Norge - "Fjordarnas land"


 

Resfakta

Mer information om Norge Landsfakta Norge Startsida English version
Andra resor jag gjort i Norge:        
Lofoten Ålesund+ Jotunheimen Svalbard  
Klicka på bilden för större format

Norge - "Fjordarnas Land" 

Norge är ett av världens vackraste länder, kanske det vackraste. Ett land som jag gärna återkommer till.

Resor i Norge bjuder på varierande upplevelser. Här finns snöklädda berg, djupa fjordar, klippöar i havet, brusande älvar, vattenfall, sjöar inramade av skogsklädda berg, jöklar och stora vidder. Fågellivet är på sina håll rikt och intressant.

Nära en tredjedel av landets yta ligger norr om Polcirkeln.

Norge kan indelas i fem huvudregioner; Västlandet, Östlandet, Sörlandet, Nord Norge och Tröndelag.

För naturälskare och friluftsmänniskor har Norge i stort sett allt man kan önska sig. Det enda negativa skulle det myckna regnandet kunna vara.

Några viktiga årtal i Norges historia

Namnet Norge tros betyda "Norra Vägen" (Nordvegr) och engelskans Norway har sitt ursprung i denna benämning. Namnet uppstod under vikingatiden.

Årtal
(före Kristus)
 
Händelse
9600 - 8000 9 600 – 8000 Spår efter de första människorna som levt i Finnmark och i Nordmöre. Under den yngre stenåldern invandrade en ny folkgrupp, det sk stenyxefolket. Hällristningar visar att de var renskötare
4 000 Etablerades jordbruket, framför allt kring Oslofjorden.
1 500 - 500 Från bronsåldern finns hällristningar bevarade som tolkas så att människorna som levde under denna period var soldyrkare. Avlidna bränns och deras aska läggs i urnor
400 - 600 Under folkvandringstiden kommer nya folkgrupper till Norge. Ruiner av fornborgar har tolkats som att det rådde krig och oroligheter under denna tid
0 - 400 Arkeologiska fynd visar att det har skett handel, direkt eller indirekt, mellan Norge och det romerska riket
   
Årtal
(efter Kristus)

 

Händelse
700-talet När landet nämns för första gången i skrift består det 29 små kungadömen
800-talet Förenas de små kungadömena i större områden
800 - 1050 Är vikingarnas stora århundraden som resulterade i att de koloniserade stora områden i Europa, ofta med våld. Deras etableringar innebar att de förde med sig sin kultur ut i världen och knöt band med Skandinavien. De började med att bosätta sig på Färöarna och på Island
900-talet I början av århundradet blev Harald Hårfagre ledare över hela Vestfold. Han lade även under sig Shetlandsöarna och Orkneyöarna.
980 (omkring) Döms Erik Röde som fredlös. Han lämnar Norge och grundar en bosättning på Grönland
1 000-talet Norska vikingar erövrar delar av England och Irland och tar med sig kristendomen hem. Landet kristnas under kung Olav Haraldsson som lyckats erövra kontrollen över hela södra Norge
1030 Kung Olav Haraldsson dör i slaget vid Stickelstad och blev landets skyddshelgon under namnet Olav den Helige
1200-talet Var Norges imperium som störst. Norrmännen styrde då över ett rike som sträckte sig från Isle of Man till Kolahalvön. Stora stridigheter mellan de olika kungasönerna resulterar i oroligheter
1261 Erkände Grönland den norske kungen som regent
1262 Erkände Island den norske kungen som regent
1266 Kung Magnus VI avstod Hebriderna mot att den skotske kungen erkände norsk överhöghet över Shetlands- och Orkneyöarna
1300-talet Digerdöden härjade i landet. Av landets 350 000 invånare avlider ungefär hälften, och endast 60 av de 300 adliga familjerna överlevde. Jordbrukskrisen som följde försvagade centralmakten
1319 Avled Kung Håkon V. Hans son Magnus Eriksson blev kung över både Norge och Sverige
1355 Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson blev kung
1380 Olaf Håkansson blev kung av Norge
1387 Avled Kung Olaf Håkansson vid ungefär 17 års ålder. Hans hustru Margareta blir regent över Norge och Danmark
1388 Margareta blev regent även över Sverige den 22 mars och genom detta hade Norge, Sverige och Danmark förenats till en personalunion som fullbordades genom Kalmarunionen år ???
1468 Kung Kristian I pantsatte Shetlands- och Orkneyöarna till den kungen av Skottland. Panten har än idag inte återlösts
1508 Avskaffades Hansan handelsmonopol
1536 Efter att Kalmarunionen upplösts förklarade Kung Kristian III att Norge och Danmark var förenat i en union och att det norska riksrådet var avskaffat
1624 Drabbades Oslo av en stor brand och staden döptes om till Kristiania
1645 Vid freden i Brömsebro förlorade Norge Härjedalen och Jämtland till Sverige
1658 Vid freden i Roskilde förlorade Norge Bohuslän och Trondheims län till Sverige
1660 Norge återfick Trondheims län. Kung Fredrik III valdes till enväldig kung över Norge och Danmark den 18 oktober
1665 Norge ekonomi utvecklades positiv och befolkningen uppgick till 450 000 detta år. Sjöfart, handel och jordbruk utvecklades starkt under slutet av århundradet
1716 Den svenske kungen Karl XII försökte inta Norge.
Norrmannen Peder Tordensjöld lyckas erövra 21 svenska transportfartyg på väg till de svenska trupperna i Östfold
1718 Den 30 november dödades den svenske kungen Karl XII vid Fredrikshald
Peder Tordenskjöld lyckas erövra Marstran och förstöra de svenska fartygen vid Älvsborg
1807 Norges handelsflotta uppgick till 1 514 fartyg.
Kronprins Fredrik allierade sig med Frankrike efter att först ha försökt vara neutral under Napoleonkrigen. Britternas kontinentalblockad fick förödande konsekvenser för Norge och Danmark
1814 Danmark tvingas avstå Norge till Sverige vid freden i Kiel

En konstituerande församling hölls på Eidsvoll den 10 april. Den författning som skrevs under detta möte antogs den 17 maj och samma dag valdes den danske kronprinsen Kristian Fredrik till Norges kung

Den svenske kronprinsen Karl Johan och hans armé befann sig i krig på kontinenten och kunde inte omedelbart ingripa mot den norska händelseutvecklingen

Kung Kristian Fredrik sökte stöd hos britterna för norsk självständighet samtidigt som han lät mobilisera den norska armén

Den 28 juli anföll den svenska armén Norge och efter några veckors krig slöts ett fredsavtal i Moss den 14 augusti i vilket Norge ingick en personalunion med Sverige. Norge behöll sin nya grundlag

Det norska stortinget valde den svenske kungen Karl XIII även till norsk kung.

1818 Blev Karl XIV unionskung
1825 1825 Utvandrade den förste norrmannen till Amerika
1844 Avlider kung Karl XIV
1854 Norges första järnvägslinje, Oslo – Eidsvoll, öppnas
1866 - 1925 Utvandrade cirka 750 000 norrmän till USA
1871 Presenterades förslaget till en ny Riksakt, som skulle stärka unionen
1884 Det politiska partiet Venstre grundades av stortingsmedlemmen Johan Sverdrup den 28 januari och är därmed Norges äldsta politiska parti
Venstres ledare Johan Sverdrup ombads bilda regering
Det politiska partiet Höyre grundades den 25 augusti
1898 Allmän rösträtt för män infördes
1905 I mars bildades en koalitionsregering bestående av Venstre, Höyre och Samlingspartiet. Stortinget röstade igenom en ny lag om konsulatsväsende som kung Oscar II vägrade skriva under den 27 maj. Regeringen svarade med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade att acceptera

Den 7 juni förklarade Stortinget att då kungen enligt grundlagen endast kunde styra Norge genom sin regering var unionen upplöst. Eftersom Oscar II därmed inte längre var norsk kung följde då att unionen var upplöst. Stortinget gav i uppdrag åt regeringen att överta styret av landet

Vid folkomröstningen i augusti röstade en stor majoritet för en unionsupplösning.

Den 18 november blev den danske prinsen Carl Norges nye kung. Han kallade sig för kung Håkon VII

1913 Infördes kvinnlig rösträtt
1914 - 1918 Under första världskriget är Norge neutralt
Vid denna tidpunkt var Norges handelsflotta världens tredje största
1920 Norge gick med i Nationernas Förbund (NF), föregångare till Förenta Nationerna (FN)
Norge får överhöghet över Svalbard 
1939 Även under utbrottet av andra världskriget förklarade sig Norge neutralt. Trots detta lade brittiska flottan ut minor i Oslofjorden den 8 april
1940 Den 9 april invaderade tyskarna Norge genom att anfalla Oslo, Trondheim, Kristiansand och Bergen. Norrmännen lyckades sänka den tyska kryssaren Bluecher i Oslofjorden.
Den 7 juni lämnade kungen och regeringen Norge efter ett sista sammanträde i Tromsö och bildade en exilregering i London

Ett administrativt råd styrde landet till september då den tyske rikskommissarien Terboven förklarade kungen avsatt och upplöste det norska administrationsrådet
1942 Utnämndes Vidkun Quisling till ministerpresident av tyskarna
1943 En fabrik som tillverkade tungt vatten i Rjukan sprängdes av norska motståndsmän
1945 Tyskarna kapitulerade den 7 maj. Den norske kungen och regeringen återvände till Norge i juni då fanns 372 000 tyska soldater i landet.
I valet på hösten fick Arbeiderpartiet för första gången egen majoritet i stortinget och bildade regering  
Norge blev medlem i Förenta Nationerna (FN). Norrmannen Tryggve Lie valdes till FN:s förste generalsekreterare
1949 Norge blev medlem försvarsalliansen NATO
1952 Norge blev medlem av Nordiska Rådet
1959 Norge var med och grundade frihandelsorganisationen EFTA
1963 De borgerliga partierna bildade regering men fälldes redan i september genom ett misstroendevotum
1965 Bildade de icke socialistiska partierna regering igen
1967 Norge ansökte om medlemskap i EEG (senare EU)
1971 Senterpartisten Per Bortens koalitionsregering, som tillträtt 1965, splittrades i frågan om norskt medlemskap i EU och tvingades avgå. Arbeiderpartiet tog över under statsminister Tryggve Bratteli
1972 Vid folkomröstningen om medlemskap i EEG (senare EU) vann nej-sidan
1973 Arbeiderpartiet vann Stortingsvalen och tog tillbaka regeringsmakten
1981 Gro Harlem Bruntland blev Norges, och Nordens första statminister
1983 Kåre Willoch blev statsminister och bildade en majoritetskoalition med Høyre, Kristelig Folkeparti och Senterpartiet
1986 Regeringens ekonomiska åtstramningspaket förkastades av Stortinget vilket tvingade den att avgå. Kåre Willochs koalition ersattes av en minoritetsregering under ledning av Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland
1989 Efter stortingsvalet bildades åter en borgerlig koalition
1990 Den borgerliga regeringen avgick på grund av splittring om Norges linje i förhandlingarna med EG och om EES-avtalet. Gro Harlem Brundtland blev åter statsminister i en socialdemokratisk minoritetsregering
1992 Stortinget godkände anslutning till EES-avtalet och att landet skulle ansöka om medlemskap i EG/EU
1994 Nej-sidan vann åter vid folkomröstningen om ett eventuellt medlemskap i EG/EU
1996 Gro Harlem Bruntland avgick som statsminister av personliga skäl. Ny statsminister blev Thorbjörn Jagland
1997 Kjell Magne Bondevik blev statsminister
2000 Kjell Magne Bondevik avgick som statsminister. Jens Stoltenberg blev ny statsminister och partiledaren Thorbjörn Jagland blev utrikesminister
2001 I stortingsvalet på hösten uppnådde Arbeiderpartiet sitt sämsta resultat på nära åtta decennier. Valets stora vinnare blev Høyre och Sosialistisk Venstreparti, vilket gjorde det besvärligt att bilda regering. När Høyres ledare Jan Petersen misslyckades, tog Kjel Magne Bondevik över och förhandlade fram en minoritetsregering
2002 Trädde Thorbjörn Jagland tillbaka från statsministerposten till förmån för Jens Stoltenberg
2005

För första gången bildade Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet regering tillsammans. Statsminister blev Arbeiderpartiets ledare Jens Stoltenberg.

2006 Norge fick utrikespolitiska problem när en norsk religiös tidning publicerade de så kallade Muhammedkarikatyrerna
2008 Senterpartiets ledare Åslaug Haga tvingades lämna regeringen och partiledarposten efter oklara skatteaffärer
2009 Fremskrittspartiet fick nya opinionsframgångar efter en debatt om justitieministerns förslag att kvinnliga poliser skulle tillåtas bära huvudduk. Förslaget fick hård kritik från flera håll och drogs senare tillbaka
I juni avslöjades en avslyssningsskandal som berörde hela den norska statsmakten. Försvarets underrättelsetjänst misstänktes för olaglig övervakning av regeringskansliets datatrafik
Valet till till Stortinget vanns av den rödgröna regeringskoalitionen med några mandats marginal. Det var första gången på länge som en norsk regering överlevt ett val

Till överst på sidan

Geografi

Norge är ett långsträckt land, 1 750 kilometer från norr till söder. Kustlängden, öar och fjordar undantagna, uppgår till mer än 21 100 kilometer. På det bredaste stället i Sydnorge, är landet 430 kilometer brett. På det smalaste stället i Nordnorge, är landet inte mer än 6.5 kilometer brett. Landets totala yta uppgår till 324 000 kvadratkilometer.

Stora delar av Norge är helt obebodda. 

Norge är ett bergrikt land och 20 %  av landets yta ligger högre än 900 meter över havet. Två av de mest kända bergsmassiven är Jotunheimen, med topparna Galdhöppigen (2 469 möh) och Glittertind (2 452 möh) och Rondane-massivet.

Nordkap på 71 grader nordlig bredd är Europas nordligaste punkt.

Klimat

Den varma Golfströmmen, som följer en stor del av Norges kust norrut, ger Norge ett milt klimat på breddgrader där det i vanliga fall råder arktiska förhållanden. Den håller också landets kust isfri hela året vilket leder till ett milt och fuktigt kustklimat. De inre delarna av landet, bakom bergen, har fastlandsklimat med kalla vintra och varma, torra somrar.

Trädgränsen i Norge ligger vid 70 grader Nord. Man kan dock hitta låg björkskog ända upp till 71 grader Nord.

Golfströmmens vatten, som blandar sig med de kalla polarströmmarna, skapar näringsrika fiskebankar. Fiskenäringen är därför av stor betydelse.

Till överst på sidan

Geologi

Den geologiska skapelseprocessen av Norge, som tog cirka 3 miljarder år, är en lång och dramatisk period som tydligt kan följas när man rör sig i den norska naturen. Kanske ser man hur urkrafterna bäst verkat vid en norsk fjord. Fjordarna är eroderade dalar där isen eller vattnet fört bort det eroderade materialet. De norska fjordarna är långa och dramatiska och kan vara upp till 1 300 - 1 400 meter djupa.

Flora och Fauna

Norges olika klimatzoner och jordmåner har präglat floran varför växtlivet är anpassat till de olika förutsättningar som gäller på respektive växtplats. Här finner man cirka 2 000 olika arter.

Cirka 25 % av Norges yta är täckt av skog, cirka 70 % av den norska skogen består av barrträd. Ädellövträd finns bara längst i söder. Björk växer över hela landet. Finnmark, längst i norr, är helt trädlöst.

Även djurlivet är helt anpassat till olika förutsättningar och är relativt artfattigt, men man hittar större däggdjur som älg, varg, björn, järv, hjort och rådjur. Bland gnagarna hittar man hare, ekorre, lämmel, möss och råttor. Bävern har kommit tillbaka och verkar etablera sig bra.

Samerna håller renar som tamdjur, men man kan även hitta vildren i olika delar av Norge.

Längs kusterna finns ett rikt fågelliv. På sina ställen hittar man fina fågelberg med bland annat lunnefågel och den tretåiga måsen. De största fågelbergen finns på ön Runde utanför Ålesund, Vaerö och Röst vid Lofoten. Även på Varangerhalvön finns flera fågelberg.

I havet lever olika sorters valar och sälar. Vattnen är på sina håll mycket fiskrika men den moderna fiskindustrin hotar dock tillgången. I sjöarna lever insjöfisk som gädda och abborre.

Vissa av de norska älvarna hör till världens finaste laxfiskevatten.

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder och befolkningen är till stor del koncentrerad till områdena kring Oslofjorden i sydöst och vid kusterna på Sør- och Vestlandet. Största delen av befolkningen, cirka 96 %, är norskar, men här lever även små minoriteter av samer och finnar.

Sedan 1989 finns det ett sameting med valda ledamöter. Sametinget har en rådgivande funktion, främst i fråga om kultur, näringsliv och språk.

Norska, svenska, danska, isländska och färöiska ingår i den nordiska grenen av den germanska språkgruppen. Under vikingatiden framträdde norskan som särskilt språk. Efter att Norge tillfallit Danmark under medeltiden blev danska officiellt språk i Norge. Störst inflytande fick danskan i städerna. På 1800-talet anpassades danskan till det norska skriftspråket.

Under mitten av 1800-talet skapades landsmålet, baserat på gamla bygdemål som inte hade påverkats av danskan och nationalister krävde att detta "äkta" norska språk skulle ersätta det dansk-norska riksmålet. Landsmålet, kallat nynorsk, blev officiellt skriftspråk vid sidan av riksmålet, vanligtvis kallat bokmål, i slutet av 1800-talet. Norge har därför två officiella språk och stavningsreformer har närmat de båda "målen" till varandra.

Norge har liksom de övriga nordiska länderna ett välutbyggt socialt skyddsnät som liknar det svenska med sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Dock är ersättningen vid sjukdom generösare i Norge än i Sverige där man får 100 % av lönen från första sjukdagen under ett år. Pensionsåldern är 67 år och alla norska medborgare har rätt till pension. Precis som i Sverige sparar många norska medborgare i privata pensionsfonder. 1998 infördes vårdnadsbidrag för dem som tar hand om sina ettåringar hemma. Det har senare utökats till att omfatta barn till två års ålder.

Till överst på sidan

Utbildning

Den norska grundskolan är obligatorisk och tio år. Barnen börjar skolan vid sex års ålder. De går först fyra år i ”småskolesteget”, därefter tre år i ”mellomsteget” och slutligen tre år i ungdomssteget. Därefter har alla rätt till tre år i skolor med yrkes- och gymnasieutbildning. Cirka 95 procent av eleverna utbildar sig vidare efter grundskolan.

Universitet finns i Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsø. Dessutom finns det flera special- och fackhögskolor, bland annat en fiskerihögskola. Antalet högskoleplatser har utökats kraftigt som ett led i kampen mot arbetslösheten.

Norge, ett av mina favoritländer sedan länge. Här finns vacker natur, en intressant historia och vänliga människor. Res hit Du blir inte besviken!

norge_14.jpg (37226 byte)

Tanafloden

norge_13.jpg (48354 byte)

Tyska bunkrar.
Hamningberg

norge10.jpg (17470 byte)

Skarberget.
Narvik

norge_12.jpg (28981 byte)

Husöy i kvällssol.
Senja

norge7.jpg (27259 byte)

Sulitelmaregionen

norge5.jpg (29496 byte)

Kjeåsen.
Eidfjord

norge9.jpg (34550 byte)

Den berömda
Låtefossen.
Odda

norge_15.jpg (28075 byte)

Midnattssol på
Helgelandskusten

norge_11.jpg (46883 byte)

På väg mot
Varanger

norge2.jpg (10360 byte)

Midnattssol.
Nordkap

norge3.jpg (23416 byte)

Ön Senja

norge4.jpg (24117 byte)

Fiskelycka.
Senja

norge1.jpg (31123 byte)

Blommande fruktträd.
Lofthus

norge8.jpg (24656 byte)

Röldal

norge6.jpg (41229 byte)

Publik på OS.
Lillehammer

Minnesmonument
över ryska soldater.
Harstad

Rorbuer.
Å

Torkad fisk.
Hamnöy

Vy över
Henningsvaer

Gula rorbuer.
Sakrisöy

Bruarbreen.
Odda

Övergiven fiskfabrik.
Hamningberg

Vy från
Hjölmodalen

Vy från
Kjeåsen

Nordkapp

Vy över
Simadalen

Vy över
Sulitelmamassivet

Stavkyrkan.
Uvdal

 

 

För mer information om Norge:  Dagens väder i Norge
Fakta:  World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidning: Aftenposten Verdens Gang Lofotposten BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet Visit Norway www.stalvik.se  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-25
www.stalvik.com

4 716 besökare sedan 100111
(23 147 besökare 021029 - 100110)