Kambodja - "Indokinas Hjärta"


 

Resfakta Mer information om Kambodja Landsfakta Startsidan

Klicka på bilden för större format

Kambodja - "Indokinas Hjärta"

När man hör Kambodja nämnas kommer man ofelbart att tänka på de fruktansvärda övergrepp den kambodjanska civilbefolkningen utsattes för av de "Röda Khmererna" på 1970-talet. Under denna hemska period dödades kanske upp emot två miljoner människor. Även USA:s bombningar i samband med Vietnamkriget skördade många oskyldiga människors liv. Det är egentligen ett under att Kambodjas invånare är så vänliga och öppna mot oss västerlänningar som kommer på besök.

Under de Röda Khmerernas skräckvälde besökte inga turister Kambodja trots att landet har en av världens största sevärdheter, Angkor Vat-området. Här finns praktfulla ruiner av byggnader som speglar landets storhetsperiod från 1100-talet till i början av 1400-talet. Hit kommer nu majoriteten av Kambodjas besökare, ett besök som man aldrig glömmer. Inte heller glömmer man besöket i Toul Sleng, de Röda Khmerernas tortyrcentral i huvudstaden Phnom Penh eller besöket vid "Killing Fields", där tortyroffer kallblodigt mördades och begravdes i massgravar. 

Läs om min resa under Resfakta.

Kambodjas historia i korthet

Trots att regionen varit bebodd i årtusenden finns ingen dokumenterad historia förrän från tiden strax efter Kristi födelse. Då uppstod khmerriket Funan, som genomkorsades av handelsvägar och påverkades av framför allt indisk religion, politik och kultur. Funanriket föll på 700-talet. På 800-talet framträdde Angkorriket, som blev khmerernas högkultur. Ledarna för Angkor utvecklade försvar, polis och rättssystem samt grundade staden Siem Reap. Den omgavs av ett avancerat bevattningssystem som ökade risproduktionen kraftigt. 

Angkorriket nådde sin höjdpunkt på 1100-talet, då templet Angkor Vat byggdes och kung Jayavarman VII, khmerernas förste buddistiske ledare, införde ett statligt välfärdssystem. I slutet av 1200-talet började riket förfalla. På 1400-talet plundrades Siem Reap och andra städer av thailändska erövrare och Angkor föll.

Fram till slutet av 1800-talet tvingades Kambodja att i allt större utsträckning underordna sig sina grannar Thailand och Vietnam. Vietnam skar av Kambodja från kusten i slutet av 1600-talet genom att lägga under sig Mekongdeltat. För att undvika att helt koloniseras sökte Kambodja stöd hos Thailand, vilket i stället ledde till att Thailand fick i det närmaste full kontroll över landet. Kambodja vände sig då till Frankrike och lyckades 1863 få till stånd ett avtal om beskydd vilket ledde till att Kambodja reducerades till en hårt beskattad, risproducerande koloni.

Några viktiga årtal i Kambodjas moderna historia

Årtal

 

Händelse
1945 Först i samband med den japanska ockupationen under andra världskriget utvecklades en självständighetsrörelse i landet. När japanerna var på väg att förlora kriget utropades Kambodja sig som ett självständigt land med den unge Norodom Sihanouk som kung. Friheten varade dock bara några månader tills fransmännen återvände, som i Laos

I slutet av 1940-talet använde den franska kolonialmakten Kambodja som bas för sitt krig mot gerillan i Vietnam vilket drev fram ökade krav på självständighet

1953 Trycket på självständighet ledde till att kung Sihanouk inledde förhandlingar med Frankrike och 9 november kunde landet förklara sig självständigt
1955 Överlät kung Sihanouk tronen till sin far Norodom Suramarit för att kunna arbeta aktivt politiskt,
1960 Kung Sihanouk återtog tronen när fadern avled. Han grundade massrörelsen Folkliga socialistsamfundet som kom att totalt dominera landet.

Hans år vid makten gav medborgarna vissa grundläggande rättigheter men präglades framför allt av kungens balansgång mellan olika politiska ytterligheter. Samtidigt som Sihanouk värnade om kungamakt och traditioner höjde han skatterna, förstatligade utrikeshandeln och bankerna samt tog in vänsteranhängare i regeringen, bland dem flera framtida Röda khmerledare

Sihanouk bedrev en aktiv utrikespolitik som syftade till att skydda Kambodja från det amerikanska inflytandet i regionen. Han tillät Nordvietnam att tillsammans med den sydvietnamesiska gerillan FNL upprätta baser i landet

1969 USA började bomba Kambodja för att driva ut kommunisttrupperna ur landet
1970 Både vänsterinriktade såväl som högerinriktade politiker blev allt mer missnöjda med Sihanouk, som tog till brutala metoder för att tysta oppositionella på alla fronter

När Sihanouk var på en utlandsresa avskaffade den djupt konservative premiärministern Lon Nol monarkin och införde en republik, som hade USA:s stöd och inbördeskrig bröt ut. Sihanouk fick stöd av Nordvietnam och lierade sig med Röda khmererna

1970 - 75 Uppskattningsvis mellan 500 000 och en miljon dödsoffer krävdes i inbördeskriget
1973 Efter att amerikanerna slutit fred med Nordvietnam vände de sin offensiv mot Röda khmererna med ett bombkrig som blev förödande för den kambodjanska civilbefolkningen och många bönder anslöt sig till gerillan
1975 Trots det amerikanska stödet förlorade Lon Nol inbördeskriget och i maj marscherade Röda khmererna in i Phnom Penh. För många kambodjaner kom de som befriare. Röda khmererna döpte om landet till Demokratiska Kampuchea och satte sitt bonderevolutionära program i verket. Under ledning av premiärminister Pol Pot och president Khieu Samphan evakuerades städerna och de värsta övergreppen som någonsin drabbat befolkningen började och Sihanouk försattes i husarrest i Phnom Penh

Stadsbor tvingades till arbete på landsbygden. Akademiker, tjänstemän, poliser, militärer och lärare greps och många av dem avrättades. Bland brott som kunde straffas med döden märktes att inte jobba tillräckligt hårt, att klaga, att hamstra mat, att sörja döda anhöriga och att utöva religion. Vietnameser och andra minoriteter drabbades särskilt hårt

Hur många människor som mördades eller dog av sjukdomar, svält och utmattning är omdiskuterat, men en siffra som ofta nämns är omkring 1,7 miljoner döda

1978 I slutet av året invaderade Vietnam Kambodja och drev ut Pol Pot
1979 I januari utropades Folkrepubliken Kampuchea som organiserades efter vietnamesisk socialistisk modell. Både Kina och USA ville försvaga Kambodja för att på så sätt komma åt det sovjetstödda Vietnam
1989 Lämnade de vietnamesiska trupperna landet. Kambodja fick en ny författning som inte längre nämnde socialismen och en rad marknadsekonomiska reformer genomfördes
1991 Efter omfattande diplomatiska insatser undertecknades ett fredsavtal av fyra fraktioner, Phnom Penh-regeringen, Röda khmererna, Sihanouks FUNCINPEC och Khmerfolkets nationella befrielsefront (KPNLF).
Avtalet slog fast att parterna skulle avväpnas och att FN 1993 skulle arrangera val till ett parlament som skulle skriva en ny författning
1993 Valet i maj stod framför allt mellan det rojalistiska FUNCINPEC, nu anfört av Sihanouks son prins Norodom Ranariddh, och CPP, arvtagaren till 1980-talets statsbärande Vietnamstödda kommunistiska parti. I valet fick FUNCINPEC 45 % av rösterna och CPP 38 %

Landet fick en ny författning och ett nytt parlament. Regeringsbildandet resulterade i en koalition, ledd av en premiärminister från varje parti. Ranariddh blev förste premiärminister och andre premiärminister blev Hun Sen. Sihanouk återinsattes som kung

1997 Under våren förlorade FUNCINPEC sin majoritet i parlamentet sedan ett antal av dess ledamöter hoppat av, uppmuntrade av Hun Sen. Sommaren blev dramatisk. Ranariddh hade förhandlat om samarbete med Röda khmererna vilket Hun Sen ville sätta stopp för. Strider mellan de båda premiärministrarnas styrkor bröt ut i Phnom Penh och Hun Sen avsatte Ranariddh i en kupp i juli. Ungefär 100 personer dödades
1998 En japansk fredsplan accepterades på våren och CPP och FUNCINPEC inledde en vapenvila. Prins Norodom Ranariddh dömdes i sin frånvaro till 35 års fängelse och 50 miljoner dollar i skadestånd för vapensmuggling och sammansvärjning. Han benådades dock av sin far kung Sihanouk och kunde återvända till Kambodja för att förbereda sig för valet som skulle hållas på sommaren

I valet vann CPP 64 av parlamentets 122 mandat, FUNCINPEC fick 43 mandat och det andra oppositionspartiet, Sam Rainsys parti, fick 15 mandat. Trots sin majoritet kunde inte CPP bilda egen regering, eftersom författningen krävde minst två tredjedelars majoritet i parlamentet för regeringen. Efter en tids tvekan gick FUNCINPEC med på att bilda en koalitionsregering. Hun Sen blev regeringschef, medan prins Ranariddh fick posten som parlamentets talman

I april avled Röda khmerernas ledare Pol Pot avled av en hjärtattack  gerillafästet Anlong Veng

1999 I början av året kapitulerade de sista av röda khmerernas gerillasoldater

Den kambodjanska regeringen kom överens med FN om att en särskild tribunal skulle inrättas som skulle döma ansvariga för Röda Khmerernas övergrepp. FN ville ha en oberoende internationell domstol, men Hun Sen lyckades få USA:s stöd för att majoriteten av juristerna skulle vara kambodjaner

2003 I valet i juli vann CPP en betryggande seger med 73 av parlamentets 123 mandat mot 26 mandat för FUNCINPEC och 24 mandat för Sam Rainsys parti. Ännu en koalitionsregering bildades och Hun Sen omvaldes som premiärminister
2004 Den nya regeringen efter förra årets val blev klar under sommaren. Efter det hårdnade det politiska klimatet. Regeringen använde rättsystemet för att tysta oppositionen. Sam Rainsy, ledare för oppositionspartiet Sam Rainsys parti (SRP), stämdes för förtal av bland andra Hun Sen. En annan SRP-politiker, Cheam Channy, anklagades för att ha försökt bygga upp en militär styrka i syfte att störta regeringen
2005 I februari fråntogs Rainsy och Channy sin parlamentariska immunitet och Rainsy lämnade därefter landet. Han dömdes i december i sin frånvaro till 18 månaders fängelse. Channy dömdes av en militärdomstol till sju års fängelse
2006 I början av året gav regeringen efter för internationella påtryckningar och Rainsy och Channy benådades av kung Sihamoni på inrådan av Hun Sen. Några dagar senare återvände Rainsy från sin exil

I maj antog parlamentet en lag som innebar att fängelsestraff inte längre kunde utdömas vid förtalsrättegångar

2008 I valet till nationalförsamlingen fick CCP 90 av de 123 mandaten vilket delvis berodde på partiets kontroll över etermedierna och statsapparaten, men också på ett folkligt stöd till följd av en god ekonomisk tillväxt och Hun Sens sätt att hantera en pågående konflikt med Thailand om tempelruinerna i Preah Vihear

CPP och FUNCINPEC bildade än en gång en regering med Hun Sen som premiärminister

2009 I november tog parlamentet åter bort Rainsys parlamentariska immunitet från åtal som nu anklagades för att ha uppmanat bybor på gränsen till Vietnam att ta bort gränsmarkeringarna mellan de två nationerna
2010 När Rainsy inte infann sig vid ett domstolsförhör den 1 januari utfärdades en internationell arresteringsorder mot honom och senare samma månad dömdes han i sin frånvaro till två års fängelse

Till överst på sidan

Geografi och Klimat

Till ytan, 181 040 km2, är Kambodja knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet delas av Mekongfloden i en västlig del, som gränsar mot Thailand, och en östlig del, som gränsar mot Laos och Vietnam. Kambodjas sydvästra del har en kuststräcka mot Siamviken.

Landet består i huvudsak av låglänt skogsmark, med undantag av Dangrekbergen i norr samt Kardemummabergen och Elefantbergen i söder.

Mitt i landet ligger Kambodjas största sjö, Tonlé Sap, Den stora sjön, som tillsammans med Mekongfloden och dess bifloder bevattnar goda odlingsmarker.

Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt med en regnperiod från maj till november. Regnen är ibland så omfattande att Tonlé Saps yta nästan fördubblas. Den genomsnittliga årsnederbörden uppgår till 1 308 mm och medeltemperaturerna ligger i januari på cirka +26 Celcius och i juli på cirka +29 Celcius.

Landets högsta berg Phnom Aorat, 1 813 meter, ligger i Kardemummabergen, inte långt från gränsen mot Thailand.

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Ungefär 90 % av Kambodjas befolkning tillhör majoritetsfolket Khmer. Resten av befolkningen tillhör olika minoriteter. Khmererna sysslar huvudsakligen med jordbruk, medan en stor del av affärsverksamheten sköts av ättlingar till de kinesiska invandrare som kom till Kambodja för flera hundra år sedan.

De vietnamesiska invandrarna drabbades, liksom kineserna, hårt av terrorn på 1970-talet. Förföljelserna mot dessa folkgrupper pågår delvis fortfarande.

Krig och inre oroligheter har lett till stora folkomflyttningar. Under de Röda Khmerernas regim, 1975-79, dödades nästan två miljoner människor och samhällets sociala struktur förändrades radikalt. De långvariga krigen har lett till ett stort kvinnoöverskott, särskilt i åldrarna över 40 år.

Landets officiella språk är khmer, som förstås även av minoritetsfolken. Språket tillhör mon-khmerfamiljen.

Kambodja är ett av världens fattigaste länder, undernäring är vanligt förekommande och det råder brist på rent vatten. Medellivslängden är låg jämfört med andra asiatiska länder.

Hälsoläget är dåligt. Sjukvårdssystemet fungerar mycket dåligt och människor måste själva betala sin sjukvård. På grund av alla minor som placerats ut i landet, under Vietnamkriget, av de Röda Khmererna mfl, har Kambodja den största andelen handikappade i världen, framför allt på grund av minskador. Arbete pågår med att sanera marken från kvarlämnade minor.

Utbildning

Under de Röda Khmerernas regim på 1970-talet förstördes solsystemet nästan helt och hållet och därför råder det brist på utbildade invånare, en hel generation växte upp utan att lära sig läsa. Den vietnamstödda regimen som störtade de Röda Khmererna återuppbyggde skolsystemet på nytt, men många läroböcker var politiskt färgade samtidigt som den högre utbildningen reserverades för ungdomar som kom från makteliten.

De kambodjanska barnen börjar skolan vid sex års ålder för att gå i den obligatoriska sexåriga grundutbildningen. Omkring 90 procent av barnen går på låg- och mellanstadiet. Endast en fjärdedel fortsätter till högstadiet och en av tio till gymnasiet.

Den kambodjanska utbildningskvaliteten är låg och färre än fem procent av lärarna i låg- och mellanstadiet har egen grundskoleutbildning.

I Phnom Penh finns universitet, konsthögskola, teknisk högskola, lärarhögskola och jordbrukshögskola.

Religion

Den dominerande religionen är theravadabuddhismen, som också praktiseras av invånarna i Thailand, Laos, Burma och Sri Lanka. 

Även religiösa människor utsattes för svåra övergrepp under de Röda Khmerernas styre. Efter 1979 återfick religionen sin tidigare ställning och 1989 infördes buddismen som statsreligion.

De flesta kambodjaner, oavsett religion, tror på övernaturliga krafter som åkallas i svåra tider.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

Det centrala låglandet täcks till stor del av risfält men här odlas även majs och tobak. Områden med säv, högt gräs och glest bevuxna skogspartier förekommer också. På de savannliknande slätterna växer upp till 1.5 meter högt gräs. 

I landets sydvästra del växer det regnskog på bergssluttningarna. I de angränsande högre partierna förekommer barrträd. Kustområdena täcks med träsk- och mangroveområden och i de nordliga bergsområdena växer ständigt grön vegetation och olika arter av bambu. Här finns ett stort antal olika orkidéer.

Kambodjas karaktärsväxt är sockerpalmen, som används till att bygga hus med, framställning av medicin, vin och palmsocker.

Till Kambodjas större vilda djur hör olika björnar, elefant, leopard, tiger, hjortar och den mycket sällsynta Irrawaddydelfinen. Fågellivet är artrikt, speciellt rikt är det i våtmarkerna. Förekomsten av fjärilar är omfattande. Olika arter av reptiler finns inom landets gränser, varav flera giftormar, bland annat den vanliga kobran och kungskobran.

Redan 1925 bildades den första nationalparken som skyddade området runt Angkor Vat. 1969 hade man avsatt cirka 12 % av landets yta till naturskydd som dock förstördes i stor omfattning under den långa perioden av inbördeskrig. Först 1993 tog man på nytt upp diskussionerna runt naturskydd och beslutade att utöka skyddsområdena till 23 nationalparker, naturreservat, skyddsvärda landskap etc. Dessa områden täcker nu cirka 18 % av landets yta.

Kambodja var ett intressant litet land att resa i. Det som speciellt kommer att finnas kvar inom mig är givetvis besöket i Angkor Vat, det mäktiga tempelområdet som finns med på UNESCO:s lista över världskultursarv och de vänliga människorna. De starkaste och mest otäcka minnena, som man aldrig kommer att glömma, är besöken vid det före detta tortyrcentrat Toul Sleng och vid "The Killing Fields". När man besöker dessa platser har man mycket svårt att förstå hur grymma människor kan bli.

 

kambodja_10.jpg (31212 byte)

Jordbruksarbeterska.
Kratie

kambodja_11.jpg (34061 byte)

Jordbrukare.
Kratie

kambodja_12.jpg (34087 byte)

Khmerkvinna.
Kratie

kambodja_13.jpg (36396 byte)

Marknaden.
Kratie

kambodja_01.jpg (27164 byte)

Marknaden.
Kratie

kambodja_09.jpg (34582 byte)

Kvinna med grillade spindlar.
Skuon

kambodja_08.jpg (25985 byte)

Silverpagoden.
Phnom Penh

kambodja_07.jpg (23866 byte)

Danserskor.
Phnom Penh

kambodja_06.jpg (23249 byte)

Flöjtspelare.
Phnom Penh

kambodja_04.jpg (31943 byte)

Slumbostäder.
Phnom Penh

kambodja_03.jpg (23122 byte)

Barn i slummen.
Phnom Penh

kambodja_02.jpg (31547 byte)

Tortyrcentrat
Toul Sleng.
Phnom Penh 

kambodja_21.jpg (26575 byte)

Tortyrcentrat
Toul Sleng.
Phnom Penh

kambodja_20.jpg (27211 byte)

Killing Fields.
Choeung Ek 

kambodja_05.jpg (28450 byte)

Marknaden.
Phnom Penh

kambodja_19.jpg (33121 byte)

Angkor Vat.
Siem Reap

kambodja_18.jpg (26753 byte)

Angkor Vat.
Siem Reap

kambodja_17.jpg (29591 byte)

Bayon templet.
Siem Reap

kambodja_14.jpg (35667 byte)

Templet Ta Prohm.
Siem Reap

kambodja_15.jpg (33560 byte)

Templet Ta Prohm.
Siem Reap

kambodja_16.jpg (36343 byte)

Templet Bayon.
Siem Reap

 

För mer information om Kambodja:   Dagens väder i Kambodja
Fakta World Factbook UD:s rekommendationer   CNN Weather
Tidningar Phnom Penh Post Koh Santepheap Daily   BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-21
www.stalvik.com

3 337 besökare sedan 100111
(18 672 besökare 040125 - 100110)