Mexiko - "Mayafolkets och Aztekernas forna rike"


Resfakta Mer information om Mexiko Landsfakta Mexiko Startsida

Klicka på bilden för större format

Mexiko - "Mayafolkets och Aztekernas forna rike"

Mexiko har mycket att erbjuda sina besökare; historiska platser, ett intressant folkliv, vackra bergstrakter,  snöklädda vulkaner,  tropiska stränder och världens största stad, huvudstaden Mexico City med mer än 20 miljoner invånare. I Mexiko kan man stanna länge och ändå inte hinna med allt det intressanta som finns att uppleva.

Min nästan fyra veckor långa rundresa i södra Mexiko bjöd på många intressanta och fascinerande upplevelser.

Resan förde mig via huvudstaden Mexico City till den gamla koloniala bergsstaden Oaxaca och vidare till Puerto Escondido vid Stilla Havet, jag besökte den dramatiska Canon del Sumidero med sitt spännande fågel- och djurliv och den gamla staden San Cristobal de las Casas. Jag fick möjlighet att besöka den lilla byn Oventic och möta några av de zapatister som under ledning av Subcomandante Marcos kämpar för att förbättra den fattiga indianbefolkningens villkor. Jag fascinerades av de färgsprakande marknaderna med många färgfullt klädda indianska folkgrupper och jag kom till den lilla staden Chamula med sin vackra kyrka i vilken besökare sitter och rapar för att bli kvitt onda andar. Jag besökte historiska platser som Teotihuacan, Monte Alban, Palenque, Chichen Itza, Tonina och Tulum, mayafolkets enda stad vid havet och jag mötte många intressanta människor, bland annat en man som sade sig vara 140 år (!) gammal . Läs mera om min fantastiska resa under länken Resfakta.

Mexikos historia i korthet

Mexikos historia är lång, intressant och ofta blodig. Här har flera olika indianska högkulturer utvecklats. Den aztekiska kulturen stod på sin höjdpunkt när landet erövrades av spanjorerna under ledning av Hernán Cortés år 1521 efter Kristus. Den spanska erövringen blev en katastrof för ursprungsbefolkningen, som förtrycktes och drabbades hårt av de sjukdomar européerna förde med sig.

Ursprungsbefolkningen levde inget lyckligt liv före européernas ankomst heller. Krig och tillfångatagande av människor hörde till vardagslivet. De flesta av fångarna offrades senare till gudarna, som endast kunde blidkas med hjälp av människohjärtan som slets direkt ur kroppen medan offret fortfarande levde! Spanjorerna tvingade indianerna att upphöra med sina människooffer och så tillvida fick vissa det bättre än innan deras ankomst.

År 1821 blir landet självständigt. Den radikala författningen som infördes 1917, och som i stort sett gäller än idag, har påverkat landets utveckling sedan dess.

Några viktiga årtal i Mexikos historia

 
Före Kristus

 

Händelse
25 000 - 20 000 De första bosättarna, jägare och samlare, anländer till Mexikodalen där de bosätter sig i grottor. De tillhör den grupp migranter som invandrat till den Nordamerikanska kontinenten från Asien via den passage vi idag kallar för Berings sund.
7 000 Vid denna tidpunkt bodde människor i primitiva bosättningar och bedrev jordbruk, tidigare än någon annanstans på den amerikanska kontinenten. Indianfolken odlade majs, bönor, peppar och squash. Grödor som senare spreds över världen.
1 500 De första Olmekiska bosättningarna etableras och därmed grundas Mesomamerikas (Mexikos) första högkultur. Denna blir sedan basen i alla andra högkulturer som utvecklas i landet
900 Den Olmekiska staden San Lorenzo förstörs
500 De första större mayasamhällena börjar byggas längs gränsen mellan Mexiko och Guatemala
600 De första bosättarna kommer till Monte Albán, som utvecklas till den största av zapotekernas städer. Som mest har Monte Albán 25 000 invånare
200 Staden Teotihuacán grundas, som kom att dominera regionen i mer än 500 år. Här levde som mest 125 000 människor
100 Mayafolket bosätter sig i Palenque, som utvecklas till ett viktigt maktcentrum
   
Efter Kristus Händelse

 

615 - 683 Mayakungen Pakal regerar i Palenque
650 Teotihuacán faller och överges. Staden kan ha förstörts av sina egna invånare
799 Staden Palenque förstörs
900 En toltekisk stat bildas med Tula som huvudstad
1100 Tula, toltekernas huvudstad, faller
1200 Den mäktiga mayastaden Chichen Itza faller. Staden hade som mest 35 000 invånare
1325 Aztekerna grundar staden Tenochtitlán, som kommer att utvecklas till dagens huvudstad Mexico City
1426 -
1440
Aztekerna blir den härskande folkgruppen i Mexikodalen. Deras imperium, som expanderar på grund av erövringar och att man kuvar andra folkgrupper, blir mesoamerikas sista stora rike
1500-talet, början Aztekerna för krig mot folkgruppen Tlaxcala, som senare blir spanjorernas allierade
1502 Montezuma II blir aztekernas siste kejsare
1521 Spanjorerna intar Tenochtitlán, aztekernas huvudstad, och det aztekiska imperiet faller
1546 Stora silverfyndigheter görs i Zapateca
1571 Spanska inkvisitationen kommer till Mexiko
1629 Mexiko City drabbas av en stor översvämning. Det tar hela fem år innan vattnet drar sig tillbaka
1692 Revolt i Mexico City på grund av matbrist och etniska motsättningar
1765 Spanien stärker sitt grepp om landet
1767 Jesuiterna drivs ut ur Mexiko
1810 Miguel Hidlago startar en revolt mot det spanska styret den 16 september. Upproret slås ned och Hidalgo fängslas. Han avrättas 1811
1814 José Maria Morales gör ett andra försök till uppror mot det spanska styret. Även detta slås ned och Morales avrättas 1815
1821 Utropas Mexikos självständighet
1824 Bildas den Federala Republiken Mexiko
1836 Texas gör uppror mot mexikanskt styre och vill ansluta sig till USA
1840 - 1846 Mayarevolt på Yucatanhalvön
1846 - 1848 Krig mellan Mexiko och USA
1848 Fredsfördraget mellan Mexiko och USA leder till att Mexiko förlorar nästan hälften av landets yta
1857 Införs en liberal demokratisk konstitution
1864 - 1867 Fransk ockupation av landet. Ockupationen får stöd av konservativa krafter. Kejsar Maximilliam av Habsburg installeras som Mexikos kejsare
1867 Avrättas kejsar Maximilliam, som blir landets siste monark. Republik återinförs under ledning av Benito Juarez
1876 Porfirio Diaz tar makten och blir Mexikos president
1894 Järnvägen som förbinder Mexikanska Golfen med Stilla Havet invigs
1910 Francisco I. Madero startar en revolt i landet för att Porfirio Diaz blivit omvald som Mexikos president sju gånger. Madero ansåg att valet genomförts på ett ohederligt sätt
1911 Francisco I. Madero väljs till president
1913 Madero mördas av militären i februari
1917 Införs den liberala, revolutionära konstitutionen, som i stort sett, fortfarande gäller. Den avskaffade livegenskap, statligt övertagande av storgodsen och fördelning av marken till småbönderna, beskar den katolska kyrkans makt, landets invånare fick organisations- och strejkrätt mm
1913 - 1915 Inbördeskrig. Kända revoltledare är Emilio Zapata och Pancho Villa
1919 Mördas revoltledaren Emilio Zapata
1920 Genomförs en militärrevolt. President Carranza avsätts och avrättas
1923 Mördas revoltledaren Pancho Villa
1929 Bildas Partido Nacional Revolucinario (PNR) som blir föregångare till det parti (PRI) som styrt landet sedan dess
1934 Lázaro Cárdenas väljs till Mexikos president
1938 Landets oljeindustri nationaliseras
1940 Den ryske revolutionären Lev Trotskij, som flytt från Ryssland, mördas i Mexico City
1956 Byggs Torre Latinoamericana, som med sina 182 meter är en av Mexico Citys högsta byggnader
1968 Hålls de olympiska spelen i Mexico City
1983 Oppositionen vinner betydande framgångar i kommunvalen
1985 Drabbas Mexico City av en jordbävning, över 20 000 människor omkommer och över 300 000 blir hemlösa
1986 Prisfallet på olja tvingade fram en omläggning av den ekonomiska politiken under vilken protektionism byttes mot frihandelssträvanden, och delar av den stora statliga industrisektorn såldes ut till privata ägare
1988 Blir Carlos Salinas landets nya president och genomförde flera nyliberala reformer. PRI förlorar makten
1991 PRI återtar makten i kongress- och guvernörsvalen
1994 Presidentvalet vanns av Ernesto Zedillo

Ett tusental personer ur rörelsen zapatistas invaderar staden San Cristóbal de las Casas i delstaten Chiapas och kräver en jordreform, demokrati och sociala förbättringar för den fattiga befolkningen. Under den påföljande tolv dagar långa striden dödas 145 människor

Fem månader före presidentvalet mördades PRI-partiets presidentkandidat Luis Donaldo Colosio och några veckor efter valet mördades PRI:s generalsekreterare José Francisco Ruiz Massieu. Man antog att de föll offer för sammansvärjningar inom partiledningen. Presidentvalet vanns av Ernesto Zedillo, PRI:s kandidat

I december drabbas Mexiko av en akut valutakris i landet, bland annat på grund av Chiapasupproret, olika våldsdåd och att utländska investerare blivit avskräckta

1995 USA beviljade Mexiko miljardkrediter för att hejda den så kallade "tequilakrisen"
1996 Ekonomin började återhämta sig och Mexiko kunde ganska snabbt betala tillbaka stora delar av krislånen
1997 PRI förlorar många mandat i parlamentsvalet och förlorar därmed för första gången sin absoluta majoritet i deputeradekammaren
2 000 Presidentvalet vanns av Vicente Fox, ledare för oppositionspartiet PAN. I kongressen förblev dock PRI största parti, om än med knapp marginal

President Vicente Fox svär presidenteden den 1 december och anses därmed vara den förste presidenten som valts i fria och ärliga val i landets historia

2001 Upproret i Chiapas blommade åter upp när en stor grupp zapatister med sin mytomspunne ledare ”subcomendante” Marcos i spetsen genomförde en tre veckor lång marsch mot huvudstaden med krav på ökade rättigheter för indianbefolkningen. De demonstrerande hade stort stöd under protestmarschen och i huvudstaden Mexico City samlades 150 000 personer för att hylla Marcos
2003 I valet till deputeradekammaren förlorade PAN nästan en fjärdedel av sina mandat och PRI blev åter största parti
2006 På våren ledde en demonstration i San Salvador Atenco utanför Mexico City till oroligheter och flera dödsfall, och en lärarstrejk i Oaxaca resulterade i ett socialt uppror med flera döda och många arresterade

Presidentvalet den 2 juli blev jämnt och båda huvudkandidaterna, Lopez Obrador och Felipe Calderon, utropade sig till segrare varför ett spänt politiskt läge uppstod. Vänstern krävde att alla röster skulle räknas om och massprotester på gatorna orsakade kaos i huvudstaden. Knappt 10 % av rösterna räknades om och det officiella resultatet blev att Calderon segrat mycket knappt. Trots detta höll López Obrador i november en inofficiell ceremoni där han svors in som president och utsåg en skuggregering. Stora protestaktioner startade åter i Mexico City, men efter hand förlorade protesterna i kraft

Den 1 december tog Felipe Calderón över som president. En av hans första åtgärder var att sänka lönerna för sig själv, regeringen och högt uppsatta regeringstjänstemän som ett led i ett åtstramningspaket

2007  Antogs en ändring av pensionssystemet och ny skattelagstiftning som skulle öka statens skatteintäkter

Ett av Calderóns huvudlöften var att förbättra säkerhetsläget. Kampen mot narkotikaligorna, poliskorruption och det droghandelsrelaterade våldet fick högsta prioritet vilket har lett till stora problem med många dödoffer

2008 Under året mer än fördubblades antalet mord kopplade till knarkhanteringen jämfört med året innan, cirka 6 200 människor anats ha dödats, varav ungefär en fjärdedel enbart i staden Ciudad Juárez. Våldet förekommer i hela Mexiko, men värst drabbade är dock de norra delstaterna vid gränsen till USA

Under hösten upptäcktes att en drogkartell infiltrerat myndigheten för narkotikabekämpning och betalat ut hundratusentals dollar till tjänstemän och poliser i utbyte mot information

Till att börja med fick presidenten starkt stöd för kriget mot knarkkartellerna , men efter hand blev många alltmer oroade av det ökande våldet

2009 I början av året drabbades Mexiko hårt av den internationella finanskrisen och i april kom landet att förknippas med den så kallade svininfluensan, H1N1. Ett åttiotal personer rapporterades ha dött och under tio dagar hölls i stort sett hela Mexico City stängt, i ett försök att hindra fortsatt spridning

I juli hittas elva män och en kvinna mördade i president Calderóns hemstat Michoacan, som var federala narkotikapoliser. Alla hade torterats. Mordet antogs vara en hämnd för att en högt uppsatt person i narkotikakartellen La Familia gripits några dagar tidigare

I slutet av oktober grep amerikansk polis 300 personer med anknytning till mexikanska narkotikakarteller verksamma i USA. Insatsen var i hög grad riktad mot knarkligan La Familia

I mitten av december hittades sex avhuggna huvuden utanför en kyrka i delstaten Durango i norra delen av landet. Huvudena tillhörde polismän och polisen misstänker att avrättningarna var en hämnd för att tio medlemmar av en narkotikakartell, den så kallade Gulfkartellen, dödats av armésoldater

Samma månad dödas en av landets mest eftersökta knarkkungar, Arturo Beltrán Leyva, och några av hans anhängare i en våldsam sammandrabbning med polisen i staden Cuernavaca

I december presenterade president Calderón ett förslag om att förändra landets valsystem i grunden. Presidenten ville att ledamöterna i parlamentet skulle kunna omväljas och han föreslog även att det skulle hållas en andra omgång i presidentvalen om ingen kandidat fick mer än 50 procent av rösterna

2010 I februari avgår inrikesminister Fernando Gómez Mont från PAN efter en skandal kring partiets bildande av valallianser

I juni mördas Rodolfo Torre Cantu, PRI:s kandidat och favorit i guvernörsvalet i delstaten Tamaulipas. Delstaten är en av dem som drabbats hårdast av narkotikakartellernas våld, och mordet på Torre misstänktes vara deras verk. Även borgmästarkandidaten i Tamaulipas mördas denna månad

I slutet av juli vinner president Calderón ännu en framgång i kampen mot landets drogkarteller när Nacho Coronel, en av de högsta medlemmarna i den mäktiga Sinaloakartellen, sköts av militären

I augusti tas den mäktige knarkledaren La Barbie, född i USA, till fånga av mexikansk polis och 72 mördade män och kvinnor påträffas vid en ranch i delstaten Tamaulipas som antas vara migranter från Syd- och Centralamerika. De hade kidnappats och mördats av en narkotikakartell.

I september, en månad efter massmordet, avgår chefen för immigrationsmyndigheten. 

Säkerhetstjänstens rapporter visade att det narkotikarelaterade våldet har ökat i Mexiko och sedan 2006 har det skördat totalt 28 000 människors liv. Även korruptionen är ett stort samhällsproblem; under året avskedades drygt tretusen polismän, bland annat, på grund av kopplingar till knarkmaffian eller annan kriminalitet

Till överst på sidan

Geografi och Klimat

Mexiko utgör den sydligaste delen av den nordamerikanska kontinenten och förbinder denna med Centralamerika.

Mexiko har en totalyta på 1 972 550 kvadratkilometer, vilket motsvarar drygt fyra gånger Sveriges yta. Landet har en kustlängd på nästan 10 000 kilometer mot Stilla Havet i väster och mot Atlanten i öster.

Från den cirka 3 000 kilometer långa gränsen mot USA i norr smalnar Mexiko gradvis av mot sydost. Vid landets smalaste punkt, Tehuantepec-näset, är landet endast cirka 200 kilometer brett.

Huvuddelen av landets yta upptas av en högplatå, La  Mesa, som omges i öster, väster och söder av bergskedjorna Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental och Sierra Madre del Sur. Högplatåns norra del ligger drygt 1 000 meter över havet. De södra delarna, Mesa Central, är belägna på drygt 2 000 meters höjd. Här finns landets befolkningsmässiga och ekonomiska centrum, Mexikodalen, med huvudstaden Mexico City. Genom Mesa Central löper ett geologiskt instabilt bälte, där vulkaner kan uppstå och jordbävningar är vanligt förekommande.

Öster och söder om huvudstaden Mexico City ligger en vulkankedja med landets högsta bergstoppar; Pico de Orizaba (5 700 meter över havet), Popocatépetl och Iztaccíhuatl.

Bergskedjorna i söder planar ut i Tehuantepec-näset, som är den geologiska skiljelinjen mellan Nord- och Centralamerika. Näset har varit täckt av tropisk skog, som nu till största delen är avverkad. Stora oljefyndigheter har gjorts i området.

Landets befolkning uppgår till drygt 106 miljoner invånare. Huvudstaden Mexico City har en befolkningsmängd på över 20 miljoner invånare, inklusive förstäder, vilket gör den till är världens största stad när det gäller invånarantal. Andra större städer är Guadalajara (3.5 miljoner invånare), Monterrey ( 3 miljoner) och Puebla (1.6 miljoner).

Landets viktigaste floder är Rio Bravo/Rio Grande ( 1 400 kilometer) och Rio Usumacinta (800 kilometer).

Mexiko indelas traditionellt i tre olika klimatzoner; Tierra caliente (den heta regionen) sträcker sig upp till 1 000 meters höjd. Här är medeltemperaturen över 22 grader Celcius. Tierra templada (den tempererade regionen) omfattar regionen mellan 1 000 och 2 000 meters höjd med 15-22 graders medeltemperatur. Tierra fria (den kalla regionen) börjar på 2 000 meters höjd. Här ligger medeltemperaturen under 15 grader C.

Nederbörden är ojämnt fördelad över landet med torka i norr och tropisk fuktighet i söder.

För mer information klicka på länken Landsfakta.

Befolkning

Landets befolkning uppgår till drygt 106 miljoner invånare. Befolkningstillväxten är hög, cirka 1.2 % årligen. Omkring 40 % av landets befolkning lever i fattigdom. Ungefär 75 % av befolkningen bor i städerna.

Befolkningssammansättningen består av mestiser (60 %) som är av europeisk och indiansk härkomst, ungefär 30 % är av indianskt ursprung och cirka 10 % av befolkningen är invandrare med framför allt spansk härkomst. Ursprungsbefolkningen är troligtvis talrikare idag än vid tiden för spanjorernas erövring beroende på att de olika folkgrupperna ofta låg i krig med varandra och att omfattande människooffer förekom.

Officiellt värnar Mexiko om sitt indianska förflutna. I praktiken har de indianska folken en låg status.

Utvandringen från landet överstiger klart invandringen. Flera hundratusen mexikaner utvandrar illegalt till USA varje år, där minst 10 miljoner mexikaner bor. Invandrarna kommer främst från andra länder i Latinamerika. Landets största språk är spanska. Vidare talas ett 50-tal olika indianspråk i Mexiko.

Den beräknade medellivslängden för män är nästan 72 och ett halvt år och för kvinnor är den lite drygt 78 år.

För mer fakta klicka på länken Landsfakta.

Till överst på sidan

Religion

Före spanjorernas erövring av Mexiko på 1500-talet var ursprungsbefolkningen anhängare till de olika indianska religionerna. Med spanjorerna kom den romerska katolicismen till landet. Den katolska kyrkan har sedan dess haft starka band med kolonialmakten Spanien, vilket framkallade antikyrkliga stämningar under revolutionsperioderna. Prästerskapet förföljdes och restriktioner mot kyrkan infördes i 1917 års författning. De hävdes först 1992 då prästerna bland annat fick rösträtt och rätt att bedriva undervisning i skolorna.

I den folkliga katolicismen förekommer inslag av de traditionella indianska religionerna.

Under senare år har protestantiska samfund, bland andra pingströrelsen, vunnit många anhängare, vilket skapat motsättningar med den katolska kyrkan som anklagas för trakasserier av andra religiösa grupper.

Utbildning

Landets sjuåriga grundskola är obligatorisk och avgiftsfri.

De flesta barn börjar skolan vid sex års ålder, men alla fullföljer inte grundskolan.

Efter grundskolan erbjuds möjligheter att fortsätta i yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning.

Undervisning bedrivs i första hand på spanska , men det finns några gymnasier med undervisning även på indianspråk.

Det finns ett stort antal universitet och andra högre läroanstalter i landet, men mindre än 20 % av ungdomarna studerar på högskolenivå.

Mexikos viktigaste universitet ligger i Mexico City. Det grundades redan år 1551 och har idag flera hundratusen studenter.

Läs och skrivkunnigheten hos befolkningen överstigande 15 års ålder är drygt 92 %.

Flora och Fauna

Mexikos fauna är rik, med många arter unika för landet. Trots allvarliga miljöproblem hör landets flora och fauna till de mest artrika på jorden. Här finns mer än 30 000 olika växtarter och nästan 450 däggdjursarter samt mer än 1 000 fågelarter. Flera växt-, djur- och fågelarter är endemiska, det vill säga unika för Mexiko. Anledningen till artrikedomen är det omväxlande landskapet, från torra öknar till snöklädda vulkaner och från mangroveträsk, tropiska skogar till högalpin flora. I Mexiko finns några av världens största korallrev.

Bland de rovdjur som lever i Mexiko kan nämnas jaguar, puma, prärievarg och skunk.

En resa i Mexiko bjuder på många fantastiska upplevelser i form av vacker natur, dramatiska bergsregioner, soldränkta, paradisiska stränder, vackra koloniala städer, unika lämningar efter landets ursprungsbefolkningar och ett synnerligen intressant folkliv. Människor är mycket vänliga och hjälpsamma, infrastrukturen fungerar bra, långfärdsbussarna komfortabla, maten och den mexikanska ölen god. Jag tror inte det finns något man kan vara missnöjd med under ett besök i detta land! Viva Mexico!!!

Vy från
Agua Clara

Ett av de många fallen vid
Aguas Azul

Marknaden i
Chamula

Marknaden i
Chamula

"Tjurdansen"
Chamula

Den stora pyramiden.
Chichen Itza

Observatoriet.
Chichen Itza

Nunneklostret.
Chichen Itza

Familjevistelse.
San Pedro

Familjevistelse.
San Pedro

Flaggmonumentet.
Meridá

Dansare.
Meridá

Den berömda Solstenen.
Mexico City

Dansare framför katedralen.
Mexico City

Schaman.
Mexico City

Palais des Bellas Artes sett från Torre Latinoamericana.
Mexico City

Vattenfallet
Misohla

Vy över
Monte Alban

Dansare.
Oaxaca

Marknad.
Qaxaca

Marknad.
Oaxaca

Zapatistledare.
Oventic

Väggmålning.
Oventic

Staty av mayakungen Pakal.
Palenque

Vy över
Palenque

Gudabild.
Palenque

Världens längsta stenpir.
Progreso

Havssköldpadda med sugfisk.
Puerto Escondido

Havssköldpadda.
Puerto Escondido

Indiankvinna.
San Cristóbal de las Casas

Jultomte.
San Cristóbal de las Casas

Jaguarmasker.
San Cristóbal de las Casaa

Kyrkan Guadeloupe.
San Cristóbal de las Casas

Vy över kanjonen
Sumidero

Svart gam.
Sumidero

Kajman.
Sumidero

Mayastaden
Toniná

Iguan.
Tulum

Lanthandel.
Yaxcopoil

Haciendan.
Yaxcopoil

 

För mer information om Mexiko:     Dagens väder i Mexiko
Fakta World Factbook BBC Country Profiles UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar La Prensa  (Mexico City) Noticias (Oaxaca) El Diario de Yucatan BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Mexico Web Zapatist information  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-04-04
www.stalvik.com

5 178 besökare sedan 100111
(14 339 besökare 060111 - 100110)