Tanzania - "Vilda djur, massajer, Kilimanjaro och Zanzibar"


 

Resfakta Mer information om Tanzania Landsfakta Tanzania Startsida

Klicka på bilden för större format

Tanzania -
"Vilda djur, möten med massajer, bestigning av Kilimanjaro och simtur med delfiner på Zanzibar"

När jag såg denna resa hos en av de mera kända svenska ekoturistarrangörerna bestämde jag mig direkt för att köpa detta researrangemang.

Resan innehöll alla de äventyrliga inslag som bör finnas med på en resa i Östafrika; två safaris, en vandring med massajer, bestigning av Afrikas högsta berg Mount Kilimanjaro, ett besök i den historiska staden Bagamoyo, en nattlig seglats med dhow till Zanzibar, möjlighet att uppleva Zanzibar under några dagar och besök i storstaden Dar es Salaam.

Dessutom kompletterade jag resan med att på egen hand under några dagar vandra i de vackra Usambara-bergen i norra Tanzania.

Resan blev precis så spännande och fascinerande som jag förväntade mig, men den innehöll också mindre positiva inslag som flera försök till fickstölder och otaliga försök att lura en turist. Att bestiga Kilimanjaro är ingen lätt uppgift, något man bör vara medveten om innan man gör ett försök!

Det som starkast kommer att finnas kvar inom mig förblir mötena med människor som ofta hälsar på en mzungu, en vit person, med ett glatt jambo, de vilda djuren jag såg under mina safaris och på Zanzibar samt, givetvis, bestigningen av Kilimanjaro.

Tanzania har oerhört mycket att erbjuda en resenär och landet räknas, trots allt,  till ett av de säkrare att besöka i Östafrika.

Läs mera resan under länken Resfakta.

Tanzanias historia i korthet

Före Kristus

Tanzanias mänskliga historia sträcker sig förmodligen längre tillbaka i tiden än något annat lands.

I Great Rift Valley har man funnit lämningar av förmänniskor, australopithecus afarensis, som tros ha levat för 3-4 miljoner år sedan. Fynd av jägare och samlare, som antas ha levat för cirka två miljoner år sedan, har också gjorts i området. I förhistorisk tid fanns troligen bebyggelse längs nuvarande Tanzanias kuster och norra slättland.

För cirka 1 miljon år sedan kom dessa förmänniskor att utvecklas till den mera moderna människan, homo erectus, som spred sig från Östafrika till Europa och Asien.

För cirka 100 000 år sedan utvecklades den moderna människan, homo sapiens.

För cirka 10 000 år sedan förekom sporadiskt nomadiska klaner av jägare och samlare i området söder om Olduvai-klyftan. De talade ett språk liknande khoisan, som talas i södra Afrika. Dessa klaner anses vara besläktade med folkgruppen Sandawe som lever i dagens Tanzania. Klanernas imponerande klippmålningar kan beskådas vid Kondoa i centrala Tanzania.

På det tanzaniska fastlandet möttes tidigt många olika folkgrupper och blandades med varandra, vilket är bakgrunden till de få etniska konflikterna i landet.

För mellan 3 000 och 5 000 år sedan fick de khoisan-talande människorna sällskap av jordbrukare och boskapsskötare som talade kushitiska och kom från dagens Etiopien. De levde för det mesta i små familjegrupper och förde med sig traditioner som fortfarande tillämpas av deras ättlingar.

De flesta av Tanzanias nuvarande invånare härstammar dock från det Bantu-talande folk som kom till landet på 1 000-talet före Kristus. Dessa människor kom ursprungligen från Niger-deltat i Västafrika. De var skickliga jordbrukare och smeder och levde som fasta bosättare i små byar.

Något senare kom nilotiska folkgrupper, massajernas förfäder, till Tanzania. Denna invandring fortsatte ända in i 1600-talet men nådde sin höjdpunkt under 14- och 1500-talen.

Befolkningen av kustområdena följde ett helt annat mönster än det som skedde i inlandet.

Kustbefolkningen har haft kontakt med andra delar av världen i tusentals år.

Egyptierna trodde att deras förfäder kom från ett land söder om Egypten som de kallade för Punt. Cirka år 2 500 före Kristus seglade en expedition från Egypten söderut längs kusten för att finna detta gåtfulla land. Den återvände fullastad med elfenben, ebenholts och myrra. En last som avslöjade att expeditionen landstigit någonstans i Östafrika.

Det finns inga belägg att egyptierna efter detta bedrev någon regelbunden handel med denna kust, men man vet att de återvände.

På 600-talet före Kristus utforskade feniciska handelsmän Afrikas östkust.

För cirka 2 000 år sedan anlände bantu-talande människor till kusten, som man vet hade handelsförbindelser med Romarriket. Romarna kände även till Kilimanjaro och de stora sjöarna i Tanzanias inland.

Till överst på sidan

Under första årtusendet efter Kristus frodades bosättningar som grundats av handelsmän som kom först från Medelhavsområdet och senare från Arabien och Persien. De kom att beblandas med det ursprungliga bantutalande folket vilket gradvis blev grunden till språket swahili och en helt ny kultur. De arabiska köpmännen förde även med sig islam, som redan på 1000-talet hade rotat sig ordentligt.

Under de följande århundradena etablerade de arabiska köpmännen handelsstationer längs hela Tanzanias östkust och på Zanzibar, som blomstrade under lång tid. Guld och elfenben var viktiga handelsvaror som skeppades ända till Indien och Kina.

Handelsstationerna längs östkusten nådde sin höjdpunkt mellan 1200- och 1400-talen.

Den förste europé som nådde Östafrika var Portugals orädde upptäckare Vasco da Gama, som kom hit år 1498. Inom tre årtionden hade portugiserna erövrat kusten och tagit kontroll över de gamla handelstationerna. Deras makt varade ända fram till i början av 1700-talet då de besegrades av araber från Oman.

Efter att omanierna förstärkt sina positioner längs östkusten började de vända blickarna västerut, mot inlandet, i jakt på elfenben och slavar, som började bli efterfrågade av europeiska plantageägare på ögrupperna Réunion och Mauritius. Till att börja med var även européer involverade i slavhandeln men de övergick i början på 1800-talet till handel med jordbruksprodukter. På 1830-talet flyttade sultanen av Oman sin huvudstad till Zanzibar.

I mitten av 1800-talet kom de första kristna missionärerna till området. Flera av de stora upptäcktsfärderna som européerna företog under 1800-talet för att finna Nilens källflöden utgick från Zanzibar eller dåvarande Tanganyikas kustland.

Den skotske läkarmissionären David Livingstone fick sina kommunikationsvägar avskurna av arabiska slavhandlare och flera expeditioner sändes ut för att leta efter honom. År 1871 fann den amerikanske tidningsmannen Henry Morton Stanley honom i Ujiji vid Tanganyikasjön. Det var då han yttrade de berömda orden: "Dr Livingstone, I presume?".

Vid mötet mellan de europeiska stormakterna 1884 i Berlin, då Afrika skulle delas mellan dem, blev dåvarande Tanganyika tyskt. År 1890 blev Zanzibar och Pemba ett brittiskt protektorat.

Tyskarna styrde Tyska Östafrika med stora svårigheter och slog hårdhänt ned flera blodiga uppror. Maji-majiupproret under åren 1905 och 1906 krävde mellan 75 000 och 125 000 dödsoffer.

När sultanatet Zanzibar blev brittiskt protektorat skulle britterna enbart sköta öarnas utrikespolitik. Men de tog gradvis över allt fler funktioner och år 1913 blev Zanzibar en brittisk koloni.

Efter första världskriget förlorade Tyskland sin östafrikanska koloni. Tanganyika gjordes till mandat under Nationernas Förbund med Storbritannien som förvaltare. Det brittiska styret fortsatte efter andra världskriget, då territoriet omvandlades  till ett förvaltarskapsområde under FN:s överinseende.

Några viktiga årtal i Tanzanias moderna historia

 
Årtal

 

Händelse
1961 Kampen för landets självständighet inleddes redan på 1920-talet när en grupp välutbildade afrikaner bildade motståndsgruppen TAA, som bekämpade att vita immigranter tilldelades jordbruksmark och för att afrikaner skulle få rätt att deltaga i landets politiska och ekonomiska utveckling, samt för att även svarta skulle få rösträtt. Efter andra världskriget sköt oppositionen fart. Julius K Nyerere, TAA:s ledare, omvandlade 1954 organisationen till ett politiskt parti, TANU, som snart vann ett brett folkligt stöd. TANU:s mål var ett självständigt och demokratiskt Tanganyika och år detta år fick Tanganyika sin självständighet inom det Brittiska Samväldet
1962 Valdes Julius K Nyerere till landets förste president
1963 Zanzibar frigjordes från brittiskt styre och blev ett självständigt sultanat. Ganska snart efter självständigheten gjorde den afrikanska befolkningen på ön uppror mot den bildade koalitionsregeringen vilket ledde till att sultanen gick i landsflykt. Samtidigt pågick en armérevolt i Tanganyika och president Nyerere begärde militär hjälp av Storbritannien, som slog ned upproret
1964 Undertecknades ett avtal om union mellan Tanganyika och Zanzibar, som fick namnet Tanzania efter att den arabiska befolkningen gjort uppror

Senare framkom att USA gett Zanzibars regering ett ultimatum- "Bilda union med Kenya eller Tanganyika, eller så invaderar vi er." USA fruktade nämligen att Zanzibar skulle bli "Afrikas Kuba" efter den zanzibariska revolutionen

1965 Den nya författningen som infördes under året gjorde formellt Tanzania till en enpartistat
I valet omvaldes Nyerere till president
1967 Antogs den så kallade Arushadeklarationen om socialism och självstyre. Nyerere hade som mål att skapa socialism på afrikanska villkor. I Afrika där familjen och släkten står i centrum, blev Nyereres vision att hela samhället skulle fungera som en familj, där alla skulle arbeta för landets bästa
1970 I valet omvaldes Nyerere till president
1970-talet Under detta årtionde försämrades Tanzanias ekonomi, bland annat, på grund av torka, landets militära ingripande i Uganda och av att världsmarknadspriset på kaffe sjönk. Men även att  samhällsförändringarna hade gått för fort bidrog till den ekonomiska krisen då gamla strukturer hade slagits sönder och det nya systemet inte fungerade
1975 I valet omvaldes Nyerere till president
1977 Slogs TANU och Afro-Shirazi samman till Revolutionära partiet (CCM). Det nya partiet kontrollerade snart all politisk aktivitet i landet via en effektiv organisation som sträckte sig ända ned till kvartersnivå
1980  I valen till nationalförsamlingen visade tanzanierna sitt missnöje med utvecklingen och röstade bort över hälften av ledamöterna, bland dem flera ministrar. Julius omvaldes till president
1985  Efterträddes Julius Nyerere av sin vicepresident Ali Hassan Mwinyi från Zanzibar, som hade en mera positiv inställning till marknadsekonomi. Samtidigt ökade kritiken mot CCM:s totala kontroll över statsapparaten och krav på politiska förändringar framfördes
1990 Startade CCM en kampanj mot korruption i staten och regeringen omorganiserades
I London bildades organisationen Tanzanias demokratiska forum, som krävde flerpartisystem
I presidentvalet var Ali Hassan Mwinyi den ende kandidat och fick 95 procent av rösterna
På Zanzibar var Salmin Amour ende kandidat och fick 98 % procent av rösterna
1991 Flerpartisystem föreslogs av en särskild kommission
1992 Nationalförsamlingen godkände ett tillägg till författningen om flerpartisystem. För att förebygga splittring beslutades att varje ny politisk organisation måste ha stöd både på fastlandet och på Zanzibar samt stå fri från etniska och religiösa band
1993 Spänningarna mellan Zanzibar och fastlandet skärptes sedan öns regering på egen hand förberett medlemskap i en internationell islamisk organisation. Enligt författningen är utrikespolitik en angelägenhet på unionsnivå. Dessutom ska stat och religion vara skilda åt
1995 De första verkliga flerpartivalen ägde rum då president- och parlamentsval hölls samtidigt. CCM vann med stor majoritet i nationalförsamlingen. I presidentvalet segrade CCM-kandidaten Benjamin Mkapa. Ett av hans viktigaste vallöften var att bekämpa den utbredda korruptionen inom den offentlig sektorn

Under valrörelsen på Zanzibar hade många CUF-anhängare utsatts för våld från CCM-sympatisörer, och regeringspartiet misstänktes ha vunnit valet genom fusk. CUF bojkottade i protest parlamentet

Jämsides med rivaliteten mellan fastlandet och Zanzibar ökade också spänningen mellan landets kristna och muslimer

1998 Tre personer dödades under våldsamma sammandrabbningar vid en moské i Dar es Salaam. Vissa ministrar gav oidentifierade islamiska stater skulden för att ha provocerat fram upploppen. Senare exploderade en kraftig bomb vid den amerikanska ambassaden i Dar es Salaam. Elva människor dödades och ett sjuttiotal skadades. USA lade skulden för dådet på muslimska terrorister med band till saudiern Usama bin Ladin
1999 Julius Nyerere avled vid 77 års ålder.

 
2000 Benjamin Mkapa omvaldes som president och i parlamentsvalet behöll CCM sin stora majoritet. Oppositionen var försvagad av inre splittring

Ett omfattande valfusk i valet på Zanzibar avslöjades. CUF krävde omval, men när valet bara gjorts om på några få platser installerades CCMs Amani Abeid Karume, son till en av Zanzibars tidigare ledare, som president och bildade regering

Våldsamma demonstrationer följde, och flera bombdåd och mordbränder drabbade Zanzibar och Pemba. Minst 31 människor dödades, de allra flesta civila, nära 300 personer skadades och flera hundra greps

2001 Demonstrerade tiotusentals människor i Dar es Salaam och på Zanzibar med krav på nyval på öarna. Samtidigt ingick CCM och CUF en överenskommelse om att förbereda nya vallagar och hålla fyllnadsval. Regeringen gick med på en oberoende utredning av dödskjutningarna på Zanzibar år 2000 och partierna beslöt inleda samtal om en framtida koalitionsregering
2002 En författningsändring innebar att oppositionen skulle få platser i valkommissionen. När utredningen om dödsskjutningarna var klar hävdade oppositionsledare att dödssiffran var dubbelt så hög som de 31 personer som rapporten uppgav
2005 De nationella valen hölls i december. Valdagen blev lugn på fastlandet men på Zanzibar drabbade oppositionsanhängare samman med polis. CCM:s Jakaya Mrisho Kikwete vann presidentvalet med över 80 procent av rösterna och CCM vann stort i parlamentsvalet

Kikwete utsåg en ny regering med sju kvinnliga ministrar och Edward Ngoysi Lowassa som premiärminister. Konflikten på Zanzibar var den mest angelägna politiska frågan ansåg han

2006 Kikwete valdes till partiledare för CCM och placerade egna anhängare på nyckelposter
2007 I april röstade parlamentet för en ny lag, som var avsedd att stärka kampen mot korruption

På Zanzibar hölls oron tillbaka genom stor polisiär och militär närvaro, men den politiska konflikten mellan CCM och CUF förblev olöst. CUF:s anklagelser om valfusk samt krav på maktdelning avvisades av den lokala CCM-ledningen. I början av året inledde dock de båda partierna nya diskussioner på nationell nivå i syfte att hitta en varaktig lösning på krisen

2008 Misstankar om fortsatt korruption inom regeringen ledde till att parlamentet tillsatte en utredning, som avslöjade att ett kraftbolag från USA hade favoriserats av kretsar inom regeringen. Anklagelserna om korruption ledde till att premiärminister Lowassa och två andra ministrar avgick i februari.En dag senare upplöste presidenten, enligt reglerna, regeringen. Regeringskrisen kom vid en olämplig tidpunkt eftersom ett besök av USA:s president Bush väntades inom några dagar. Före besöket kunde dock parlamentet godkänna Mizengo Pinda som ny premiärminister
2009 I lokalvalen i oktober vann det styrande CCM en jordskredsseger

Till överst på sidan

Geografi

Tanzania, Östafrikas största land, är beläget på Afrikas östkust, strax söder om ekvatorn. Till ytan är landet mer än dubbelt så stort som Sverige. Tanzania är en union mellan fastlandet, före detta Tanganyika, och öriket Zanzibar. Även öarna Pemba och Mafia tillhör Tanzania.

Fastlandet domineras av ett platålandskap med vidsträckta stäpper. Här finns Afrikas högsta och lägsta punkter; berget Kilimanjaro, 5 895 möh och Tanganyikasjön vars botten når 385 meter under havsytan. Centralplatån avgränsas i öster och väster av förkastningssprickor som hör samman med den väldiga gravsänkan Great Rift Valley. Tanganyikasjön och Malawisjön utgör en stor del av den västra, djupaste förkastningssprickan.

Längs Indiska Oceanen finns en kustslätt med vackra sandstränder och korallrev. Kring de större flodmynningarna finns ofta mangroveträsk. Vid kusten dominerar kokospalmer, bananplantor och mangoträd. I söder och väster finns stora skogsområden, som täcker nästan en tredjedel av landets yta.

Sluttningarna kring bergsmassiven Uluguru, Nguru och Usambara i öster har små områden med tropisk regnskog.

Tanzanias befolkningsmängd uppgår till nästan 37 500 000 invånare.

Landets officiella huvudstad heter Dodoma och är säte för parlamentet. Staden har cirka 324 000 invånare. Dar es Salaam, 2 500 000 invånare, är Tanzanias faktiska huvudstad och säte för regeringen. Andra större städer är Mwanza (476 000 invånare), Zanzibar (391 000 invånare), Arusha (283 000 invånare) och Mbega (266 000 invånare). 

För mer information klicka på länken Landsfakta

Klimat

Klimatet skiftar från kustens och öarnas tropiska monsunklimat till det torra och varma inlandet. På de flesta håll infaller regnperioden mellan december och maj, men en del områden har två kortare regnperioder, oktober-november och april-maj. Det mest behagliga klimatet råder kring Kilimanjaro och i sydvästra delen av Tanzania. De svalaste månaderna är från juni till oktober och de hetaste från december till mars.

Medeltemperaturen/dygn i Dodoma är i januari 24 grader Celcius och i juli är den 19 grader Celcius.
Medelnederbörden/år är i Dodoma 572 mm.

Flora och Fauna

Regnskogen i Tanzanias östra del utgör en miljö som är kontinentens artrikaste område. Flera av arterna som växer vilt här kan man inte hitta någon annanstans i världen. En av de mest kända är Usambara violen eller den afrikanska violen, mera känd som krukväxten Saintpaulia.

Tanzanias fauna är även den en av kontinentens mest omfattande, både i fråga om antal såväl som artrikedom. Här lever mer än fyra miljoner vilda djur fördelade på 430 arter. Några av de djurarter som lever i Tanzania är zebra, elefant, noshörning, gnu, buffel, flodhäst, giraff, olika arter av antiloper, gasell, lejon, gepard, jaguar, leopard, olika arter av apor, till exempel schimpans.

Till detta kommer över 60 000 insektsarter, 25 reptilarter, 100 arter av ormar, många mycket giftiga, och ett mycket stort antal fiskarter. Man har även registrerat mer än 1 000 fågelarter inom landets gränser!

Tyvärr är flera djur- och fågelarter hotade på grund av tjuvskytte.

När det gäller naturvård ligger Tanzania väl till. Inom landets gränser finns tolv nationalparker, fjorton naturreservat, två marinreservat och flera skyddade marina områden. De skyddade områdena skiljer sig åt och har alla sin karaktär. Flera av nationalparkerna är upptagna på UNESCO:s lista över världsarv.

Till överst på sidan

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Majoriteten av befolkningen på fastlandet är bantufolk, som omfattar cirka 120 olika etniska grupper. De största är sukuma, nyamwezi, makonde, haya och chaga. I norra delen av landet lever också nilotiska folkgrupper, bland annat massajer och kushitiska folk. På fastlandet finns även arabiska, asiatiska och europeiska minoriteter.

På öarna Zanzibar och Pemba utgörs majoriteten av befolkningen av afrikaner som härstammar från fastlandet. Här finns även arabättlingar. Araberna var det forna Zanzibars överklass som försörjde sig på handel. Även minoriteter av indiskt och pakistanskt ursprung lever på dessa öar.

I denna etniska mångfald dominerar ingen folkgrupp över andra och få grupper har utvecklat starka känslor av etnisk samhörighet. Tanzania har därför i hög grad undgått de etniska konflikter som drabbat flera grannländer. Sedan 1990-talet har spänningarna mellan kristna och muslimer tilltagit.

Efter inbördesstriderna i Rwanda och Burundi, 1993-94, flydde uppemot en miljon rwandier och burundier till Tanzania.

Befolkningen är ojämnt fördelad i landet. Mindre områden runt Kilimanjaro, längs Malawisjön och söder om Victoriasjön är tättbefolkade. Däremellan finns vidsträckta glesbefolkade områden. På den inre högplatån bor det få människor.

Landets officiella språk är swahili, eller som det även kallas kiswahili. Det har sitt ursprung vid nuvarande Tanzanias och Kenyas kuster. Förutom sin stomme av bantuspråk har swahili inslag av arabiska, engelska, hindi och portugisiska. Antal lokala språk och dialekter är stort.

Engelska används inom handel, administration och högre utbildning. Vid kusten och på Zanzibar och Pemba talar många arabiska.

Nästan 60 % av landets befolkning lever på under USD 2 per dag vilket, enligt definitionen betyder att  de lever under fattigdomsgränsen, dock råder inte svält vilket beror på att majoriteten av landets befolkning bor på landsbygden och därför har tillgång till mat.

Tanzaniernas viktigaste sociala skyddsnät är storfamiljen och bygemenskapen. utöver detta erbjuder staten pension, efterlevandeskydd, moderskapspenning och samt olycksfalls- och invaliditetsförsäkringar. Ersättningsnivåerna är dock mycket låga och ges endast till formellt anställda och arbetsgivare anslutna till det statliga pensionssystemet. Den officiella pensionsåldern är 55 år.

Regeringen har haft en ambition att ge fri sjukvård till alla, men landets ekonomiska kris har förhindrat detta.

Tanzania är hårt drabbat av hiv och aids, främst regionen kring Victoriasjön och Tanganyikasjön. Regeringen har dock tagit tag i problemet och i samarbete med FN erbjuds bromsmediciner till smittade gravida kvinnor. Målsättningen är att alla smittade skall få tillgång till bromsmediciner och att för ökning av antalet hivsmittade till år 2010.

Ett annat stort problem är malaria som dödar omkring 300 000 tanzanier årligen.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Till överst på sidan

Religion

De dominerande religionerna i Tanzania är kristendom och islam, cirka 45 % av landets befolkning är kristna och cirka 35 % är muslimer. På Zanzibar har islam funnits sedan profeten Mohammeds tid och där är 99 % av befolkningen muslimer. Även längs Tanzanias kust är islam majoritetstreligion.

Av de kristna är två tredjedelar katoliker. Övriga är främst lutheraner eller anglikaner. Svensk mission har haft, och har, ett omfattande arbete i Tanzania.

Sedan 1990-talet har spänningarna ökat mellan kristna och muslimer, delvis beroende på att den muslimskt präglade oppositionen på Zanzibar ofta har förtryckts av den kristet dominerade centralregeringen och deras representanter på ön. Muslimerna upplever sig ofta som eftersatta av samhället och har haft ett utbildningsmässigt handikapp, eftersom de bästa skolorna ofta drivs av kristen mission.

Hos de flesta inhemska folk fanns tidigt föreställningen om en högsta gud, vilket har kunnat utnyttjas av både kristna och muslimer för att föra ut sin tro. Det finns fortfarande en utbredd tro på att andeväsen, ofta förfädernas andar, kan orsaka sjukdomar och olyckor eller ge hjälp och välgång.

Naturfenomen anses vara gudomliga manifestationer och tron på magi är utbredd. På kolonialtiden förbjöds svart magi och trolldom, men kraften i dessa föreställningar har överlevt. Traditionella medicinmän är fortfarande verksamma.

Bland de asiatiska minoritetsbefolkningarna finns hinduer och buddhister samt anhängare till bahai-religionen.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Till överst på sidan

Utbildning

Efter självständigheten år 1961 satsade den tanzaniska regeringen stora resurser på utbildning, vilket visade sig bli en framgångsrik satsning. Analfabetismen sjönk kraftigt och redan år 1987 kunde nio av tio vuxna tanzanier läsa och skriva. Tillbakagången i ekonomin gjorde det omöjligt att erbjuda skolplatser till alla barn och att upprätthålla en god utbildningsnivå på alla nivåer. Vid mitten av 1990-talet gick mindre än hälften av barnen i grundskola. Till gymnasiet fortsatte bara fem procent. Den negativa trenden har brutits, men år 2 000 var cirka en tredjedel av landets invånare fortfarande analfabeter.

Skolplikt råder för alla barn trots att det inte finns skolplatser för alla. Varken skolor, lärare eller skolböcker räcker till. Många föräldrar skickar inte sina barn till skolan eftersom de behövs som arbetskraft i jordbruket. Regeringens mål är dock att alla barn skall gå i skolan år 2015. När skolavgifterna slopades år 2001 strömmade så många nya barn till skolan att många lektioner fick hållas utomhus och att den akuta lärarbristen ökade.

Vid sju års ålder börjar barnen den sjuåriga grundskolan. Efter grundskolan finns en frivillig gymnasieutbildning på sex år.

Universitetet i Dar es Salaam  hade år 2001 cirka 6 100 studenter. I Morogoro finns ett jordbruksuniversitet och på ett flertal platser runt om i landet finns ett antal yrkesförberedande högskolor.

Tanzania har oerhört mycket att erbjuda en resenär. Natursköna platser, ett rikt djurliv, möjlighet att vandra med massajer, att bestiga Mount Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, och ett färgrikt folkliv. Till fastlandets alla sevärdheter kommer de som finns på ön Zanzibar som är enkel att nå med färja från huvudstaden Dar es Salam.

Det mesta var oerhört positivt under denna resa och jag skulle gärna åka tillbaka till Tanzania. En liten besk eftersmak från resan lämnade alla de som försökte lura mig, utnyttja mig som turist eller stjäla från mig, på ett eller annat sätt. Inget ovanligt i afrikanska länder - tyvärr.

 

Den färgfulla
marknaden.
Arusha

Kvinna på marknaden.
Arusha

Möte med
afrikansk elefant.
Lake Manyara

Zebror.
Lake Manyara

Impala antiloper.
Lake Manyara

Giraffer.
Lake Manyara

Safarijeepar...
Ngorongoro

Gnuer.
Ngorongoro

Thomsongazell.
Ngronogoro

Flodhäst.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Afrikanska bufflar.
Ngorongoro

Struts (hane).
Ngorongoro

Krontranor.
Ngorongoro

Gepard.
Ngorongoro

Från vandringen med massajer

Landskapsvy.
Lake Natron

Flamingos.
Lake Natron

Bestigning av
Mount Kilimanjaro

Förberedelser

Molnregnskog.
Kilimanjaro

Shira Basecamp.
Kilimanjaro

Landskapsvy.
Kilimanjaro

Vy över Kibo.
Kilimanjaro

Soluppgång på cirka
5 700 meters höjd.
Mount Kilimanjaro

Tyska booman.
Bagamoyo

Seglats med dhow till Zanzibar

Old Fort.
Stone Town.
Zanzibar

Nattmarknaden.
Stone Town.
Zanzibar

Röd colubusapa.
Zanzibar

Röd colubusapa.
Zanzibar

Fiskmarknaden.
Dar es Salaam

Moskéer.
Dar es Salaam

Träsnidare på
marknaden i
Mwengwe.
Dar es Salaam

Usambara-bergen.
Lusotho

Fångar på väg
till dagsverke.
Lusotho


Vandring i
Usambara-bergen.
Soni

Djurbilder från Tanzania

Afrikansk elefant.
Lake Manyara

Giraff.
Lake Manyara

Zebror med klåda.
Lake Manyara

Ensam zebra.
Lake Manyara

Impalaantilop.
Lake Manyara

Apa.
Lake Manyara

Ensam gnu.
Ngorongoro

Betande gnu.
Ngrorongoro

Flodhäst.
Ngorongoro

Vårtsvin.
Ngorongoro

Struts (hona).
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejon.
Ngorongoro

Lejonunge.
Ngorongoro

Grantsgazell.
Ngorongoro

Giraffer.
Lake Natron

Giraffer.
Lake Natron

Vilande hyena.
Ngorongoro

Fler bilder från Tanzania

Framtidshopp!
Arusha

Where is MY future?
Arusha

Tung last!
Arusha

Vattenstation.
Arusha

Sandaltillverkare.
Arusha

Hur gick försäljningen?
Arusha

Morotsförsäljare.
Arusha

Bananförsäljare.
Arusha

Kvinna på marknaden.
Arusha

Vacker frisyr!
Arusha

Sandalförsäljare.
Arusha

Kyrka.
Arusha

Landskapsvy.
Lake Natron

Saltavlagringar.
Lake Natron

Lava Tower.
Mount Kilimanjaro

Massajby

Massajhydda

Massajkvinnor

Massajkrigare

Dörrskylt.
Bagamoyo

Tillagning av fisk.
Bagamoyo

Konstnärer.
Bagamoyo

Flasknosdelfiner.
Zanzibar

Moderna hus.
Dar es Salaam

Fiskmarknaden.
Dar es Salaam

Vandring i
Usambara-bergen.
Soni

Vandring i
Usambara-bergen.
Soni

Fiskförsäljare.
Bagamoyo

Försäljare vid
busstopp.
Lusotho

 

För mer information om Tanzania Dagens väder i Tanzania
Fakta World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar Tanzania News The Express Daily News BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Tanzania Tourist Board Zanzibar Tourism  
  Tanzania Government Tanserve www.stalvik.se  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-29
www.stalvik.com

4 529 besökare sedan 100111
(10 133 besökare 060722 - 100110)