Panama - "Mellan två hav"


 

Resfakta Mer information om Panama Landsfakta Panama Startsida
Klicka på bilden för större format

Panama - "Mellan två hav"

Panama, strategiskt placerat mellan Stilla Havet och Karibiska Havet, är ett litet behändigt land att besöka. Landets stora turistattraktion är Panama Kanalen genom vilken stora atlantgående fartyg kan beskådas när de slussar genom den trånga kanalen. Andra sevärdheter är historiska platser från den spanska kolonialperioden och de vackra stränderna längs kusterna. Eftersom landet är litet tar det inte lång tid att förflytta sig genom detta. Bussförbindelserna är täta och fungerar bra. Turistindustrin är inte så utvecklad som i grannlandet Costa Rica och därför besöker förhållandevis få resenärer Panama. Även den höga kriminaliteten påverkar turistströmmen.

Jag hade huvudstaden Panama City som bas för besök på olika platser vid Stilla Havet och Karibiska Havet.

För reseinformation klicka på länken Resfakta

Panamas historia i korthet

Tidig historia och Kolonialtiden

I början av 1500-talet bodde uppskattningsvis mellan 500 000 och 1 000 000 indianer på det landområde som vi idag kallar för Panama. År 1501 landsteg spanjoren Rodrigo de Bastidas som förste europé det panamanska näset. De guldföremål som indianerna bar fick spanjorerna att tro att de funnit El Dorado, staden som enligt den spanska myten var full av guld.

Under 1500-talets första årtionden trängde spanjorerna allt djupare in i landet. År 1519 förlade den spanske guvernören sitt residens till en liten fiskeby vid Stillahavskusten, cirka fyra kilometer öster om dagens huvudstad. Indianerna kallade byn Panama som betyder "Rikligt med fisk".

Indianerna i Panama drabbades hårt av koloniseringen. De dödades, förslavades eller dog av de sjukdomar spanjorerna förde med sig för vilka de saknade immunförsvar. Många indianer flydde spanjorerna grymheter. För att kompensera bristen på indiansk arbetskraft fyllde spanjorerna på med afrikanska slavar. Panama City blev centrum för slavhandeln i Latinamerika.

Till spanjorernas stora besvikelse hittades inga guldskatter i Panama. Landet blev istället en viktig knutpunkt för transport av ädelmetaller från Sydamerika till Europa. Handeln avtog så småningom och Spanien tappade intresset för kolonin. År 1739 infogades Panama i det spanska vicekungadömet Nya Granada.

Från 1800-talet till 1940-talet

Panama utropa sin självständighet samtidigt med övriga länder i Centralamerika år 1821, men anslöt sig inte till federationen utan blev en del av republiken Stor-Colombia, som omfattade samma område som Nya Granada. År 1830 gick Venezuela och Ecuador ur unionen. Panama och Colombia bildade då republiken Nya Granada. År 1866 ändrades namnet till Colombia.

För att underlätta transporterna över Panamanäset byggde ett amerikanskt bolag en järnväg mellan Atlanten och Stilla Havet. Ett avtal mellan USA och Colombia gav USA rätten att svara för skyddet av järnvägen.

De ökande transportbehoven aktualiserade också gamla planer på en kanal genom näset. Redan spanjorerna hade hoppats kunna transportera peruanskt silver på en sådan kanal. I slutet av 1800-talet ökade USA:s intresse att genomföra byggnationen av en sådan. Panamakanalen kom att dominera landets historia.

Under fransmannen Ferdinand de Lesseps, Suezkanalens skapare, ledning började man gräva 1879. Men problemen blev stora, bland annat krävde tropiska sjukdomar tiotusentals arbetares liv och till slut havererade ekonomin. de Lesseps tvingades ge upp projektet 1889 sedan man kommit två femte delar av sträckan. USA förhandlade med Colombia om ett kanalbygge och man kom överens om att upprätta en kanalzon. Den colombianska kongressen hade dock invändningar mot detta och förhandlingarna bröt samman år 1903. Detta ledde till att panamanerna, med amerikanskt stöd, gjorde uppror mot Colombia och samma år utropades den självständiga republiken Panama.

USA skrev omedelbart ett avtal med den nya panamanska regeringen vilket gav USA total kontroll över den 16 kilometer breda kanalzonen för "all framtid". Som motprestation skulle USA betala Panama en årlig ersättning. Avtalet gjorde Panama till ett amerikanskt protektorat. USA garanterade Panamas suveränitet och fick i sin tur "suveräna rättigheter" att ingripa i landets inre angelägenheter. Därmed skapades en situation som under lång tid kom att orsaka många dispyter mellan de båda länderna hur avtalstexten skulle tolkas.

Kanalbygget fullbordades och Panamakanalen öppnades för trafik i augusti 1914. Den var med inloppen drygt 80 kilometer lång och bestod av tre slussar i båda ändar, samt däremellan grävda kanaler och två konstgjorda sjöar. Kanalen är en av världens viktigaste vattenvägar och anses vara ett mästerverk inom ingenjörskonsten.

Några viktiga årtal i Panamas moderna historia

 
Årtal

 

Händelse
1903 Panama blir självständigt

De första årtiondena efter självständigheten var en politiskt instabil tid med många regimskiften. Det fanns ett liberalt och ett konservativt parti, men i praktiken var den politiska makten begränsad till en liten krets av rika vita familjer

Under många år bestod Panama av två enheter. Kanalzonen styrdes av en guvernör som endast var ansvarig inför den amerikanske presidenten

1914 Panamakanalen öppnades för trafik i augusti
1936 Gjordes ändringar i kanalfördraget med USA på grund av missnöje
1939 Upphävdes Panamas status som amerikanskt protektorat
1940-, 1950-talen Under dessa årtionden var det stor politisk instabilitet i Panama med ständiga skiften på presidentposten. Nationalisterna var starkt kritiska till kanalfördraget som gav USA total kontroll över kanalzonen
1955 Gjordes åter ändringar i kanalfördraget med USA på grund av missnöje
1964 Oroligheter ledde till ett två månader långt avbrott i de diplomatiska förbindelserna mellan Panama och USA
1968 Vid valet vann nationalisten Arnulfo Arias Madrid, som två gånger tidigare segrat i presidentval men avsatts kort därefter. Denna gång störtades han genom en militärkupp av nationalgardet bara elva dagar efter att han tillträtt som president

Nationalgardets starke man, Omar Torrijos Herrera, blev därefter landets ledare. Arias efterträdare som president reducerades till en marionett. Torrijos, som senare blev general, upplöste nationalförsamlingen och förbjöd politiska partier

1977 Slöts det så kallade Torrijos-Carter-fördraget som innebar att USA stegvis skulle överlämna kontrollen över kanalen
1979 Från detta år gällde panamansk lag i kanalområdet, USA behöll dock nyttjanderätten fram till millennieskiftet
1981 Torrijos omkommer i en flygolycka, som många misstänkte var ett attentat
1983 Manuel Antonio Noriega Moreno vann maktkampen som bröt ut efter Torrijjos död och blev ledare för nationalgardet
1984 Genom valfusk segrade den presidentkandidat som Noriega valt ut i valet och under presidentens formella ledning tog Noriega ett fast grepp om alla viktiga institutioner
1988 USA införde sanktioner mot Panama efter att Noriega anklagat för inblandning i narkotikasmuggling och penningtvätt
1989 En amerikanskstödd kupp i oktober misslyckades och som följd av detta förklarade Noriega att landet var i krig mot USA

I december invaderade USA Panama under förevändningen att amerikanska liv stod på spel. Noriega greps och fördes till USA där han dömdes till ett långt fängelsestraff för narkotikasmuggling, penningtvätt och mutbrott. Invasionen mötte skarp kritik i regionen och fördömdes av FN

Efter invasionen återupprättades demokratin. Guillermo Endara som vunnit ett val i maj men hindrats från att tillträda blev nu landets president

1994 När det första fria valet på över 25 år hölls återkom överraskande den störtade Noriegas parti, Revolutionära demokratiska partiet (PRD), till makten. PRD:s presidentkandidat, affärsmannen Ernesto Pérez Balladares, vann en knapp valseger
1999 I presidentvalet segrade Mireya Moscoso, änka efter den förre presidenten Arnulfo Arias och kandidat för det populistiska Arnulfopartiet (PA). Hon styrde landet i stor omfattning genom dekret (tillfälliga lagar). Ekonomin försämrades och missnöje med regeringen resulterade i våldsamma demonstrationer
2004 Vid valet i maj återtog PRD regeringsmakten. PRD-kandidaten Martín Torrijos Espino, son till förre militärdiktatorn Omar Torrijos, segrade med god marginal över ex-president Endara i presidentvalet
2006 Hölls en folkomröstning om att bygga ut Panamakanalen och nästan 80 % av väljarna stödde förslaget  
2007 Arbetet med att bygga ut Panamakanalen påbörjades. Projektet väntas fördubbla kanalens kapacitet och bidra till ökad tillväxt och välfärd i landet
2008 I augusti presenterade president Torrijos planer på en rad reformer inom polisväsendet som väckte kraftig opposition
2009 Valet i maj förändrade de politiska förutsättningarna när Ricardo Martinelli Berrocal, som inte tillhörde något av de två partier som tidigare bytt av varandra vid makten, vann presidentvalet. Mångmiljonären Martinelli satsade stora belopp ur egen ficka i valrörelsen och vann många fattigas röster genom att anklaga den sittande regeringen för att ha gjort för lite för dem

Vid sitt tillträde som president i juli slog Martinelli fast att han ville satsa på marknadsekonomi och ”trotsa den ideologiska pendeln” i Latinamerika, vilket var en markering mot vänsterpresidenter som Hugo Chávez i Venezuela och Evo Morales i Bolivia

I december invigdes den första av elva planerade stationer för flyg- och sjötrafikövervakning längs kusterna. Enligt regeringen var det ett initiativ för att motverka smuggling av narkotika, vapen och människor. Opposition hävdade att USA var inblandat. Studentprotester mot övervakningsstationerna ledde till att Panamas största universitet tillfälligt fick stängas

Till överst på sidan

Geografi

Panama utgör den sydöstligaste och smalaste delen av det näs som förbinder Nordamerika med Sydamerika. Landet har långa kuster vid Karibiska Havet i norr och vid Stilla Havet i söder.

Panama är bergigt, med lågland vid kusterna. Mot Costa Rica i väster finns enstaka vulkaner drygt 3 000 meter höga, några av dem är aktiva. Jordbävningar är relativt vanligt förekommande. Ungefär mitt ilandet finns en låg landkorridor mellan bergen. Här byggdes Panamakanalen som öppnades år 1914.

Även om mycket av den tropiska regnskogen har avverkats för att bli betesmarker eller odlingar täcks fortfarande ungefär hälften av landets totala yta av regnskog. Regnskogen i gränstrakterna mot Colombia i öster, Darién, är känd för sin biologiska mångfald.

Landets huvudstad heter Panama City och har cirka 708 000 invånare.

Till överst på sidan

Befolkning och språk

Majoriteten av landets befolkning bor längs Panama kanalen och i området kring huvudstaden Panama City.  Många människor bor också på den västra delen av Stillahavskusten. Den tredjedel av landet som ligger öster om Panama kanalen är dock mycket glest befolkad.

Panamanäset har länge varit en knutpunkt för transport och handel, vilket har resulterat i en befolkning av blandad härkomst.

Majoriteten av landets invånare är spanskspråkig med europeiskt och indianskt ursprung, mestiser. Det finns också en stor minoritet av engelskspråkiga svarta. Denna grupp är ättlingar till afrikanska slavar och västindiska arbetare som rekryterades när järnvägarna byggdes på 1800-talet och när kanalen grävdes under åren 1904-1914.

Av de cirka sextiotalet olika indianfolk som levde i Panama när spanjorerna kom på 1500-talet har bara sju överlevt. Största indiangrupperna är guaymí, även kallade ngöbebuglé, som lever i otillgängliga trakter i väster, och kuna som bor på San Blas-öarna i Karibiska havet, och på kusten innanför dessa.

Dessutom finns mindre grupper av asiater, européer, nordamerikaner och libaneser i landet.

Panamas överklass är till största delen av spansk härkomst. Den växande medelsklassen utgörs mestadels av mestiser. Svarta och indianer är överrepresenterade bland de fattiga.

Det officiella språket är spanska, men engelska talas allmänt. Dessutom talas även några indianspråk.

Religion

Landets författning föreskriver religionsfrihet som respekteras av statsmakten. Katolicismen erkänns dock som landets dominerande religion. Protestanter är den näst största och snabbast växande religiösa gruppen. Svarta, som oftast härstammar från de västindiska öarna, är mestadels protestanter, främst baptister, metodister eller anglikaner. Dessutom har nordamerikanska sekter bildat små samfund.

Det finns också muslimer, en judisk minoritet och anhängare till religionen Bahai.

Indianerna håller delvis fast vid sina ursprungsreligioner.

Utbildning

Skolsystemet i Panama är väl utbyggt och läs- och skrivkunnigheten hos befolkningen överstigande 15 års ålder är hög, för män 93 % och för kvinnor 92 %.

Skolgången börjar vid sex års ålder och är obligatorisk till och med nionde klass. Nästan alla fullföljer åtminstone den sexåriga grundskolan. Närma tre fjärdedelar av barnen går även de tre år som följer efter nionde klassen, motsvarande svenskt gymnasium.

De flesta skolar är statliga och all utbildning upp till universitetsnivå är avgiftsfri. I städerna finns också vissa prestigefyllda privatskolor. Det finns fyra statliga universitet och flera privata högskolor.

Omkring en sjättedel av eleverna läser vidare på högskolenivå, men den högre utbildningen i landet håller ofta en låg standard.

Till överst på sidan

Klimat

På grund av sitt läge är klimatet i Panama tropiskt, varmt och fuktigt, med obetydliga temperaturvariationer över året. Landet har två "årstider", regnperioden och torrperioden. Det mesta av regnet faller under regnperioden som infaller från mitten av april till i mitten av december. Vid den karibiska kusten faller dock nederbörd under hela året.

Flora och Fauna

Panamas regnskogar, korallrev, vackra stränder och små paradisiska öar är landets största attraktioner.

För ungefär 65 miljoner år sedan fanns det en landtunga, inte olikt den som finns idag, mellan Nord- och Sydamerika. För cirka 50 miljoner år sedan separerades de båda landmassorna från varandra och förblev delade under många miljoner år. Sydamerikas geografi, flora och fauna utvecklades i en helt annan riktning än den som skedde i Nordamerika.

För ungefär 3 miljoner år sedan bildades på nytt en landtunga mellan de båda landområdena som gjorde det möjligt för djur och växter att förflytta sig endera norrut eller söderut och nya arter uppstod.

Panamas fauna är mycket varierande och artrik och man har registrerat 940 fågelarter, vilket är flest arter i Centralamerika. Här lever 218 olika däggdjur, 226 reptilarter och 164 olika amfibiearter. Ornitologer anser Panama vara en av världens bästa platser för fågelskådning.

Även floran är mycket artrik. Den tropiska regnskogen dominerar i största delen av landet, men man hittar också andra vegetationsmiljöer som grässtäpper, bergsskogar, alpina miljöer och mangroveträsk.

I Panama har över 10 000 växtarter registrerats, vilket inkluderar 1 200 olika arter av orkidéer, 678 ormbunksarter och cirka 1 500 olika träd.

Cirka 25 % av landets yta är naturskyddad genom 11 nationalparker  och ett drygt tjugotal andra naturskyddade områden.

Som många andra länder med regnskogar drabbas även Panama av skogsskövling.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Panama var spännande och intressant att besöka även om man hela tiden får vara på sin vakt eftersom rånrisken är stor. Det är lätt att ta sig runt med hjälp av lokala bussar och att kommunicera med människor då många talar engelska. Till skillnad från Costa Rica finns här flera intressanta historiska platser att besöka. Res gärna hit och besök ett land utan allt för många turister.

Regeringsbyggnaden.
Panama City

Kasinot.
Panama City

Höghus och kyrka.
Panama City

Plaza de Francia.
Casco Viejo

Kvartersbutik.
Casco  Viejo

Ruiner från den första staden.
Panama Viejo

Bahaitemplet.
Panama City

Bussinteriör.
Panama City

Panama kanalen.
Miraflores

Panama kanalen.
Miraflores

Panama kanalen.
Miraflores

Panama kanalen.
Miraflores

Kyrkan.
Gamboa

"Gud älskar turister".
Gamboa

Två flickor.
Gamboa

Lekande pojkar.
Gamboa

Panamakanalen.
Gatun

Panamakanalen.
Gatun

Panamakanalen.
Gatun

Panamakanalen.
Gatun

Spanska fortet.
Portobelo

Spanska fortet.
Portobelo

Folkdans.
Portobelo

Husvägg.
Portobelo

Vy över ön
Taboga

Äldsta kyrkan.
Taboga

Vård av höna.
Taboga

Bakbunden iguan.
Taboga

Hällmålning.
El Valle

Blommande träd.
El Valle

Fler bilder från Panama

Höghus.
Panama City

Slussen.
Miraflores

Gammal Volvo Amazon.
Gamboa

Vandringsleden
"Tres Cruzes".
Taboga

Kyrkan.
El Valle

Husvägg.
Casco Viejo

Kyrkogården.
Taboga

Blomma.
Gamboa

Folkdans.
Portobelo

Casa de Boliviar.
Casco Viejo

Kolonialt hus.
Casco Viejo

Slussen.
Miraflores

Vy över ön
Taboga

Nyfikna måsar.
Taboga

"La India Dormida".
"Den sovande indianskan".
El Valle

 

För mer information om Panama Dagens väder i Panama
Fakta World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar The Panama News The Bulletin El Visitante BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Visit Panama Panama Info www.stalvik.se

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-26
www.stalvik.com

3 934 besökare sedan 100111
(4 157 besökare 070408 - 100110)