Jordanien -  "The Promised Land"


 

Resfakta Mer information om Jordanien Landsfakta Jordanien Startsida

Klicka på bilden för större format

Jordanien - "The Promised Land"

Snöstormen på Landvetter flygplats försenade avresan med en och en halvtimme vilket resulterade i att jag missade det anslutande planet till Amman i Frankfurt och blev ombokad på en rutt som gick via Tel Aviv i Israel istället innan jag kom fram till Amman med åtta timmars försening. Intressant, men inte speciellt trevlig, erfarenhet blev den rigorösa säkerhetskontrollen i Tel Aviv. Många frågor på grund av stämplar och visum i passet och det tog två timmar att kontrollera tio personer. Inte heller Jordanien var speciellt gästvänligt de första dagarna utan bjöd på uruselt väder med regnskurar, hårda vindar, kyla och snö.

Fortsättningen på resan bjöd på både historiska såväl som bibliska upplevelser, en fascinerande natur, dramatiska inslag, många möten med de mycket vänliga jordanierna och betydligt bättre väder, även sol och värme.

För att enklast komma runt i Jordanien hyrde jag en bil och fick på så sätt även uppleva den stundtals kaotiska jordanska trafiken.

Resan började i huvudstaden Amman och dess hektiska "Downtown". Därefter gick resan vidare till bland annat Akaba vid Röda Havet, besök i den vackra öknen Wadi Rum med övernattning i ett beduintält, till den forna staden Petra, en av världens största sevärdheter, till korsriddarborgarna i Shobak och Karak, ett besök i den vackra bergsbyn Dana, till Döda Havet vars yta ligger 400 meter under havsytan, Bethany beyond the Jordan där Jesus döptes, till staden Madaba och Mount Nebo varifrån Moses kunde se in i "Det förlovade landet", till Jerash med sina välbevarade romerska ruiner, till staden Ajloun med sin välbevarade borg och Mar Elias där profeten Jesaias föddes mm mm Under resan upplevde jag även tre ganska dramatiska händelser; i Akaba mötte jag en man med en kalashnikov i ett ödsligt bergsområde med ett brett leende på läpparna men iskalla ögon vars avsikter fortfarande är oklara för mig, i Dibeen promenerade jag helt omedvetet omkring i ett minerat område och fotograferade blommor och näst sista natten kom tre män in på mitt hotellrum i Amman klockan 03.30 på natten! 

Läs mera om denna fantastiska resa under länken Resfakta

Jordaniens historia i korthet

 
Före Kristus
 
Händelse
250 000 Jagade människans förfäder elefanter med hjälp av enkla redskap i Jordandalen
100 000 Röda Havet höjs så att Döda Havet och Genesarets (Sea of Tiberias) bildas
20 000 Jägar- och samlarfolk, med egna getflockar, lever nära Petra i enkla samhällsformer
10 000 De enkla vindskydden ersätts av runda hyddor byggda av sten och trä. Vilda fröer bildar stommen i de odlingarna
8 000 Några av jordens tidigaste bosättningar bildas nära Jeriko. Invånarna tämjer, föder upp och tillagar inhemska djurarter
6 000 Några av jordens äldsta skulpturer (fruktbarhetssymboler) framställs i Jordandalen 
5 000 De tidigaste stenkammargravarna skapas nära Ar-Rawdah
4 000 De första permanenta bosättningarna grundas där dagens huvudstad Amman nu ligger. Koppar bryts i gruvor vid Khirbet Feinan. Utformningen av keramikkärl visar influens från Egypten
2 900 I städer som Amman, Pella, Deir Alla mfl byggs fästningar. Handel utvecklas med Syrien, Palestina och Egypten
2 300 Sodom och Gomorra förstörs
1 500 Egyptens influens minskar. Palestinier bosätter sig i det område som kommer att uppkallas efter dem
1 200 Grundades kungadömena Ammon, Gilead, Moab och Edom. Dessa lågt i ständig konflikt med kungariket Israel.
Moses och israelerna nekas tillträde till kungariket Edom
850 Det splittrade israeliska riket besegrades av Mesha, kung av Moab
582 Kungarikena Ammon, Moab och Edom var under en kort tid förenade och var nära att tillintetgöra det israeliska riket under ledning av konungarna David och Salomon
539 Babylonierna besegrades av Perserna och Trans-Jordanien blev en del av det mäktiga Persiska Riket
500 Uppfinningen av kamelsadeln förändrar livet för de arabiska nomaderna och lägger grunden till nya karavanvägar till Damaskus
333 Alexander den Stores seger över perserna gör att regionen kommer under grekisk kolonisation
100 Nabatéerna, ett arabiskt nomadfolk, erövrar södra delen av Jordanien och gör Petra till sin huvudstad. De expanderade norrut och deras rike kom att omfatta merparten av nuvarande Jordanien och Syrien 
30 Kung Herodes bygger ut fortet i Mukawir. Här halshuggs senare Johannes Döparen enligt Salomes önskan
9 - 40 e Kr Regerar kung Aretas IV det nabatéiska riket. Han var den mäktigaste av alla kungar

 

Efter Kristus

 

 
26 Jesus döptes i Bethany-Beyond-Jordan av Johannes Döparen
33 Världens första kristna kyrka uppfördes i Rihab, 40 km från Amman. I den sökte 70 av Jesus anhängare skydd undan förföljelser i Jerusalem
106 Den romerske kejsaren Trajanus erövrar det nabatéiska riket och intager staden Petra
111 - 114 Romarna bygger vägen Nova Via Taiana. Vägen följer sträckningen av den gamla "Kings Highway" mellan Bosra (i dagens Syrien) och Röda Havet
200 - 300 Romarnas stora period. Under denna byggs vackra och imponerande byggnader på olika platser. Kejsar Hadrianus besöker staden Jerash där en stor triumfbåge byggdes till hans ära. Den kan beskådas än idag
324 Kejsaren Konstantin konverterar till kristendom. Vid hans död blir kristendomen den dominerande religionen i det Bysantinska Riket och många kyrkor byggdes
614 Romarna sluter fred med Perserna. Trots detta fortsätter den islamska religionen att sprida sig
629 Muslimska styrkor förlorar slaget vid Mu´tah mot den kristna armén
632 Avlider profeten Mohammed
636 Muslimska styrkor vinner slaget vid Yarmouk och därmed blir islam regionens viktigaste religion
700 De syriska Umayyaderna erövrar regionen
747 En stor jordbävning drabbar regionen och försvagar Umayyaderna vars styre ersätts av Abbasidernas
1000 Fatimiderna, en egyptisk dynasti, tar kontroll över Palestina, Jordanien och södra Syrien
1095 Påven startar ett heligt krig mot muslimerna som hämnd för att kyrkor förstörts
1115 Korsriddaren Kung Baldwin börjar bygga borgen i Shobak
1142 Korsriddarborgen i Karak börjar byggas
1187 Den muslimske ledaren Saladin besegrar de kristna styrkorna i slaget vid Hittin
1193 Saladin avled
1258 Mongolerna under ledning av Djinghis Khan anfaller de jordanska städerna Ajloun och Salt
1517 - 1916 Turkarna erövrar Syrien och Jordanien och länderna hamnar under osmanskt styre i fyra sekler
1812 Schweizaren Burckhard återupptäcker Petra
1917 Drogs regionen i första världskriget när arabiska styrkor besatte hamnstaden Akaba
1918 Med hjälp av brittisk militär drevs turkarna bort från regionen och de tog kontroll över landet. Britterna lovat araberna självständighet efter kriget, men löftet infriades inte. Istället delades regionen upp mellan Storbritannien och Frankrike.
1920 Nuvarande Jordanien samt området väster om Jordanfloden, dagens Israel, Västbanken och Gaza, blev det brittiska mandatet Palestina.
1921 Britterna skiljer av området öster om Jordanfloden från övriga Palestina och upprättade emiratet Transjordanien
1925 Jordanien fick sina nuvarande gränser
1928 Britterna minskade sin kontroll över landet till att enbart omfatta utrikespolitik och finansiella frågor.
Jordanien får sin första författning och ett lagstiftande råd upprättades.
1946 Jordanien blir självständigt och får namnet Hashimitiska kungadömet Transjordanien med Abdullah som kung.
1948 När staten Israel bildades gick Jordanien och andra arabstater till attack mot landet. De jordanska styrkorna erövrade en stor del av det område som enligt en FN-resolution från 1947 skulle utgöra en palestinsk stat, nämligen Västbanken och östra Jerusalem. En halv miljon palestinier flyr till det som nu kallas för Västbanken
1949 Utropade sig den transjordanske kungen Abdullah sig till kung över hela Palestina, det vill säga Transjordanien och det erövrade området. Samtidigt bytte landet namn till Jordanien.
1950 Kung Abdullah annekterar Västbanken och östra Jerusalem
1951 Mördas Kung Abdullah i Jerusalem. Han efterträds av sin son Talal
1952 Kung Talal avgår och ersätts av sin blott 16-årige son Hussein
1957 Efter ett kuppförsök infördes krigslagar och alla politiska partier förbjöds. Efter detta styrde Kung Hussein landet i det närmaste enväldigt
1964 Egyptens dåvarande president Gamal Abdel Nasser tog initiativ till att bilda Palestinska befrielseorganisationen (PLO) som det palestinska folkets enda legitima språkrör. PLO skulle finansieras av Arabförbundet och rekrytera soldater till en palestinsk befrielsearmé (PLA). Kung Hussein motarbetade initiativet genom att inte tillåta PLO att ta ut avgifter bland palestinier i Jordanien eller låta PLA träna på jordanskt territorium
1967 Jordanien förlorade hela Västbanken, inklusive östra Jerusalem till Israel i det så kallade "Sexdagarskriget". Mellan 150 000–250 000 palestinska flyktingar sökte sig till Jordanien
1969 PLO togs över av palestinska gerillarörelser, med Yasser Arafats Fatah som ledare, och Kung Husseins auktoritet utmanades. Han tvingades balansera mellan landets kungavänliga grupper och den allt större palestinska befolkningens krav på inflytande
1970 PLO utvecklades till en stat i staten och spänningen mellan PLO och Husseinregimen övergick i september, "Svarta september", i inbördeskrig. Gerillan krossades på ett halvår och dess medlemmar utvisades. Den övriga arabvärlden reagerade kraftigt mot kung Husseins agerande
1973 Strax före det arabisk-israeliska kriget i oktober hade Kung Hussein försonats med Egyptens och Syriens ledare och Jordanien ställde upp med trupper på Syriens sida.
1980 - 88 Jordaniens relationer med Syrien försämrades under kriget mellan Iran och Irak för att landet stod på Iraks sida i kriget
1987 Kung Hussein stöder det palestinska upproret, intifadan, på Västbanken   1987 utbröt ett palestinskt uppror, intifada, på Västbanken
1988 Kung Hussein avsäger sig alla territoriella anspråk på Västbanken
1989 Utbröt våldsamma upplopp i flera jordanska städer efter att regeringen genomfört kraftiga prishöjningar i enlighet med Internationella valutafondens krav vilket ledde till att regeringen avgick. Muslimska Brödraskapet vann 20 platser i deputeradekammaren vid valet i november
1991 Fredsförhandlingar mellan Israel och en jordansk-palestinsk delegation inleds. Senare fördes dessa direkt mellan PLO och Israel
1992 Efter att ha varit förbjudna under många år tilläts politiska partier, med vissa undantag
1993 I november hölls landets första flerpartival. Palestinierna erhöll endast 14 av regeringens 80 platser, trots att de utgjorde mer än hälften av landets befolkning. För första gången i landets historia lyckades en kvinna, Toujan Feisal, bli invald i deputeradekammaren
1994 Jordanien och Israel undertecknar ett fredsavtal
1997 Årets parlamentsval bojkottades av flera oppositionspartier. De protesterade mot valsystemet som gynnade regimen, mot regeringens förda politik gentemot Israel och mot kraftiga inskränkningar av pressfriheten inför valet. Resultatet blev ett parlament starkt dominerat av regeringstrogna ledamöter
1998 Kung Hussein, som var svårt cancersjuk, fick periodvis vård i USA för sin sjukdom
1999 I februari avled Kung Hussein. Han hade då suttit vid makten i 47 år vilket var längre än någon annan ledare i Mellanöstern. Till ny kung utsågs äldste sonen Abdullah. Vid sitt tillträde genomförde Abdullah en rad demokratiska, administrativa och ekonomiska reformer, bland annat avskaffades censuren av utländsk press och 500 fångar frigavs. Förändringen mot ett öppnare samhälle blev dock kortvarig och senare under året stängdes den palestinska islamistiska organisationen Hamas kontor i landet. Flera Hamasmedlemmar greps och fyra höga ledare utvisades till Qatar
2001 I juli infördes en ny vallag, som innebar att valkretsindelningen ändrades och att antalet ledamöter i parlamentet utökades från 80 till 110.

Efter det andra palestinska upproret på Västbanken och i Gaza hösten 2000 drev den jordanska regeringen av säkerhetsskäl igenom begränsningar i press- och mötesfriheten. Ytterligare restriktioner infördes efter terrordåden i USA den 11 september 2001. Bland annat utnyttjade kungen sin rätt att skjuta upp det parlamentsval som skulle ha hållits under året

2003 Flera stora demonstrationer hölls mot det stundande Irakkriget med ibland hårda motsättningar mellan demonstranter och polis. När Irakkriget bröt ut i mars agerade kung Abdullah utåt som en försiktig kritiker, medan han i hemlighet lät USA använda militärbaser i Jordanien för sina anfall mot Irak

Det uppskjutna parlamentsvalet, som skulle hållits 2001, hölls i juni. Genom en ny kvoteringsregel för kvinnor tog sig sex oberoende kvinnliga kandidater in i parlamentet

2005 I april avgick regeringen efter växande kritik inom landet och från omvärlden mot uteblivna politiska och ekonomiska reformer

I november genomfördes det dittills allvarligaste terroristdådet i Jordanien. Självmordsbombare utförde samordnade attacker mot tre hotell i Amman där utlänningar ofta bodde och minst 54 personer dödades. De flesta var jordanier men även två höga tjänstemän från den palestinska administrationen och tre amerikaner dödades. Utredningen visade att en grupp irakier som hade kontakter med den ökände jordanske terroristen Abu Musab al-Zarqawi hade utfört dådet

2006 Den jordanska underrättelsetjänsten deltog i utredningsarbetet som i juni ledde till att al-Zarqawi kunde lokaliseras och dödas i ett amerikanskt flyganfall i Irak
2007 I slutet av juli hölls de första lokalvalen enligt nya regler i demokratiskt riktning och i november hölls parlamentsval
2008 I april miste 24 av landets 36 partier sitt tillstånd att verka politiskt eftersom de inte uppfyllde kraven i en ny lag

I juli utsåg kung Abdullah sin äldste son, den femtonårige Hussein bin Abdullah, till kronprins

2009 I november upplöste kung Abdullah parlamentet och utlyste nyval, som skulle hållas inom fyra månader

Till överst på sidan

Geografi

Med undantag av en kort kuststräcka längs Akabaviken vid Röda havet i Jordaniens södra del är riket helt omgivet av land.

Större delen av Jordanien utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd över havet. Landets nordöstra del sträcker sig in i den syriska öknen. I den kuperade västra delen ligger alla större städer.

En djup dalgång, som sträcker sig i nord-sydlig riktning, bryter av höglandet i landets vstra del. I landets norra del rinner Jordanfloden, som mynnar ut i Döda havet, sjön är världens lägst belägna plats vars yta ligger drygt 400 meter under havsytan. Döda Havet saknar utflöden och salthalten är extremt hög, i medeltal 35 procent, det vill säga tio gånger saltare än världshaven. Söder om Döda havet fortsätter dalgången i form av den torra sänkan Wadi Araba, som slutar i Akabaviken.

Jordaniens huvudstad heter Amman och har cirka 2 miljoner invånare, inklusive förstäder. Andra större städer är Zarqa med cirka 485 000 invånare och Irbid med ungefär 320 000 invånare.

Landets högsta berg heter Jabal Umm ad Dami som har en höjd på 1 754 m ö h. Viktigaste floden är Jordanfloden.

Klimat

På högplatåerna i centrala och östra Jordanien råder kontinentalt klimat med heta somrar, temperaturen kan gå upp mot 50 grader Celcius, vintrarna är däremot relativt kyliga. I västra delen av landet råder ett Medelhavsliknande klimat med torra somrar och fuktiga vintrar. Årets varmaste månad brukar augusti vara medan januari i regel är den kallaste. På landets högst belägna delar förekommer vintertid frost och ibland snö.

Bästa tiden att besöka Jordanien ur klimatperspektiv är under våren (mars till mitten av maj) och under hösten (september till mitten av november).

Mest nederbörd faller under perioden november till april. Nederbörden är dock sparsam. Bara en fjärdedel av landet får så mycket regn att det går att bedriva jordbruk utan konstbevattning.

Medeltemperaturen i Amman, 777 m ö h, i juli ligger på cirka 30 grader C, i Akaba vid Röda Havet är medeltemperaturen under samma månad nästan 40 grader C. Mest regn faller i Amman, i genomsnitt 75 mm, under februari. Under samma månad faller enbart någon millimeter regn i Akaba.

Till överst på sidan

Befolkning, språk och socialt

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. Tidigare var en stor del av den ursprungliga befolkningen beduiner, arabiska nomader, men numera är de flesta jordanier bofasta. Över hälften av befolkningen är palestinier. De flesta av dem invandrade efter kriget mot Israel 1948–1949, då Västbanken införlivades med Jordanien, eller efter sexdagarskriget 1967 då Israel ockuperade Västbanken. Flyktingar har fortsatt att söka sig till Jordanien. Efter Kuwaitkriget 1990-1991 kom hundratusentals palestinier med jordanska pass som lämnat Kuwait och andra länder kring Persiska viken.

År 2006 var drygt 1,8 miljoner palestinska flyktingar registrerade hos FN-organet UNRWA, som bedriver hjälpverksamhet bland palestinska flyktingar, i Jordanien. De så kallade Gaza-flyktingarna, cirka 150 000, har inte fått jordanskt medborgarskap eftersom de vid flykten på 1940-talet var egyptiska medborgare. Denna grupp människor saknar flera grundläggande rättigheter, till exempel har de inte samma möjligheter att erhålla hälsovård, skolgång och arbetstillstånd som de jordanska medborgarna.

I Jordanien lever också några tiotusental tjerkesser, som invandrade från Kaukasus under den period som området ingick i det Osmanska riket. Dessutom lever cirka 40 000 armenier samt mindre grupper av tjetjener, druser och kurder i landet.

Till följd av flyktingströmmen är befolkningstillväxten hög i Jordanien, men även ökad medellivslängd och höga födelsetal bidrar.

Landets officiella språk är arabiska, i vissa byar talas tjerkessiska, några minoritetsspråk av större betydelse finns inte.

I Jordanien saknas ett heltäckande socialförsäkringssystem varför starka familjeband ofta fungerar som sociala skyddsnät. Samtliga statliga arbetsgivare och privata företag med fler än fem anställda måste dock avsätta 13 procent av de anställdas löner till en fond för bland annat viss sjuk- och arbetslöshetsersättning. För bidrag till särskilt utsatta grupper finns en nationell hjälpfond, till exempel fattiga.

Vid en regional jämförelse har Jordanien en bra sjukvård. I landet finns ett statligt landsomfattande sjukvårdssystem med över tusen allmänna sjukhus och vårdcentraler. Utöver detta finns ett armésjukhus, ett universitetssjukhus och ett antal privata sjukhus. På de statliga sjukhusen är vården avgiftsfri.

På arbetsmarknaden och i politiken är kvinnorna dåligt representerade, deras villkor har dock uppmärksammats i allt större omfattning sedan början av 1990-talet. År 2001 fick kvinnor rätt till skilsmässa och lägsta ålder för äktenskap höjdes till 18 år. Trots ett starkt stöd från kungafamiljen avvisade parlamentet både år 1999 och 2000 ett regeringsförslag om att ta bort så kallade hedersmotiv som förmildrande omständigheter vid mord. Motståndarna i parlamentet ansåg att en sådan lag skulle uppmuntra både till otrohet som försvagning av jordaniernas moral.

I Jordanien arbetar tiotusentals utländska kvinnor, främst från Asien, som hembiträden. Många av dem behandlas illa och utsätts för misshandel och sexuella övergrepp.

Religion

Statsreligionen i Jordanien är Islam, men författningen garanterar religionsfrihet. Nio av tio jordanier är sunnimuslimer. Övriga tillhör de små minoriteterna av shiamuslimer och kristna.

Islam har stor betydelse i samhället och all familjelagstiftning grundas på islamsk rättskipning, sharia, för den muslimska befolkningen. Enligt författningen måste landets kung vara muslim och född av muslimska föräldrar. Hela den jordanska kungafamiljen anses härstamma från profeten Muhammed, vilket stärker monarkens rätt att leda landet enligt många.

Sedan början av 1980-talet har utövandet av islam fått ökad betydelse; det har blivit vanligare att kvinnor bär slöja, fler människor går till fredagsbönen och fastemånaden ramadan beaktas noggrannare.

Landets kristna minoritet tillhör främst den ortodoxa kyrkan. De kristna familjerna utgör bara en liten del av befolkningen, men har ett stort ekonomiskt inflytande.

Utbildning

När det gäller utbildning har de jordanska myndigheterna höga ambitioner varför andelen analfabeter minskat kraftigt sedan 1960-talet. Resterande problem i landets skolor är överfulla klassrum och fysisk bestraffning av eleverna.

Barnen börjar skolan vid sex års ålder och den tioåriga grundskolan är obligatorisk samt avgiftsfri. Samtliga barn erbjuds plats i den offentliga skolan, men i början av 2000-talet gick cirka en femtedel av barnen i privatskolor. FN-organet för de palestinska flyktingarna, UNRWA, organiserar skolgången i flyktinglägren.

Jordanien har en av de högsta utbildningsnivåerna i Mellanöstern. Nio av tio elever fortsätter till frivillig påbyggnadsutbildning motsvarande gymnasiet efter grundskolan där de sedan kan välja mellan förberedande studier för fortsatt yrkesutbildning eller för universitetsstudier. Cirka två femtedelar av ungdomarna går därefter vidare till högre studier.

I Jordanien finns åtta statliga och tretton privata högskolor och universitet.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Jordanien är till ytan ett litet land som bjuder på stora upplevelser av olika karaktär. Här kan man, bland annat, känna historiens vingslag i Petra och Jerash, uppleva bibliska platser som Mount Nebo där Moses tittade in i det "Förlovade Landet" och platsen där Jesus döptes, få uppleva en mycket varierande natur, ett brokigt folkliv och många möten med de vänliga jordanierna. Det är inte svårt att resa i Jordanien på egen hand och det är dessutom ett säkert land att resa i. Tveka inte att besöka Jordanien som bara ligger några timmar med flyg bort!

 

Den förre och den nuvarande kungen.
Petra

Vy över
Döda Havet

Vy över staden från citadellet.
Amman

Platsen där Jesus döptes.
Bethany-Beyond-The-Jordan

Vy över staden från citadellet.
Amman

Badande jordanier.
Döda Havet

Romerska teatern.
Amman

Lerinpackade jordanier.
Döda Havet

Herkules tempel.
Amman

Saltkristaller.
Döda Havet

Al-Husseiny Moskén.
Amman

Västra kolonnadgatan.
Jerash

Korsriddarborgen.
Karak

Hadrianus triumfbåge.
Jerash

Vy mot Eilat i Israel.
Akaba

Blev han nervös?
Jerash

Borgen.
Akaba

Vy över byn.
Dibeen

Överkastaffär.
Akaba

Blomsterfältet som kunde kostat mig livet.
Dibeen

Den vackra öknen
Wadi Rum

Blommande anemon.
Dibeen

Ökenmiljö.
Wadi Rum

Blommande anemon.
Dibeen

Seven Pillars of Wisdom.
Wadi Rum

Borgen.
Ajloun

2000 år gamla hällristningar.
Wadi Rum

Borgen, interiört.
Ajloun

Från vandringen runt "Seven Pillars of Wisdom".
Wadi Rum

Blommande mandelträd.
Ajloun

Ödla.
Wadi Rum

Profeten Jeremias födelseplats.
Mar Elias

"Al-Siq".
Petra

Profeten Jeremias födelseplats.
Mar Elias

"The Treasury".
Petra

Två pilgrimer och en turist.
Mar Elias

"The Treasury".
Petra

Fosfatberg.
Akaba

Klostret Ad-Deir.
Petra

Den gamla staden Ayla.
Akaba

Klostret Ad-Deir.
Petra

Skylt.
Akaba

Den vackra "Kings Highway" nära
Madaba

 

Snöhög nära
Dana

 

Världens äldsta karta över Palestina.
Madaba

 

Vy över bergsbyn
Dana

 

Bronskorset.
Mount Nebo

 

Minnessten.
Mount Nebo

 

Moses "Förlovade Land".
Mount Nebo

 

Till överst på sidan

Fler bilder från Jordanien

Amman

       

Vacker moské

Kungahyllning

Umayyud palatset

2 000 år gamla kistor

Världens äldsta statyer

Akaba (Röda Havet)

       

Centrum

Picknick i det "gröna"
 

Turister bor flott medan....
 

vissa jordanier fattigt.
 

Typisk affärsgata
 

Wadi Rum

       

Wadi Rum Village

Wadi Rum Village

Wadi Rum Village

Hårt riden dromedar

Vacker ödla

Vår beduincamp

Beduin med dromedarer

Maten lagades i sanden

och avnjöts vid lägerelden

Läggdags!

Petra

       

Obeliskgraven

"As-Siq"

"As-Siq"

Skattkammaren
i morgonljus

Skattkammaren
i emljus

"Streetsof facades"

Gravar

Gravar

Klostret Ad-Deir

Qasr al-Bint

Palatsgraven

Urngraven

Urngraven

Grottak

Silkesgraven

Utefter Kings Highway

       

Korsriddarborgen.
Shobak

Korsriddarborgen.
Shobak

Landskap.
Shobak

Landskap.
Shobak

Vid bergsbyn
Dana

Bergsbyn
Dana

Tower Hotel.
Dana

Tower Hotel.
Dana

Tower Hotel.
Dana

Tower Hotel.
Dana

Moskén.
Dana

Korsriddarborgen.
Karak

Korsriddarborgen.
Karak

Korsriddarborgen.
Karak

 

Döda Havet

       

Vy över Döda Havet

Rysk ortodoxakyrkan.
Bethany-Beyond-The-Jordan

Saltkristaller

Saltkristaller

Saltkristaller

Jerash

       

Vy över staden

Södra porten

Ovala torget

Ovala torget

Huvudgatan

Katedralen

Nympheum

Propyleum

Artemis tempel

Norra teatern

Folkliv / Miljöbilder

       

Man i leksaksaffär.
Amman

Tomatförsäljare.
Amman

Samtalande män.
Amman

Samtalande kvinnor.
Amman

Man rostar nötter.
Amman

Konditor.
Amman

Gaturestaurang.
Amman

Kock.
Akaba

Bageriarbetare.
Akaba

Varför får jag inte bada?
Akaba

Fiskare lägger ut nät.
Akaba

Dop i Jordanfloden.
Israel

Dop i Jordanfloden.
Israel

Dop i Jordanfloden.
Israel

Café.
Aljoun

Några människor jag mötte

       

Hotelldirektören Nijmah.
Amman

Man vid moské.
Amman

Man vid romerska teatern.
Amman

Kvinnan som bjöd på the.
Akaba

Filippinska gästarbetare.
Akaba

Guiden.
Wadi Rum

Hotellägaren.
Dana

Skådespelare.
Jerash

Livräddaren.
Dibeen

Boskapsskötare.
Mar Elias

 

Mer information om Jordanien Dagens väder i Jordanien
Fakta World Factbook BBC Country Profile Inst. UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar Jordan Times Al Ghad Shehan News BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Visit Jordan Ministry of Tourism  
  www.stalvik.se      

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-14
www.stalvik.com

3 105 besökare sedan 100219