Vietnam - "Enat land"


 

Resfakta Mer information om Vietnam  Landsfakta Vietnam English version Startsida

Klicka på bilden för större format

Vietnam - "Enat land"

Det tidigare relativt stängda landet öppnades för turister i början av 1990-talet och har sedan dess blivit ett populärt resmål.

Vietnam har en lång och intressant historia, vilket många kanske inte tänker på eftersom man oftast förknippar landet med blodiga krig. Först fransmännens långa kolonisering och sedan det tragiska Vietnamkriget.

Det lilla landet, knappt en tredjedel av Sveriges yta, reser sig nu efter krigen och har satsat hårt på turistindustrin. I Vietnam finns vacker natur, spår efter intressant gammal kultur och fascinerande minoritetsfolk. Människorna är vänliga och det är förhållandevis lätt att resa på egen hand.

Jag har nu besökt Vietnam två gånger. Den första gången var i samband med en resa till provinsen Yunnan i Kina och den andra i samband med en resa längs Mekongfloden som började i Norra Thailand, vidare genom Laos och Kambodja och som slutade i södra Vietnam.

Läs mera om min resa under Resfakta.

Vietnams historia i korthet

Redan 10 000 år före Kristus började ett samhälle grundat på jakt, fiske och risodling växa fram i det område som idag kallas för Vietnam. Don Son-kulturen, en bronsålderskultur, kan spåras till 1200-talet f Kr. Den nådde sin höjdpunkt på 300-talet f Kr. I slutet av 200-talet gjorde Kina försök att erövra Vietnam och år 112 f Kr lyckades detta, vilket innebar att Vietnam under 1 000 år kom att bli ett kinesiskt lydrike. Under denna period föddes en nationalism som präglat landets ledare fram till våra dagar. Kineserna drevs ut ur Vietnam, efter flera tidigare upprorsförsök, år 938.

Efter detta växte sig landet till en stark feodal stat som dock var tvungen att försvara sig mot nya kinesiska anfall. Trots attackerna lyckades man expandera riket söderut lägga under sig det hinduiska Champariket, som var beläget i nuvarande centrala Vietnam. I slutet av 1700-talet erövrade vietnameserna den idag sydligaste delen av landet som vid denna tidpunkt tillhörde det kambodjanska riket. Efter inbördeskrig på 1700-talet lyckades den sydlige ledaren Nguyen Anh lägga under sig hela landet. År 1802 lät han sig krönas till kejsare och gjorde Hue till huvudstad.

På 1850-talet intervenerade Frankrike Vietnam militärt med förevändning att missionärer förföljts och 1867 hade man koloniserat hela södra Vietnam. År 1885 var hela landet erkänt som ett franskt protektorat. År 1902 slogs Vietnam samman med de franska besittningarna Laos och Kambodja till Indokinesiska unionen. Det vietnamesiska folket utsattes för ett hårt kolonialt tryck. 

Indokinas kommunistparti grundades 1930 vid en kongress i Hongkong av, bland annat, Ho Chi Minh. I början av 1930-talet slogs ett kommunistiskt uppror ned på ett mycket brutalt sätt.

Under andra världskriget ockuperade japanerna Vietnam, men lät fransmännen fortsätta att styra regionen. Tillsammans förde de en hänsynslös politik och exploaterade landet vilket ledde till att två miljoner människor förlorade livet. Kommunistpartiets folkfront, Viet Minh, gjorde dock motstånd mot ockupationsmakterna. Ho Chi Minh som levt utomlands sedan 1911 återvände till Vietnam för att leda motståndskampen, vilken blev framgångsrik. Vid krigsslutet tog Viet Minh kontroll över en stor del av landet och den 2 september 1945 utropade Ho Chi Minh den Demokratiska Republiken Vietnam.

Andra världskrigets segrarmakter hade dock bestämt i förväg att Vietnam tillfälligt skulle delas längs den 16:e breddgraden. Norra delen skulle tillfalla nationalistkineserna och den södra britterna. Med britternas hjälp kom fransmännen tillbaka till södra Vietnam. För att bli kvitt nationalkineserna accepterade Ho Chi Minh att fransmännen även skulle återvända till landets norra del i fem år  mot att Vietnam i gengäld erkändes som självständig stat inom det franska väldet.

Efter allmänna val i januari 1946 bildade Viet Minh regering. Relationerna med fransmännen var mycket ansträngda och i november, samma år, utbröt krig. Kineserna stödde Viet Minh och USA fransmännen.

År 1953 hade Viet Minh tagit kontroll över större delen av norra Vietnam och genom segern vid Dien Bien Phu i maj 1954 besegrades fransmännen.

Efter den franska kapitulationen inleddes en internationell konferens i Geneve om Vietnams framtid och att landet, tillfällig, skulle delas längs den 17:e breddgraden. En regering tillsatt av fransmännen skulle styra i södra delen och i norr skulle kommunisterna styra. Allmänna val skulle hållas i juli 1956. Under 300 dagar skulle folk fritt få flytta över gränsen.

I Sydvietnam blev den USA-stödde Ngo Din Diem premiärminister och senare även president. Han införde diktatur och det utlovade allmänna valet kom aldrig till stånd. 

De efterföljande åren ökade spänningen mellan Nord- och Sydvietnam. På initiativ av Nordvietnam bildades Nationella befrielsefronten (FNL) år 1960. Utvecklingen i landets norra och södra delar gick i helt motsatta riktningar. I norr infördes hårda kommunistiska reformer med stöd från Sovjetunionen och Kina. I söder utvecklades en korrumperad kapitalistisk ekonomi.

Till överst på sidan

De första amerikanska militärerna kom till Vietnam 1950 som fransmännens rådgivare. Med ökad risk för ett kommunistiskt maktövertagande i söder utökades den amerikanska närvaron av USA:s dåvarande president John Kennedy 1961. Regimen under ledning av Diem intensifierade sina ansträngningar för att komma åt gerillaverksamheten, som bredde ut sig alltmer. Hans hänsynslösa politik fick inget stöd hos amerikanarna utan de stödde en kupp mot honom 1963. I samband med denna mördades Diem. Efter ytterligare militärkupper blev general Nguyen Van Thieu president i Sydvietnam 1965.

Den sydvietnamesiska armen hade inga större framgångar i kriget mot gerillan. USA:s president Lyndon Johnson ville skicka stridande förband som stöd, men hade kongressen mot sig. Med ett nordvietnamesiskt "angrepp" mot ett amerikanskt krigsfartyg i Tonkinbukten i augusti 1964 fick presidenten de argument han saknade. I själva verket hade det amerikanska fartyget befunnit sig på ett spionuppdrag i nordvietnamesiskt vatten. I väntan på rätt tillfälle att få kongressens tillstånd att skicka trupper till Vietnam hade ett färdigt förslag legat klart i flera månader, man ville bara vänta på rätt tillfälle. (En oacceptabel taktik som USA:s använt sig av flera gånger, nu senast mot Irak, vilket bara drabbar oskyldiga människor.) Den amerikanska styrkan byggdes nu upp snabbt och uppgick i mars 1968  till mer än 500 000 soldater. 

Under 1965 började USA terrorbomba Nordvietnam för att för att försöka stoppa stödet till FNL. I Sydvietnam försökte USA krossa FNL genom att förstöra gerillakontrollerade områden, bland annat genom kemisk krigföring. Framgångarna för USA och de sydvietnamesiska  trupperna uteblev dock, varför FNL och de nordvietnamesiska trupperna erövrade ett stort antal städer i början av 1968 under den så kallade "Tetoffensiven". Offensiven slogs emellertid tillbaka med stora förluster på båda sidor. Den öppnade dock ögonen på amerikanarna som insåg att Vietnamkriget skulle bli svårt att vinna. Opinionen i USA och på många andra håll i världen fortsatte att med kraft ifrågasätta kriget och dess vansinne. Som resultat ställde president Lyndon Johnson inte upp till omval. Nordvietnams ledare Ho Chi Minh avlider under 1969. 

Under president Richard Nixon minskades antalet amerikanska soldater och fredsförhandlingarna i Paris utvidgades till en konferens med deltagare från Sydvietnam och FNL. Men samtidigt spreds kriget till Kambodja och Laos när USA försökte bomba sönder "Ho Chi Minh-leden", nordvietnamesernas försörjningslinje. 

Under våren 1972 inledde Nordvietnam en ny offensiv. Den svarade USA på genom att åter börja bomba i Nordvietnam och att minera nordvietnamesiska hamnar. Bombningarna av Hanoi och Haiphong julen 1972 resulterade i protester över hela världen men hade avsedd effekt för USA. Nordvietnam tvingades till att underteckna ett fredsavtal i Paris den 27 januari, 1973.

Efter att ha förlorat mer än 58 000 soldater lämnade USA Vietnam, antalet döda vietnameser var oerhört mycket högre. Kriget fortsatte i mindre skala fram till i april 1975, då det avslutades med att den sydvietnamesiske presidenten Thieu flydde den 21 april och att Saigon intogs av Nordvietnameserna den 30 april.

Några viktiga årtal i det återförenade Vietnams historia

År

 

Händelse
1976 Val till ett allvietnamesiskt parlament hölls i april
Den 2 juli grundades Socialistiska republiken Vietnam

Efter återföreningen fick norra Vietnam ansvaret för den tunga industrin, medan södern främst skulle ta hand om livsmedelsförsörjningen och den lätta industrin. De industrier som fanns i södern förstatligades i stor utsträckning

1977-1978 Kollektiviserades jordbruket
1978 Under våren drev kommunistpartiet en socialiseringskampanj i söder. Främst drabbades kineserna i storstäderna, som dominerat affärslivet. Minst 400 000 vietnameser, större delen av kinesiskt ursprung, flydde landet, ofta i överlastade båtar. Senare lyckades FN övertala den nya regimen att låta ytterligare minst 350 000 människor lämna landet på ett säkrare sätt. Än i dag tvingas f d tjänstemän från Saigonregeringen försörja sig på att trampa cyclo (en form av cykeltaxi) eller sälja lotter
1979 Vietnamesiska styrkor invaderar Kambodja (Kampuchea) på grund av konfrontationer från de Röda Khmererna. Vietnameserna installerar en lydregim i landet. Kinesiska styrkor invaderar norra Vietnam
1980 Under 1980-talets början isolerades Vietnam från Västvärlden genom en bojkott ledd av USA för att landet orienterade sig mot Sovjetunionen. Landets ekonomi kördes i botten 
1982 Vid partikongressen inleddes ett reformarbete och satsningen på tung industri tonades ned till förmån för produktion av mat och andra basvaror. Planekonomins misslyckande gjorde att systemet luckrades upp inifrån. Ute i provinserna började ett marknadssystem växa fram. Privat odlad mat såldes på en fri marknad. De statliga planerna lades om i riktning mot konsumtionsvaror
1986 Den starka inflationen, som under året nådde över 700 %, bidrog till att att sätta fart på reformerna. Reformlinjen, kallad doi moi (förnyelse), förstärktes vid den sjätte partikongressen 1986, som präglades av stark intern kritik av ineffektivitet och korruption. Partiet fick en reformsinnad generalsekreterare från södern, Nguyen Van Linh. På det ekonomiska området genomfördes devalveringar, långivningen stramades åt och subventioner slopades, vilket minskade inflationen
1991 Nguyen Van Linh efterträddes som generalsekreterare av den mer konservative Do Muoi
1992 Landet visade upp sitt första handelsöverskott!
1997 Do Muois efterträdare general Le Kha Phieu valdes i december till generalsekreterare. Han förde en konservativ politik som gick ut på att bevara och helst stärka kommunistpartiets politiska kontroll, samtidigt som ekonomin liberaliserades efter kinesiskt mönster

Under 1990-talets sista år förekom flera tecken på splittring inom partiledningen. Premiärminister Phan Van Khai föreföll stå för en mer reformvänlig linje än partiets generalsekreterare Le Kha Phieu. Inom partiet rådde osäkerhet om hur långt reformerna kunde tillåtas gå. Samtidigt som privat företagsamhet släpptes fri och jordbruksmark i praktiken privatiserades, sade partiet nej till de flesta politiska reformer

2001 Under våren utbröt svåra oroligheter, när bergsbor från olika minoritetsfolk i det centrala höglandet protesterade mot att vietnameser flyttade in från de överbefolkade kusttrakterna och avverkade stora mängder skog för att anlägga kaffeplantager. Regeringen satte in soldater, kravallpolis och helikoptrar för att slå ned oroligheterna

Under den 9:e partikongressen i april stärktes de reformvilliga krafterna. Le Kha Phieu fick lämna posten som generalsekreterare, anklagad för att ha missbrukat den militära underrättelsetjänsten för att komma åt andra partimedlemmar och för att ha bromsat reformtakten. Till ny generalsekreterare valdes den reformsinnade Nong Duc Manh, som tillhör minoritetsfolket tai. Premiärminister Phan Van Khai och president Tran Duc Long behöll sina poster i partiledningen, men nästan hälften av de 150 medlemmarna i centralkommittén blev nyvalda

2002  I maj hölls val till nationalförsamlingen, som hade utökats till 498 platser. Kommunistpartiet vann 447 mandat medan övriga mandat, bortsett från två som vanns av oberoende kandidater, gick till personer från andra organisationer inom Fosterländska fronten
2004 Var det nya oroligheter i de centrala högländerna. Kristna grupper ur minoritetsfolken samlade upp till 30 000 personer till demonstrationer, som slogs ned brutalt. Området stängdes för utländska journalister och inga säkra uppgifter om antal dödsoffer finns. Många av de upproriska personerna flydde till Kambodja
2006 Under kommunistpartiets tionde kongress i april stod korruption och maktmissbruk inom förvaltningen och de politiska organen högst på dagordningen. Vid kongressen omvaldes partiets generalsekreterare Nong Duc Manh för en ny femårsperiod. Till ny president utsågs partichefen i Ho Chi Minh-staden, Nguyen Minh Triet. Denne utnämnde därefter vice premiärminister Nguyen Tan Dung till ny premiärminister

I juni godkände nationalförsamlingen Kommunistpartiets val av ny president och ny premiärminister

I juni antog nationalförsamlingen Vietnams första lag mot korruption. Den föreskriver att högsta chefen inom varje förvaltningsenhet är ansvarig för all korruption som pågår inom enheten

2007 I maj hölls val till nationalförsamlingens 493 platser

I juli återvaldes Premiärminister Nguyen Tan Dung och president Nguyen Minh Triet av den nya nationalförsamlingen.  Premiärministern presenterade därefter en något mindre och yngre regering, med fortsatta ekonomiska reformer och korruptionsbekämpning överst på programmet

2008 I juli avskedades transportministern för sin roll i en stor korruptionsskandal
2009 I juni ratificerade Vietnam FN:s konvention mot korruption


Till överst på sidan

Befolkning, Språk och Religion

Av befolkningen på drygt 80 miljoner tillhör cirka 85-90 % av dem vietfolket, även kallat kinh. Vietfolket antas vara en blandning av australoida, melanesiska och indonesiska folkgrupper, som bebott området sedan äldre stenålder och av kineser som invandrat under senare delen av bronsåldern. Dessutom lever ett antal minoritetsfolk i Vietnam, de största är tay, thai, muong, nung, yao, meo och kmerer.

Det vietnamesiska språket, kinh, hör med all sannolikhet hemma i de austroasiatiska språken men är också påverkat av såväl kinesiska som taispråk. Bland minoritetsfolken talas ett trettiotal större språk.

Geografi, Klimat

Vietnam är cirka 1 600 kilometer långt och sträcker sig längs Tonkinviken, Sydkinesiska Sjön och Siamviken. Landet gränsar mot Kambodja, Laos och Kina. Vietnams största floder i norr är Röda Floden (Song Hong) och Svarta Floden (Song Da) i söder bildar Mekongfloden ett stort, bördigt deltalandskap. Bergstoppen Fan Si Pan (3 143 meter över havet) är landets högsta berg som ligger i norra delen av landet. 

Eftersom Vietnam ligger i den tropiska regionen har en stor del av landet ett hett och fuktigt klimat. Väder och årstider skiljer sig dock något åt mellan landets olika delar. Under sydvästmonsunen, mellan april och oktober, faller mest nederbörd. I delar av det centrala låglandet regnar det mest under vinterns nordostmonsun. I huvudstaden Hanoi kan temperaturen falla till nära noll nattetid i januari. Vietnam drabbas ofta hårt av stormar och tyfoner som under sommaren kommer in från Sydkinesiska Sjön

Flora och Fauna

Vietnams flora och fauna är mycket variationsrik beroende på de olika biotoper som finns inom landets gränser.

Ursprungligen täcktes hela Vietnam av stora skogar. Dessa har dock under mänsklighetens utbredning decimerats i allt större omfattning. Först röjdes skog i begränsad omfattning, sedan i allt större omfattning ju mer befolkningen ökade. Under Vietnamkriget förorsakade USA stora skador genom användandet av olika miljögifter. Genom återplanering av skog försöker man begränsa dessa. 

I de vietnamesiska skogarna finns uppskattningsvis mer än 12 000 olika växtarter, endast cirka 7 000 av dessa är identifierade. Hela 2 300 olika växtarter kan användas som människoföda, medicinalväxter, djurfoder eller som skogsprodukter etc.

Även Vietnams fauna är artrik, men håller rask på att decimeras på grund av jakt, tjuvskytte och miljöförstöring. Även människors matvanor påverkar djurlivet. I Vietnam finns hela 275 olika däggdjursarter, mer än 800 fågelarter, 180 reptilarter och hundratals olika fiskarter mm Så sent som 1998 upptäcktes nya djurarter i Vietnam. 

Inom landets gränser finns 13 nationalparker.

Religion

Enligt Vietnams författning får ingen utnyttja religionen till att ”bryta mot lagen”. I brist på politisk opposition mot det styrande kommunistpartiet har religiösa ledare ofta fått ge uttryck åt invånarnas missnöje. Organiserad religionsutövning får endast ske i officiellt godkända former.

Under senare år har främst protestantiskt kristna och buddister förföljts av myndigheterna. Tidigare ledde myndigheternas kontroll över religiösa utnämningar till konflikt med den katolska kyrkans ledning i Vatikanen. Den motsättningen är numera i stort sett borta på grund av regeringens strävan efter bättre relationer med omvärlden. När Vietnams premiärminister Nguyen Tan Dung i januari 2007 träffade påven var det ett viktigt steg mot normaliserade relationer till Vatikanen. Det var första gången en vietnamesisk kommunistledare mötte den katolska kyrkans överhuvud. De diplomatiska förbindelserna mellan Vietnam och Vatikanen bröts 1975.

Landets dominerande religionen är mahayanabuddism. I Vietnam har den tillsammans med konfucianismens bildningsideal och daoismens andetro och mysticism fått en egen form som ibland beskrivs som en ”trippel-religion”. Endast det officiella vietnamesiska buddistsamfundet tillåts representera landets buddister. Regimen har ingripit hårt för att begränsa inflytandet för Vietnams förenade buddistsamfund, som förbjöds 1982. Flera av dess ledare sitter i fängelse eller husarrest. Trots det har samfundet många anhängare.

Cao dai är en inhemsk religion som kombinerar influenser från de flesta större religionerna med starka inslag av spiritism. Cao dai grundades på 1920-talet och spreds snabbt. Dess anhängare hade på 1950-talet till och med en militärt rustad stat i staten i provinsen Tay Ninh i sydväst. I dag räknar cao dai omkring 2,5 miljoner anhängare.

Hoa hao utvecklades på 1930-talet som en folklig uttolkning av buddismen. Liksom cao dai utvecklade hoa hao tidigt en väpnad gren, som var aktiv fram till 1975. Hoa hao omfattar i dag omkring 1,5 miljoner personer.

Vietnam har också en betydande kristen minoritet, varav flertalet är katoliker. I landet finns även en liten grupp muslimer. De flesta av dem tillhör folkgruppen cham som lever i centrala Vietnam.

Utbildning

Vietnamesiska barn börjar skolan vid sex års ålder och den femåriga grundskolan är obligatorisk, ungefär nio av tio barn fullföljer utbildningen. Det är tänkt att grundskolan skall vara en kostnadsfri utbildning men vanligt är att avgifter tas ut för läroböcker och annat skolmaterial.

Efter grundskolan kommer man in i två högre stadier på sammanlagt upp till sju års utbildning. Cirka 2/3 av eleverna fullföljer det första stadiet, vilket ungefär motsvarar svenskt högstadium. Den resterande 1/3 går ut det högre stadiet, motsvarande svensk gymnasienivå.

Jämfört med många andra utvecklingsländer har Vietnam ett välutvecklat skolsystem och andelen läs- och skrivkunniga vietnameser är efter omständigheterna mycket hög.

Trots ekonomiska svårigheter och långa krig prioriterade regeringen länge utbildning. Under 1980- och 1990-talen minskade dock satsningarna och skolväsendet fick problem. Från slutet av 1990-talet ökade de statliga utbildningsanslagen men utbildningen är ofta omodern och av låg kvalitet, speciellt på landsbygden och i högländerna. Nästan hälften av de statliga anslagen går till högre utbildning, vilket främst gynnar medelklassen i städerna.

Antalet privatskolor har ökat snabbt sedan de första grundades i slutet av 1980-talet. År 2007 var nästan 20 % av universitetsstudenterna inskrivna vid en privat institution. Då det råder brist på universitetsplatser erbjuds en del av de mest begåvade studenterna stipendier för utlandsstudier. År 2008 fanns det 322 universitet och högskolor i Vietnam.

Turism

Sedan 1990-talet har turismen ökat snabbt i Vietnam, något som uppmuntras av regeringen, och sedan år 1993 kan utlänningar resa fritt i praktiskt taget hela landet.

Med sina fantastiska sandstränder och kulturella sevärdheter har Vietnam goda förutsättningar att konkurrera med grannländerna. Myndigheterna satsar speciellt mycket på att göra den gamla kejsarstaden Hué med dess citadell och gamla kejsargravar attraktiv för besökare.

År 2007 hade Vietnam drygt fyra miljoner besökare, de flesta kom från Kina, Sydkorea, USA och Japan..

Trots mina två besök i Vietnam känner jag att det finns anledning att åka tillbaka ytterligare någon gång för att besöka andra delar av detta lilla, men intressanta land.

 

vietnam3.jpg (27481 bytes)

Gatubild.
Hanoi

vietnam_25.jpg (14993 bytes)

Vattenlandskap.
My Duc

vietnam6.jpg (23572 bytes)

 Barn i byn
Viethai

vietnam_22.jpg (17165 bytes)

Båtar.
Cat Ba

vietnam11.jpg (31181 bytes)

Blomstermarknad.
Hanoi

vietnam_26.jpg (22510 bytes)

Tempel på ö.
My Duc

vietnam_28.jpg (30968 bytes)

Gränsövergång.
Lao Cai

vietnam_27.jpg (14640 bytes)

Landskap i solnedgång.
My Duc

vietnam_24.jpg (15575 bytes)

Rorskvinna.
My Duc

vietnam_21.jpg (22614 bytes)

Ngoc Son templet.
Hanoi

vietnam1.jpg (22052 bytes)

Gaturestaurang.
Hanoi

vietnam_23.jpg (12744 bytes)

Halong Bay.
Haiphong

vietnam_20.jpg (20918 bytes)

Gatubild.
Hanoi

vietnam7.jpg (30819 bytes)

Long Bien-bron.
Hanoi

vietnam_29.jpg (20442 byte)

Chinatown.
Saigon

vietnam_30.jpg (21886 byte)

Gryning.
Mekongdeltat

vietnam_31.jpg (32653 byte)

Kvinnor som ror.
Mekongdeltat

vietnam_32.jpg (34320 byte)

Julafton.
Saigon

vietnam_33.jpg (29282 byte)

Slumbostad.
Saigon

vietnam_34.jpg (32541 byte)

Slumbostad.
Saigon

vietnam_35.jpg (26187 byte)

Familj på mc.
Saigon

vietnam_36.jpg (36436 byte)

Huvudposten.
Saigon

vietnam_37.jpg (26433 byte)

Hotel de Ville.
Saigon

vietnam_38.jpg (33072 byte)

Chinatown.
Saigon

   

För mer information om Vietnam:

Dagens väder i Vietnam

Fakta:

World Factbook BBC Country Profile UD:s rekomm. CNN Weather

Tidningar:

The Saigon Times     BBC Weather

Övrigt: 

Lonely Planet www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-08-23
www.stalvik.com

2 317 besökare sedan 100111
(17 882 besökare 011029 - 100110)