Kuba - "Karibiens nyckel"


 

Resfakta

Mer information om Kuba Landsfakta Kuba Startsida

Klicka på bilden för större format

Kuba - "Karibiens Nyckel"

Kuba är trots sitt oacceptabla politiska system, sin stora fattigdom och slitna miljö, men med en på flera håll vacker natur ett land väl värt att besöka.

Många kubaner lever under mycket knappa förhållanden och kämpar hårt för sin dagliga tillvaro. De knappa ekonomiska resurserna tvingar många kvinnor att prostituera sig trots att prostitution är officiellt förbjuden. Tiggeri förekommer överallt. Tekniskt sett är landet, i synnerhet på landsbygden, i många fall lågt utvecklat och man ser ofta ekipage dragna av stora oxar eller bönder som plöjer med hjälp av oxar.

Trots sin svåra situation orkar kubanerna vara glada och vänliga. I deras leende ansikten ser man dock ofta sorgsna och uppgivna ögon. Flera kubaner jag mötte sade: "Ni ser våra leende ansikten, men inte vårt sorgsna inre". Jag önskar dessa vänliga människor ett betydligt bättre liv än det de för närvarande har.

Långt innan jag besökte Kuba undrade jag hur svenskar kan försvara den politik som förts av Fidel Castro och andra ledande kubanska politiker. Än mindre förstår jag detta efter mitt besök. De som i Sverige påstår att det råder demokrati och att kubanerna har det bra, undrar jag vilket Kuba de mött?

Mitt nästan fyra veckor långa besök på Kuba, långt bortom charterturismens skyddade hotellområden, blev en händelserik och upplevelsefylld resa. Jag mötte många vanliga kubaner i städer och på landsbygden, vandrade, cyklade och njöt av den rytmiska och vackra kubanska musiken i heta tropiska nätter, och naturligtvis av alla de vackra gamla bilarna som rullade över hela Kuba.

Under min rundresa besökte jag, bland annat, Havanna, Baracoa, Santiago de Cuba, Trinidad, Camaguey, Cienfuegos, Santa Clara, Vinales och Pinar del Rio.

Läs mera om min resa och en del av mina upplevelser under Resfakta

Kubas historia i korthet

Årtal
(e Kr.)
Händelse

 

före 1492 Kuba bebos av indianfolken Siboney, Arawak oc Taino. Siboney och Arawak var nomadfolk, jägare och samlare, medan Taino även ägnade sig åt åkerbruk och odlade, bland annat, majs, bönor, squash, jordnötter, palmliljor och tobak. Frskare tror att dessa indianstammar ursprungligen kom från Centralamerika 
1492 Den 29 oktober landsteg Christofer Columbus på Kuba, man tror att det var utanför dagens Baracoa. Han rapporterade att indianerna var fredliga och vänliga
1510 Spanjoren Diego Velásquez inleder erövringen av Kuba. Nu visar det sig att de kubanska indianerna är allt annat än fredliga
1511 Kubas indianer gör motstånd mot den spanska koloniseringen varvid en av deras främsta hövdingar, Hatuey, dödas
1512 Grundas Kubas första stad, Baracoa
1514 Grundas städerna Havanna, Trinidad och Sancti Spiritus
1555 Havanna plundras och bränns av franska buckanjärer
1607 Havanna blir landets huvudstad
1762 Britterna attackerar och ockuperar Havanna
1830 Kuba passerar Haiti som världens största sockerproducent
1837 Invigs den första järnvägslinjen, med start i Havanna
1868 En revolt inleds i oktober under ledning av Céspedes
1886 Slaveriet avskaffas formellt
1895 - 98 José Marti leder upproret mot spanjorerna. Han stupar dock i sitt första slag mot spanjorerna den 19 maj och blir en nationalhjälte
1899 Inledes den amerikanska ockupationen
1902 Kuba blir formellt självständigt. Landets första president blir Tomás Estrada Palma 
1902 - 1906 Är Tomás Estrada Palma Kubas president 
1933 En sammanslutning av studenter och militärer störtade diktatorn Gerardo Machado.
1934  I januari tog armésergeanten Fulgencio Batista makten med amerikanskt stöd. Till att börja med stödde många ur medelklassen honom, men även Batistas styre kännetecknades av terror och korruption
1940 - 44 Fulgencio Batista är president
1952 Batista återtar makten genom en militärkupp
1953 Den 26 juli attackeras Moncada-kasernen i Santiago av en grupp upprorsmän under ledning av Fidel Castro. Anfallet misslyckas och Castro döms till 15 års fängelse
1955 Castro friges den 15 maj och går i exil till Mexico. Där byggde han upp 26 juli-rörelsen, som fick sitt namn efter det misslyckade anfallet mot Moncada
1956 - 58 I december återvände Castro till Kuba tillsammans med ett åttiotal rebeller, som fått militär utbildning i Mexiko, i motorbåten Granma, som därmed blev legendarisk. Batista var beredd på Castros ankomst och större delen av styrkan dödades eller tillfångatogs. Bröderna Fidel och Raúl Castro, Che Guevara och en liten grupp rebeller lyckades fly upp i Sierra Maestra-bergen varifrån de inleder ett gerillakrig mot regimen
1958 Santa Clara faller den 31 december och Batista flyr.
1959 Fidel Castro går in i Santiago den 1 januari och därefter i Cienfuegos

Fidel Castro går in i Havanna som segrare den 8 januari

1960 Förstatligandet av många utlandsägda industrier gjorde att regimen kom i konflikt med mäktiga amerikanska intressen och därför införde USA importstopp för kubanskt socker samt förbjöd all handel med Kuba med undantag för livsmedel och mediciner
1961 I december ställde sig Castro öppet bakom marxism-leninismen. Då var de fria val han hade utlovat vid sitt makttillträde sedan länge inställda, brännmärkta som ”kontrarevolutionära”. Castro attraherades av den sovjetiska varianten av socialism

Utrikespolitiskt fungerade Sovjetunionen som en motvikt till USA. Den amerikanska regeringen stödde i sin tur exilkubaner som angrep regimen på Kuba. Denna politik kulminerade i en misslyckad invasion av exilkubaner i Grisbukten på södra Kuba i april

1962 I februari införde USA en fullständig handelsblockad mot landet
Kuba uteslöts ur De amerikanska staternas samarbetsorganisation (OAS)

I oktober utlöstes den så kallade Kubakrisen när USA upptäckte att Kuba höll på att bygga avskjutningsramper för sovjetiska kärnvapen. USA svarade med en sjöblockad av Kuba. Efter 13 dagars nervkrig gick Moskva med på att montera ned ramperna. Detta var en av de allvarligaste internationella kriserna efter andra världskriget

1966 - 1970 Infördes vissa element från maoismen i den kubanska politiken och landsbygden favoriserades på bekostnad av städerna. Dessutom gjordes framsteg på det sociala området med förbättringar inom utbildning och sjukvård
1967 Che Guevara skjuts ihjäl i Bolivia. Kroppen tas till Kuba
1975 Det kubanska kommunistpartiets första kongress
1980 Emigrerar 125 000 kubaner
1989-1992 Kommunismens fall i Östeuropa påverkade inte Kubas utveckling. Castro kallade den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjovs reformpolitik för ”kontrarevolutionär” och sade att inget skulle få Kuba att avvika från den socialistiska vägen, vilket drabbade kubanerna hårt. Under åren 1989 till 1992 mer än halverades livsmedelsimporten och levnadsstandarden sjönk. Många kubaner tvingades leva på gränsen till svält

Politiska utrensningar genomförs. En grupp officerare anklagas för knarksmuggling via Kuba till USA. Generalen Arnaldo Ochoa och tre andra officerare avrättas. Genom avrättningen av Arnaldo Ochoa gjorde sig Castro av med en populär revolutionshjälte som kunde hota hans ställning

1990 Fem oliktänkande ur Föreningen för de fria konsterna tog sig in på tjeckoslovakiska ambassaden i Havanna och begärde asyl vilket resulterade i en våg av intrång på olika utländska ambassader och diplomatiska kriser uppstod mellan länderna. Spanien kallade hem sin ambassadör och drog in allt bistånd till Kuba. Krisen avblåstes då alla asylsökande gav upp
1991 Sovjetunionen drar tillbaka trupper och tekniker
1992 Förbjöds alla fartyg som handlade med Kuba att gå in i amerikanska hamnar. Den amerikanska politiken kritiserades skarpt av såväl EU som FNs generalförsamling

I december hölls lokala val. Inofficiella rapporter pekade på att mellan en femtedel och en fjärdedel av alla avlämnade röster var blanka eller ogiltiga, ett tecken på att missnöjet bland kubaner var utbrett 

1993 I februari hölls de första direktvalen till nationalförsamlingen och till landets 14 provinsförsamlingar. Det officiella valdeltagandet var 98,8 procent och 87,3 procent röstade för samtliga 589 kandidater på listan till nationalförsamlingen. Drygt 500 000 väljare visade sitt missnöje genom att rösta blankt
1994 De ytterligare försämrade ekonomiska villkoren ledde i augusti till upplopp på Havannas gator. Sammandrabbningar ägde rum mellan polis och demonstranter som försökte tvinga en färja att styra mot USA. Händelsen blev startskottet för en flyktingvåg till USA, då närmare 30 000 kubaner lämnade landet på rangliga flottar och båtar
1996 Fidel Castro besöker påven Johannes Paulus III i Vatikanen

Den amerikanska blockaden mot Kuba skärptes sedan två amerikanska civilflygplan skjutits ned av kubanskt stridsflyg och fyra besättningsmän omkommit. Syftet med överflygningen var att sprida flygblad med Castro-fientlig propaganda

1998 Påven Johannes Paulus III besöker Kuba
2001 När orkanen Michelle ödelade stora delar av skörden på Kuba exporterade USA livsmedel till landet för första gången sedan 1962
2002 Anordnade den kubanske oppositionsmannen Oswaldo Paya en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om politiska reformer, det så kallade Varela-projektet
2003 Lät Castro fängsla 75 oliktänkande som dömdes till långa fängelsestraff. Flera av dem hade varit aktiva i Valera-projektet

Tre kubaner avrättades som hade kapat en passagerarfärja under ett flyktförsök. Massgripandena och avrättningarna väckte stark kritik i omvärlden, bland annat från EU

2005 I slutet av året inledde Castro en antikorruptionskampanj
2006 Som ett resultat av antikorruptionskampanjen dömdes en högt uppsatt person inom kommunistpartiet till tolv års fängelse för korruption och ett antal statsanställda avskedades och uteslöts ur partiet

Strax före sin 80-årsdag tvingades Fidel att, som det hette officiellt, tillfälligt överlämna sina maktbefogenheter på grund av akuta tarmproblem till sin några år yngre bror Raúl Castro

2008 Några dagar innan nationalförsamlingen skulle samlas i februari för att utse statschef publicerade tidningen Granma ett brev från Fidel Castro där han meddelade att han inte skulle tacka ja till att fortsätta som stats- och regeringschef varför Nationalförsamlingen valde brodern Raúl Castro till ny stats- och regeringschef

Efter sitt tillträde besatte Raúl Castro så gott som alla de viktigaste posterna i det mäktiga statsrådet av veteraner från revolutionen på 1950-talet och gav också militären ökat inflytande i rådet

Flera reformer genomfördes, bland annat, för att stimulera de privata böndernas produktion. Bönderna fick för första gången också möjlighet att själva välja vad de ska odla samt köpa redskap och annan utrustning i nyöppnade affärer. I gengäld skulle en del av skörden gå tillbaka till staten.

2009 I början av året kom tecken på att principen om lika lön åt alla oavsett arbete höll på att omvärderas. Rätten till fri sjukvård, fri utbildning och billiga bostäder skulle också ses över. I ett tal sade Raúl Castro att de fria förmånerna skulle minskas samtidigt som ett bonussystem skulle införas för duktiga arbetare och den övre gränsen för inkomster skulle tas bort

På hösten meddelade regeringen att den hade planer på att avskaffa ransoneringssystemet som ger kubanerna rätt att köpa en viss mängd basvaror till låga priser. Regeringen skulle också låta stänga lunchmatsalarna på många arbetsplatser och istället ge arbetarna ett lönepåslag 

2010 Under våren infördes marknadsekonomiska principer i en liten sektor av landets ekonomi. Anställda på mindre frisör- och skönhetssalonger fick då rätt att sköta sina egna affärer. Istället för att få lön av staten kunde en frisör nu hyra en stol i en salong, själv få betalt av kunderna och betala skatt på sin inkomst

I maj införde regeringen vissa lättnader för de fångar som sitter fängslade på politiska grunder. Sjuka fångar skulle flyttas till sjukhus och en del interner skulle få avtjäna sina straff närmare sina hemorter. Lättnaderna kom till stånd efter ett möte mellan president Raúl Castro och höga kyrkliga företrädare

I juli gjordes ännu en eftergift då regeringen efter ett nytt möte med kyrkan beslutade att frige 52 politiska fångar. Spanien som var med vid mötet lovade att ta emot dem som frigavs. I en första omgång den 13 juli flögs sju fångar till Spanien. Två dagar senare frigavs ytterligare två

Till överst på sidan

Geografi och Klimat

Republiken Kuba består av cirka 1 600 öar i den Västindiska ögruppen Stora Antillerna. Huvudön Kuba är den största i Västindien och har gett landet dess namn.

Landets yta uppgår till 110 860 kvadratkilometer, vilket motsvarar knappt en fjärdedel av Sveriges yta.

Huvudöns kust består av sandstränder, klippor och korallrev. Två tredjedelar av öns yta består av slättland med låga kullar, en fjärdedel utgörs av berg. Längst i väster ligger kartbergen Guniguanico, mitt på ön ligger bergsmassivet Sierra de Trinidad och i sydväst finns bergskedjan Sierra Maestra, med landets högsta topp Turqino ( 2 005 m ö h).

Jorden på Kuba är bördig och omkring en fjärdedel av ytan används till åkermark. Knappt en femtedel är täckt av tallskog, olika mahognyarter och palmer.

Kubas huvudstad heter Havanna och har cirka 2 200 000 invånare. Andra större städer är Santiago de Cuba (440 000 invånare), Camaguey ( 294 000 inv.), Holguin ( 242 000 inv. ) och Guantánamo (208 000 inv.).

Klimatet är tropiskt med varma, fuktiga somrar och milda, torra vintrar.

Årsnederbörden uppgår till i medeltal 1 400 mm och faller huvudsakligen under regnperioden, som varar mellan maj och oktober. Mellan juli och oktober drabbas Kuba ofta av tropiska orkaner.

Till överst på sidan

Befolkning och Språk

När spanjorerna kom till Kuba i början av 1500-talet levde där mellan 80 000 och 100 000 indianer. Redan efter ett par decennier hade dessa minskat till ett par tusen på grund av förföljelse, hårt arbete och europeiska sjukdomar. Idag är så gott som hela den ursprungliga befolkningen utrotad.

Spanjorerna förde in närmare en miljon afrikanska slavar i landet, som tvingades arbeta på socker- och tobaksplantager. Under 1800-talet rekryterades dessutom över 120 000 kontraktsanställda kineser. I början av 1900-talet kom många spanska invånare till Kuba, men även från Haiti, Jamaica, Sydamerika och USA.

Kubas befolkning består idag av en blandning av alla dessa folkgrupper.

En stor utflyttning från Kuba började i samband med Fidel Castros maktövertagande 1959. Närmare en miljon människor lämnade Kuba mellan 1959 och 1980. Majoriteten av dessa utvandrade till USA.

Kuba har en ung befolkning. Ungefär hälften av kubanerna är födda efter revolutionen.

Spanska är landets officiella språk, men såväl intonationen som ordförrådet har påverkats av afrikanska språk. Vissa ord har indianskt ursprung.

Kuba är en juvel, bitvis en mycket sliten sådan. Skönheten lyser dock igenom i form av, bland annat, den koloniala arkitekturen i städerna, den vänliga och glada befolkningen, den vackra och rytmiska kubanska musiken, natursköna platser och underbara stränder. Men här finns även en brutal verklighet i form av armod, ett politiskt oacceptabelt system med angiveri och korruption, en dåligt fungerande ekonomi som skapar problem för landets befolkning och inte minst brist på yttrandefrihet. Trots Kubas negativa sidor är landet väl värt att besöka. Jag upplevde mycket fint på Kuba som kommer att finnas inom mig under hela livet.

Fidel Castro citat.
Baracoa

Nyårsfirande.
Baracoa

Pontiac.
Baracoa

Gamla amerikanare.
Havanna

Hyreshus.
Havanna

Bananförsäljare.
Camaguey

Ungdomsgruppsmöte.
Cienfuegos

Che Guevara-skylt.
Cienfuegos

Statyer på kyrkogård.
Cienfuegos

Pilgrimskyrkan.
El Cobre

Inrikesministeriet.
Havanna

Capitolium.
Havanna

Gatuavspärrning.
Havanna

Gatuarbetare.
Pinar del Rio

Fästningen Moncada.
Santiago

Pojke med bil.
Santiago

Vy över
Sierra Maestra

Che Guevara-monumentet.
Santa Clara

"En hästkraft".
Trinidad

Man med cigarr.
Trinidad

Firande av 15 årsdagen.
Trinidad

Man med gris.
Trinidad

Pojkar med stråhattar.
Trinidad

Keramikarbetare.
Trinidad

Soluppgång.
Vinales

Ung kvinna.
Havanna

Till överst på sidan

Fler bilder från Kuba

Muralmålning.
Vinales

Schackspelare.
Trinidad

Elodia Martén.
Santiago

Två skolflickor.
Baracoa

Soluppgång.
Vinales

Grisslakt.
Vinales

Plöjande bönder.
Vinales

Santerialokal.
Trinidad

Santerialokal.
Havanna

Muralmålning.
Havanna

Nyårsfirande par.
Baracoa

Chevrolet Impala.
Trinidad

Flicka med duvor.
Havanna

Chinatown.
Havanna

Calle Prado.
Havanna

Restaurang Floridita.
Havanna

Gammalt hus.
Havanna

Vy över
Escambray

Calle Obispo.
Havanna

Ryttare på mula.
Trinidad

Äldre kvinna.
Havanna

Rökande kuban.
Trinidad

Leende kuban.
Havanna

Debatterande kuban.
Havanna

Ung kvinna.
Santiago

 

För mer information om Kuba:   Dagens väder på Kuba
Fakta: World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar: Granma El Economista Juventud Rebelde BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet LP / Havanna Cuba News www.stalvik.se

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-21
www.stalvik.com

2 268 besökare sedan 100111
(13 943 besökare 050121 - 100110)