydande grupp kristna.

Även indierna är uppdelade på flera religioner. Drygt hälften av dem är hinduer, en fjärdedel är muslimer och resten i huvudsak sikher eller kristna.

Malajerna är i stort sett samtliga muslimer vilket väcker en viss oro hos regeringen som är rädda för att fundamentalistiska strömningar i omvärlden ska sprida sig till Singapore och få politiska återverkningar.

Även kristen mission har oroat statsmakten som slår ned på allt som anses kunna störa harmonin mellan folkgrupperna. Det kristna samfundet Jehovas vittnen är förbjudet på grund av anhängarnas vägran att göra militärtjänst.

Utbildning

Sedan år 2003 råder sexårig skolplikt, dock gick i stort sett alla barn redan tidigare i den avgiftsfria skolan från sex års ålder. Flertalet av barnen har också gått åtminstone ett par år i förskola.

Redan efter fyra år i grundskolan grupperas barnen efter studieresultaten. Vid slutet av sjätte klass genomgår alla barn ett prov som avgör vilket program de ska följa i fyra eller fem år på högstadiet. Gymnasieskolans två- eller treåriga kurser förbereder sedan eleverna för vidare studier eller yrkesliv. Nio av tio elever fullföljer gymnasiestudierna.

I Singapore finns fyra universitet med sammanlagt omkring 65 000 studenter. Störst och äldst är Nationella universitetet i Singapore (NUS) som har ett omfattande samarbete med högskolor i utlandet. Dessutom finns nio högskolor i landet.

Undervisningen sker på engelska, men alla läser även ett modersmål, det vill säga malajiska, tamil eller kinesiska.

Drygt en femtedel av statens utgifter går till utbildning, med målsättning att stärka landets konkurrenskraft. Undervisningen är i stor utsträckning anpassad efter näringslivets behov.

Turism

För Singapore är turismen en betydelsefull inkomstkälla. Många människor som passerar den stora flygplatsen Changi på väg till andra länder väljer att stanna några dagar i landet. De flesta besökarna kommer från andra sydöstasiatiska länder samt Kina, Japan, Indien och Australien.

Singapore har marknadsförts som "Asien för nybörjare", eftersom den kombinerar asiatisk kultur och modernt stadsliv. Många kommer hit för att shoppa, även om det relativt sett har blivit dyrare för turister. Numera satsar landet på att saluföra sig som kulturstad med musik- och teaterföreställningar. Även stora internationella konferenser och mässor drar besökare till Singapore som sedan 1980-talet anses vara Asiens bästa konferenscentrum.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Besöket i Singapore var en trevlig och positiv upplevelse. Det är ett modernt land med goda kommunikationer och befolkningen är både trevlig och hjälpsam. Överallt finns god mat att få tag på, men även "specialiteter" som "Frogporridge". Singapore är ett bra land att "träna sig på" för mera krävande resor i Asien.

 

Singapore skyline

Statyn Merlion

"Båthotellet"

"Båthotellet"

Millennium tower

Modernt hus

Theatres on The Bay

Theatres on The Bay

Theatres on The Bay

Harbourarea

Bostadshus

The Singapore Flyer
"Göteborgshjulet"

Trappreklam

Raffles Hotel

Stadshuset

St Andrews Cathedral

Old Parliament

Gammalt och
modernt hus

Kinesiska hus

Kinesiskt hus

Kinesiskt hus

Kinesiska hus

Kinesiska hus

Kinesiskt hus

Kinesiskt hus

Kinesiskt hus

Indiskt tempel

Till överst på sidan  

Flera bilder från Singapore

Kuan Im Thong
Hood Cho templet

Kuan Im Thong
Hood Cho templet

Kuan Im Thong
Hood Cho templet

Let me see
your hand and
 I will tell you about
your future!

"The Storyteller"

"Let my birds tell you
about your future!"

Att ta på den
"Leende Buddhan"
betyder lycka!"

Sri Veeramakaiamman
templet

Sri Veeramakaiamman
templet

Guden sliter inälvorna
ur en person!
Sri Veeramakaiamman
templet

Bedjande man.
Sri Veeramakaiamman
templet

Bedjande kvinna.
Sri Veeramakaiamman
templet

Gudabilden sköljs
först med mjölk..
Sri Veeramakaiamman
templet

och sedan med vatten...
Sri Veeramakaiamman
templet

...innan den dekoreras
med röda prickar.
Sri Veeramakaiamman
templet

Religiös ceremoni
i indiskt tempel

Sultan moskén

Malabar moskén

Malabar moskén

Fiskmarknad

På "min" favoritrestaurang
serverades många
goda rätter...

...dock inte "Frogporridge"!

Jag beställde ris och fisk.
Fisken var torkad
och 2 cm lång!

"I want that!"
"That?"

"A touch of Sweden!"

Mass Rapid Transport
"MRT" är effektivt

På MRT:n är
det ofta trångt

Jultomte i +30 grader
känns fel!

Julgran vid
Armanis butik

Julgran vid
Cartiers butik

Jul i Singapore!

"Shoppare" utanför
Pradas butik

Varuhusinteriör

Varauhusinteriör

Personaluthyrning!

På väg mot Bukit Timah

På väg mot Bukit Timah

På väg mot Bukit Timah

Singapores högsta berg,
Bukit Timah

Apa i Bukit Timah Reserve

Apor i Bukit Timah Reserve

Apor i Bukit Timah Reserve

Apor i Bukit Timah Reserve

"Djunglewalk".
Bukit Timah Reserve

Kvinnliga försäljare

Photolesson

Kinesiska turister

Studenter

Tropiskt regn!

I väntan på
att regnet skall sluta...

Till överst på sidan 

Landsfakta

Officiellt namn: Republic of Singapore
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Singapore / 4 200 000

Yta (totalt): 697 km2
Kustlinje: 193 km
Lägsta punkt: 
Singapore sundet (0 möh) 
Högsta punkt: Bukit Timah (1 63 möh)
Viktigaste floder: Sungai Seletar
Större sjöar:
Seletar Reservoir

Invånare, totalt: 4 701 000
Invånare/km2: 6 955
Befolkningstillväxt:
0.86 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:
Män/Kvinnor
79 / 85
Folkgrupper: Kineser 75 %, Malajer 14 %, Indier 9 %, Övriga 2 %
Religion: Buddism 42.5 %, Islam 14.9 %, Taoism och Konfucianism 8.5 %, Hinduism 4 %, Kristna 14.6 %, mfl 
Språk: Officiella språk är engelska. kinesiska, malajiska och tamil
Läskunnighet % (befolkning över 15 år):
Män/Kvinnor 97 / 93

 

Självständighet: 9 augusti, 1965
Nationaldagar: 9 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år

BNP/inv.: USD 34 346 
Befolkning under fattigdomsgräns: ?
(Personer som lever på under 2 USD/dag)
Elkonsumtion per person: 8 170 kwh (Sverige 15 424 kwh)
Antal turister årligen: Cirka 7 100 000
Valuta: Singapore dollar (SGD)
Militära utgifter i % av BNP: 4.8 %

Mobiltelefoner: 6 375 000
Internetanvändare: 3 370 00
Järnvägsnät: 25 km
Vägnät (större vägar): 3 365 km

Angiva värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2010/12

För ytterligare information CIA World Factbook

Flagga, Statsvapen och karta

Flagga

 

Riksvapen Karta
Flaggan infördes år 1959 och färgerna symboliserar internationellt broderskap, renhet och dygd.

Halvmånen och stjärnorna står för "ett ungt land på uppåtgående i idéell strävan mot demokrati, fred, framsteg, rättvisa och jämlikhet".

Lejonet i riksvapnet anspelar på namnet Singapura som betyder "Lejonstaden" och tigern är ett minne av förbundet med Malaysia.

Valspråket lyder: "Framåt, Singapore!"

 

 

För mer information om Singapore Dagens väder i Singapore
Fakta World Factbook BBC Country Profile Inst. UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar Asia One     BBC Weather
Övrigt Singapore Tourism Board Lonely Planet www.stalvik.se  
         

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-08-20
www.stalvik.com

905 besökare sedan 101221