Laos - "Landet med miljoner elefanter"


Resfakta Mer information om Laos Landsfakta Laos Start

Klicka på bilden för större format

Laos - "Landet med miljoner elefanter"

För länge sedan kallades Laos för Lan Xang som betyder "Landet med miljoner elefanter" och syftade på alla de djur som levde här. Tyvärr stämmer inte detta uttryck längre. Under min resa i Laos såg jag inte en enda elefant. Det finns fortfarande elefanter i Laos, men de kan dock inte längre räknas i miljontal. 

Laos är ett av världens fattigaste länder som drabbats hårt av ett flertal krig, inte minst Vietnamkriget då landet drogs in på grund av att den vietnamesiska gerillans försörjningsled, Ho Chi Mihn-leden, gick genom en del av Laos. Spåren efter de amerikanska bombningarna kan ses än idag.

Laos är ett litet, fascinerande land som har mycket av intresse för besökare; vacker natur, gammal kultur och vänliga människor vilket allt fler resenärer upptäcker.

Läs om min resa under Resfakta

Laos historia i korthet

Lite är känt om Laos historia före 1300-talet. Forskare har dock funnit ut att thaitalande folkslag började vandra in i området från södra Kina under 600-talet efter Kristus och bosatte sig längs Mekongfloden. Laofolket kom något senare, mellan 800- och 1100-talet. I Luang Prabang, Xiangkhoang och That Phonom uppstod under samma period kulturella och politiska centra, dominerade av laofolket. Dessa småriken ingick i det kambodjanska Angkorrikets inflytelsesfär. Det var från Angkor buddismen kom till Laos. När Angkor föll samman på 1300-talet enades ett antal laotiska småriken och bildade det större kungadömet Lan Xang, som hade sitt centrum i Luang Prabang. Lan Xangs storhetstid inföll 1637-1694 under kung Soulignavongsa. Efter hans död utbröt en maktkamp som resulterade i framväxten av tre mindre riken.

När fransmännen i slutet av 1800-talet började visa intresse för regionen hade de tre rikena blivit thailändska vasallstater. Thailand, dåvarande Siam, tvingades 1893 underteckna ett avtal om att avstå områden öster om Mekongfloden till fransmännen. Laos införlivades därmed i kolonin Franska Indokina. Fransmännen avskaffade slaveriet och tog kontroll över skattesystemet, men i övrigt fick den lokala laotiska eliten fortsätta att sköta landet. Kungen satt kvar på tronen.

Några viktiga årtal i Laos moderna historia

Årtal

 

Händelse
1941 Japan ockuperade Franska Indokina, men Frankrike fick fortsätta att styra området
1945 Japan tog kontroll över Indokina. Kung Sisavang Vong passade då på att förklara Laos självständigt, men efter japanernas kapitulation i augusti återtog Frankrike kontrollen av Indokina

Under andra världskriget hade två huvudinriktningar av politiska krafter vuxit fram. Den ena var befrielserörelsen Lao Issara, som hade starka band till vänstergerillan i Vietnam och som ville ha bort fransmännen. Den andra riktningen bestod av grupper som tvärtom fruktade det vietnamesiska inflytandet och därför ville behålla det franska styret. Frankrike koncentrerade efter kriget sitt intresse på Vietnam och Laos fick allt större självbestämmande

1953 Blev Laos självständigt. Efter självständigheten hamnade landet i ett inbördeskrig som kom att pågå i 20 år. I kriget stod den västorienterade regeringen under prins Souvanna Phouma mot den socialistiska befrielserörelsen Lao Issaras efterföljare, det kommunistiska partiet Pathet Lao, lett av prins Souphanouvong
1964 Drogs Laos in i Vietnamkriget då USA började bomba norra Laos för att förstöra Viet Minhs, den nordvietnamesiska gerillan, försörjningsled som gick genom det Pathet Lao-kontrollerade området. Ungefär två miljoner ton bomber och minor fälldes över Laos under kriget, vilket gör landet till ett av det mest bombade i världshistorien. I samband med bombningarna utbildade och utrustade USA en kommunistfientlig gerillagrupp bland hmongbefolkningen i landets norra del
1973 När USA och Nordvietnam slöt ett fredsavtal bereddes vägen för ett slut på striderna även i Laos. Senare under året undertecknades ett avtal om eldupphör i den laotiska huvudstaden Vientiane. Pathet Lao kontrollerade då två tredjedelar av landet. Samtidigt avbröt USA stödet till hmonggerillan, som fortsatte sin kamp mot kommunisterna

En koalitionsregering inrättades under prins Souvanna Phouma med flera ministrar från Pathet Lao

Men i samband med de kommunistiska maktövertagandena i Vietnam och Kambodja 1975 utbröt nya strider och samma år tog Pathet Lao makten i hela landet.
I december 1975 avskaffades monarkin och Demokratiska folkrepubliken Laos utropades. Den nationella folkkongress som sammankallats valde Pathet Laos ledare prins Souphanouvong till president. Prins Souvanna Phouma fick en honnörspost som regeringsrådgivare.
Kommunistpartiet, eller Laotiska folkets revolutionära parti, blev nu enda tillåtna parti.

1975 I samband med de kommunistiska maktövertagandena i Vietnam och Kambodja utbröt nya strider och Pathet Lao tog makten i hela landet

I december avskaffades monarkin och Demokratiska folkrepubliken Laos utropades. Den nationella folkkongress som sammankallats valde Pathet Laos ledare prins Souphanouvong till president. Prins Souvanna Phouma fick en honnörspost som regeringsrådgivare. Kommunistpartiet, eller Laotiska folkets revolutionära parti, blev nu enda tillåtna parti

Omkring 40 000 soldater och tjänstemän från den tidigare regimen, liksom andra oppositionella, sattes i så kallade omskolningsläger. Även kung Savang Vatthana och hans drottning hamnade i fångläger, där de behandlades illa och senare dog av svält

1979 Efter flera år av låg produktivitet och sjunkande levnadsstandard tog Laos några försiktiga steg mot ekonomiska och politiska förändringar. Kommunistpartiet öppnade ekonomin för privat ägande och företagande, och icke-partianslutna experter sattes in på olika poster inom förvaltningen för att göra systemet effektivare
1988 Öppnades landet för utländska investerare
1989 De ekonomiska problemen förvärrades genom kommunismens sammanbrott i Östeuropa i slutet av 1980-talet då Laos hade varit beroende av bistånd från de forna kommunist länderna och av handel med dem. Med hjälp från låneinstituten Internationella Valutafonden och Världsbanken genomfördes från detta år ett ekonomiskt program som innefattade nya skatter och effektivare skatteindrivning. Därmed minskade underskottet i statskassan, inflationen sjönk och tillväxten ökade
1991 Fick Laos en ny författning som slog fast att landet ska vara en marknadsekonomi. Flera lagar antogs till skydd för den privata äganderätten. Den politiska ordningen förändrades dock knappt
1997 - 98 Skepsisen mot reformpolitiken växte efter den ekonomiska kris som drabbade Öst- och Sydöstasien som slog mycket hårt mot Laos ekonomi och landets finansminister, centralbankschef och premiärminister tvingades avgå till följd av detta
1999 - 2000 Asienkrisen ledde till att en rad regimkritiska demonstrationer för demokrati hölls, men de slogs snabbt ned av polisen. Samtidigt anklagade regimen hmonggerillan för att trappa upp sin verksamhet. Vientiane utsattes för en våg av bombattentat som krävde flera människors liv
2001 - 2002 Oroligheterna präglade partikongressen 2001 och valet till nationalförsamlingen 2002. Militärerna fick sitta kvar i den mäktiga politbyrån och inga reformförslag lades fram
2003 - 2004 Skakades Laos av nya bombdåd och regeringen anklagade åter hmonggerillan för att ligga bakom attentaten. Andra bedömare misstänkte att oppositionella laotier i exil hade planerat dåden
2006 I Laos är i stort sett all makt samlad hos det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är landets enda tillåtna politiska parti

I valet till nationalförsamlingen i april vann kommunistpartiet 113 av de 115 mandaten och 71 nya medlemmar valdes in i församlingen, 29 av ledamöterna var kvinnor

I juni utsåg nationalförsamlingen Choummaly Sayasone till president. Han utnämnde i sin tur Bouasone Bouphavanh till premiärminister för en ny regering, vars främsta mål var fortsatt ekonomisk tillväxt och att bekämpa den omfattande korruptionen i landet

2007 I juni avslöjade amerikansk polis att en grupp laotier i Kalifornien förberedde en kupp mot regimen i Laos. Bland tiotalet gripna fanns hmongmedlemmen och generalen Vang Pao, som under 1970-talet ledde militära styrkor, stödda av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA, mot den kommunistgerilla som 1975 tog makten. Gripandet av Vang Pao väckte stor vrede bland de cirka 100 000 hmongmedlemmar som bor på den amerikanska västkusten. Bland dem är han högt aktad för sina insatser mot kommunisterna

I juli släpptes Vang Pao fri mot borgen och sattes därefter i husarrest

Till överst på sidan

Geografi, Klimat

Till ytan är Laos ungefär hälften så stort som Sverige. Landet saknar kust och gränsar till Burma (Myanmar), Kina, Vietnam, Thailand och Kambodja.

Mekongfloden bildar en gräns i väster mot Thailand och är av stor betydelse som transportled och för människors försörjning. I Laos finns även en mängd mindre vattendrag.

Laos består till största delen av högland. I norr genomkorsas landet av flera bergskedjor med många toppar över 2 000 meter. Landets högsta berg är Phou Bia som är 2 817 meter högt. Den Annamitiska bergskedjan löper från gränstrakterna mot Vietnam i nordöst ned till landets södra delar. I norr ligger också den strategiskt viktiga högplatån Krukslätten. I söder ligger den bördiga Bolovenplatån. Ungefär hälften av landets yta täcks av skog.

Laos har ett tropiskt monsunklimat med en regntid från maj till oktober. Varmast är det i mars-april, med temperaturer på över 30 grader Celcius. Under den fuktiga sommaren ligger temperaturen på omkring 27 grader C. Bästa tiden att besöka Laos är från november till april då temperaturen ligger på behagliga 16 till 21 grader C.

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Laos är ett glest befolkat land. Flest människor lever i Mekongdalen, bergstrakterna är däremot mycket sparsamt befolkade.

Befolkningen i Laos uppgår till cirka 5.7 miljoner människor, fördelat på mer än 60 olika folkgrupper. Officiellt brukar man dela upp befolkningen i tre huvudgrupper; lao lum (låglandslaotier), lao theung (inlandslaotier) och lao sung (höglandslaotier). 

Laofolket invandrade från Kina omkring 1 000-talet och lyckades snabbt besegra landets ursprungliga invånare.

Under det franska väldet stärktes lao lums ställning och de fick ofta befattningar inom administrationen. Än idag dominerar de landet politiskt och socialt. 

Lao lum utgörs av de mon-khmerspråkiga folkgrupperna och anses vara landets urbefolkning. Det viktigaste folkslaget bland lao sung är hmong (även kallade meo) som invandrade på 1800-talet norrifrån och bosatte sig i de högre bergsregionerna i norra Laos.

Det officiella språket kallas lao och talas av drygt hälften av befolkningen. Det är ett thaispråk, besläktat med de språk som talas i Thailand. Cirka en miljon invånare talar mon-khmerspråk. Dessutom talas en rad olika minoritetsspråk i landet.

Laos är ett av världens fattigaste länder och en mycket stor del av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, det vill säga att de lever på under USD 2 per dag. Det är stor skillnad i de sociala förhållandena mellan människor som bor i huvudstadsregionen och mellan de människor som bor i bergstrakterna, vilket för det mesta är minoritetsfolk. Människor som lever på landsbygden saknar ofta elektricitet och är undernärda. Fortfarande dödas människor av odetonerade bomber och kvarlämnade minor från Vietnamkriget.

Bara en minoritet av befolkningen har tillgång till sjukvård och på många sjukhus är resursbristen stor.

I avlägsna bergstrakter odlas opium illegalt och drogmissbruk förekommer. Laos antas ha flest opiumberoende i världen efter Iran, i relation till folkmängden.

Kvinnornas situation varierar. Bland låglandslaotierna har kvinnorna en relativt stark ställning. Minoritetsbefolkningens kvinnor har en svagare ställning då de ofta är lågutbildade och våld i hemmen.

Något socialförsäkringssystem finns inte i Laos.

Program för att förbättra den sociala situationen har startats med hjälp av FN och olika biståndsgivare, bland annat för att öka tillgången på rent vatten.

Utbildning

De laotiska barnen börjar skolan vid sex års ålder. Landets skolsystem består av tre stadier; den obligatoriska femåriga grundskolan och två påbyggnadsstadier på tre år vardera. Fyra av fem barn börjar grundskolan, men bara drygt hälften av dem fullföljde den femåriga grundskolan. I de mest avlägsna delarna av landet försvåras skolgången även av de dåliga kommunikationerna. De privatägda skolorna kontrolleras hårt av staten.

Undervisningen hålls majoritetsspråket lao som inte alla barn behärskar och , bland annat, därför är utbildningsnivån låg.

Religion

Bland de thaitalande folken är buddhismen huvudreligion men animism (andetro) och förfädersdyrkan lever fortfarande kvar hos många folkgrupper, endera upplandad med buddhismen eller parallellt med den. 

Bland de mohn-khmerspråkiga bergsfolken är animismen dominerande. 

Bland de vietnamesiska och kinesiska minoritetsfolken förekommer, förutom buddhismen, även konfucianism, den traditionella kinesiska läran.

Enligt 1991 års författning råder religionsfrihet i Laos.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

Som i andra delar av Sydöstasien, med regnperioder, utgörs den lokala vegetationen huvudsakligen av monsunskog, med träd som fäller löven under torrperioden för att spara vatten. Den evigt gröna tropiska regnskogen finns endast i de norra högländerna. Låglandsregnskog finner man längs Mekongfloden. Skogen svarar för landets näst största inkomster av utländsk valuta och täcker nästan hälften av landets yta. Den alltför snabba avverkningen och svedjebruk förorsakar stora miljöproblem. Det finns många växtarter i Laos, inklusive orkideer.

Som i Kambodja, Vietnam, Burma och stora delar av Thailand hör den laotiska faunan till den Indokinesiska. Cirka 45 % av faunan sammanfaller med den thailändska, fast i större mängder på grund av större skogar och färre jägare. Till faunan hör bland annat gibbonapor, elefanter, tiger, leopard, olika arter av björn, tapir, gaur, banteng och den ytterst sällsynta Irrawaddydelfinen.

Man uppskattar att det vilda beståndet av elefanter uppgår till mellan 200 och 500. Beståndet av tama elefanter beräknas uppgå till mellan 1 000 och 1 300 djur som används huvudsakligen inom jord- och skogsbruk. Populationen av elefanter per capita är den högsta i världen.

Dessutom finns här ett stort antal reptiler. Antalet registrerade fågelarter uppgår till över 430.

Laos har en av Sydöstasiens mest diversifierade flora och fauna och är därför mycket skyddsvärd. 1993 fastställdes 18 områden över hela landet som speciellt skyddsvärda och som 1995 utökades med ytterligare två. Dessa täcker nu drygt 10 % av landets yta. Områdena är dock inte helt säkra på grund av den korruption som förekommer i Laos.

Laos var ett vackert och intressant land att besöka. I norra delarna finns mycket vacker natur och möjlighet att besöka intressanta bergsfolk. I Luang Prabang fascineras man av den gamla staden och de många munkarna, som man möter överallt. I Vang Vieng har turisterna fått fotfäste och påverkar friden. I  de södra delarna ligger området Si Phan Don, Fyra Tusen Öar, i Mekongfloden, med dess säregna kultur och mäktiga vattenfall. Besök Laos innan turismen förändrat landet alltför mycket och få en annorlunda upplevelse!

 

laos_06.jpg (27690 byte)

Än lever Sovjetsymboler!
Udomxai

laos_03.jpg (31588 byte)

Laotisk bensinstation.
Udomxai

laos_04.jpg (32270 byte)

Marknadsdelikatesser.
Udomxai

laos_05.jpg (18127 byte)

Stupan i kvällssol.
Udomxai

laos_02.jpg (42911 byte)

Grodjakt.
Ban Beng Luang

laos_07.jpg (32708 byte)

Kvinna med ämbar.
Ban Chongcha

laos_08.jpg (29703 byte)

Byliv.
Ban Chongcha

laos_10.jpg (29420 byte)

Byliv.
Ban Chongcha

laos_11.jpg (28117 byte)

Nu kommer främlingarna!
Ban Kiewkhan

laos_12.jpg (26589 byte)

Pojke med glasögon.
Ban Kiewkhan

laos_14.jpg (19054 byte)

Drömlandskap.
Nong Khiaw

laos_15.jpg (25512 byte)

Pha That Luang, Laos nationalsymbol.
Vietiane

laos_16.jpg (32441 byte)

Sjögräsplockning.
Vang Vieng

laos_17.jpg (21466 byte)

Drömlandskap.
Vang Vieng

laos_18.jpg (33245 byte)

Fiske med kastnät.
Vang Vieng

laos_19.jpg (27273 byte)

Munkar.
Luang Prabang

laos_20.jpg (33206 byte)

Tempel.
Luang Prabang

laos_21.jpg (31230 byte)

Munkar.
Luang Prabang

laos_13.jpg (19142 byte)

Pojke med råtta.
Ban Houeisen

laos_09.jpg (32195 byte)

Hmongkvinnor.
Ban Chongcha

laos_01.jpg (32307 byte)

Byliv.
Pakbeng

 

För mer information om Laos:   Dagens väder i Laos
Fakta World Factbook BBC Country Profile UD:s rekomm. CNN Weather
Tidningar Vientiane Times     BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-22
www.stalvik.com     

4 585 besökare sedan 100111
(12 150 besökare 040125 - 100110)