Ecuador -  "Världens mitt"


 

Resfakta Mer information om Ecuador Landsfakta Ecuador Startsida

English version

Klicka på bilden för större format

Ecuador - "Världens Mitt"

Ecuador är ett litet bergsland som genomkorsas av ekvatorn och har gett landet dess namn. Den delar landet i norra och södra halvklotet. Ecuador är ett naturskönt land med olika klimatzoner, från den exotiska Stillahavskusten, till de snöklädda Anderna, Amazonas regnskog och till de unika Galapagosöarna, långt ute i Stilla Havet.  Inom landets gränser finns fem olika geografiska regioner, var och en med sin kulturella särprägel, sitt klimat och sina befolkningsgrupper. Huvudstaden Quito är världens näst högst belägna huvudstad, 2 850 meter över havet.

Läs om min resa i Ecuador under länken Resfakta.

Ecuadors historia i korthet

Det är allmänt vedertaget att asiatiska nomader korsade det frusna Beringssund för cirka 25 000 år sedan. De vandrade sedan söderut från dagens Alaska, via Nordamerika tills de nådde den Sydamerikanska kontinenten cirka 12 000 år före Kristus. I Quitoregionen har man hittat verktyg från stenåldern som är mer än 10 000 år gamla. Lämningar från en mera utvecklad kultur dateras till 3 200 f Kr och man vet att det odlades majs och maniok, sötpotatis, redan på 5 000-talet före Kristus.

På 500-talet efter Kristus började olika folkgrupper att enas. På 1100-talet e Kr dominerade två indianstammar regionen. Vid kusten bodde de expansionsinriktade Caras och på höglandet de mera fredliga Quitus. Caras besegrade Quitus i strider. De bildade senare tillsammans  Shyri nationen, som existerade fram till 1300-talet då Inkas började sina erövringar. Inkas besegrade flera indianfolk, bland annat Canaris, som levde på höglandet vid dagens Cuenca. Snart hade inkas lagt under sig stora delar av de länder vi idag kallar för Peru, Ecuador, Colombia och Chile. Peru, inkas hemmabas, blev centrum i det stora riket.

Inkan Tupac Yupanqui fick tillsammans med en Canariprinsessa en son som de kallade för Huayna Capac. Norra delen av riket där Quito var huvudstad fick en stor ekonomisk och kulturell betydelse under hans ledning. År 1526 dog Inkan Huayna Capac och riket delades mellan hans söner Huascar och Atahualpa. Huascar blev Inka i Cuzco och Atahualpa i Quito, som var nästa lika mäktigt som Cuzco. Inkariket hade aldrig varit delat tidigare. Det dröjde inte länge innan de båda bröderna började bekämpa varandra. Atahualpa besegrade sin broder Huascar och lät fängsla honom.

På 1520-talet landsteg de första spanjorerna, conquistadorerna, under ledning av Francisco Pizarro, senare känd som Inkarikets Erövrare. Med en blott 200 man stark grupp gav hans sig iväg på erövringståg. I november 1532 hade han nått staden Cajamarca, i dagens Peru. Där lyckade han ta Atahualpa till fånga, konsekvenserna för inkafolket blev förödande. Under striden dödades mer än 5 000 indianer men inte en enda spanjor. Pizarro lovade Atahualpa frihet om han betalade en stor lösensumma i guld och silver. Inkan höll sitt löfte och samlade ihop lösensumman. Spanjorerna svek sitt löfte och ställde Atahualpa inför rätta. Innan Atahualpa avrättades den 29 augusti, 1533 kristnade han. 

Efter Atahualpas död fortsatte koloniseringen av det forna Inkariket snabbt, med mycket negativa effekter för indianerna. Dessa blev mer eller mindre livegna och tvingades till regelrätt slavarbete. På etthundra år halverades den den indianska befolkningen på grund av sjukdomar och slavarbete. Redan på 1600-talet rådde brist på indiansk arbetskraft varför afrikanska slavarbetare började importeras.

Under 1700-talet gjordes flera försök till uppror mot spanjorerna. Alla slogs emellertid ned. Det första mer seriösa försöket att kasta av sig det spanska oket skedde den 10 augusti, 1809 när en grupp partisaner lyckades erövra Quito. Upproret slogs ned efter bara 24 dagar. Friheten kom först med hjälp av Simon Bolivar och hans general Sucre som besegrade spanjorerna under slaget vid Pichincha den 24 maj, 1822. Till en början var Ecuador medlem av Stor Colombia, men fick sin självständighet 1830.

Efter självständigheten kom landet under lång tid att präglas av maktkamper mellan liberala handelsmän i hamnstaden Guayaquil och konservativa jordägare i bergstrakterna kring Quito, med många presidentbyten och militärkupper som följd. Strax före sekelskiftet kom handelsmännen till makten och jordägarnas dominans bröts. Kyrkan skildes från staten, religions- och yttrandefrihet infördes, läskunniga män fick rösträtt och vissa lagar om tvångsarbete avskaffades. Ekonomin baserades på export av kakao.

Några viktiga årtal i Ecuadors moderna historia

Årtal

 

Händelse
1920-talet När priset på kakao föll drabbades Ecuador av en ekonomisk och social kris. Strejker slogs ned av militär. I en massaker dödades 1 500 arbetare
1925 Militären blandade sig åter i politiken och jordägarna i Quito återfick makten
1930-talet Den ekonomiska världsdepressionen drabbade Ecuador mycket hårt. Arbetslöshet och inflation steg med social och politisk oro som följd
1931 - 1948 Under dessa år hade landet 21 olika regeringar
1941 Ecuador hamnade i krig med Peru om en del av Amazonas
1942 Genom Rio-avtalet förlorade Ecuador ett stort landområde till Peru
1940-talet - Uppgången för landets bananexport efter andra världskriget skapade ekonomiskt välstånd
1960-talet,
början
När bananpriset föll bröt strejker ut på grund av den ekonomiska krisen. Militären slog ned strejkerna och tog 1963 makten i tre år.
1963 - 1966 Militären tog makten och styrde landet
1967 Hittar man olja i nordöstra delen av landet
1972 Militären under ledning av Rodriguez Lara tar åter makten på grund av rädsla för att politikerna skall behålla oljepengarna för egen del
1979 Presidentvalet leder åter till civilt styre av landet. Landets president blir Jaime Roldos
1981 President Jaime Roldos omkommer i en flygolycka. Vicepresident Osvaldo Hurtado tar över
1984 Högerpopulisten Leon Ferbes vinner presidentvalet
1988 Vänsterpolitikern Rodrigo Borja vinner presidentvalet
1990-talet,
början
Genomför indianrörelsen stora protestmarscher. De krävde mark och grundlagsändringar
1992 Fick indianerna i Pastazaprovinsen laglig rätt  till hälften av den mark de bebodde
Högerpolitikern Sixto Durán vinner presidentvalet
1995 En ny konflikt med Peru uppstår
1996 Högerpopulisten Abdalá Bucaram vann presidentvalet. Han kom senare att kallas för "El Loco" på grund av sitt bisarra sätt att styra landet
1997 Generalstrejk med hundratusentals demonstranter i Quito och krav på presidentens avgång. Kongressen avsatte presidenten, officiellt på grund av psykiska problem. Tillfällig president blev Fabián Alarcón. Han anklagades senare för korruption
1998 Presidentvalet vanns av kristdemokraten Jamil Mahuad, Quitos förre borgmästare
Fredsavtal tecknas med Peru
1999 I juli införs undantagstillstånd för att få stopp på oroligheterna som drabbat landet på grund av en ekonomisk kris och en generalstrejk
2000 Landets lokala valuta sucre ersattes med USA-dollarn vilket utlöser våldsamma protester ledda av indianorganisationen Conaie. Kongressen ockuperas av tusentals människor som krävde presidentens avgång. Makten lämnas över till vicepresident Gustavo Noboa  
2002 Presidentvalet vanns av överste Lucio Gutíerrez, en av kuppledarna från år 2000
2003 Regeringens förslag på ekonomiska åtstramningar skapade ny problem för befolkningen och utlovade reformer uteblev

Under hösten sprack samarbetet med indianrörelsen. Dess representanter lämnade regeringen och Pachakutiks kongressledamöter röstade mot åtstramningspaketet

I november anklagades presidentens parti för att ha tagit emot kampanjbidrag från Céasar Fernández, som misstänktes för samröre med kokainkartellerna i Colombia

2004 President Gutíerrez avsatte flera domare i Högsta domstolen, författningsdomstolen mm utsedda av oppositionen och utnämner egna
2005 Lade Högsta domstolen ned åtalet för korruption mot förra presidenterna Noboa och Bucaram med följd av att våldsamma demonstrationer bröt ut. President Gutiérrez återkallar utnämningarna av domarna han utsett. Han avsätts efter krav från oppositionen. Ny president blev Alfredo Palacio

Gutiérrez flydde först till Brasilien och sedan till Colombia men återvände till Ecuador i november där han greps och anklagades för hot mot den nationella säkerheten

2006 I mars frias Gutiérrez för anklagelserna

President Palacio hade ännu svagare stöd i kongressen än företrädaren och fick stora svårigheter att bilda regering

I början av året infördes undantagstillstånd vid två tillfällen i de oljeproducerande provinserna i landets östra del. Landsomfattande demonstrationer organiserades av indianrörelsen CONAIE för att protestera mot att regeringen ville införa ett frihandelsavtal med USA. I mitten av maj konfiskerades tillgångar från det amerikanska oljebolaget Occidental Petroleum. Samma månad avbröt USA förhandlingarna om frihandelsavtalet

Presidentvalet i oktober vanns av den förre finansministern Rafael Correa

2007 I januari tillträdde ekonomen och förre finansministern Rafael Correa som Ecuadors president, med en vänsterinriktad agenda. I hans politik var sociala frågor centrala och satsningar på utbildning, hälsovård och korruptionsbekämpning är viktiga

I en folkomröstning i april godkändes tillsättandet av en konstituerande församling men konflikterna gjorde att val till församlingen kunde hållas först i september. Då vann president Correas stödparti Allians PAIS hela 80 av de 130 platserna. Redan vid sitt första möte i november avsatte församlingen landets parlament och övertog den lagstiftande makten

På hösten utfärdade Correa ett dekret som ger staten en större andel av de utländska oljebolagens vinster. Oljeinkomsterna använde regeringen till sociala satsningar som stöd till fattiga familjer och förbättringar inom vård, skola och infrastruktur

2008 I juli var förslaget till den nya författningen klart och det godkändes i en folkomröstning i september

I oktober trädde den nya författningen i kraft i oktober som gav större befogenheter till presidenten och regeringen på bekostnad av den lagstiftande församlingen

2009 Vid presidentvalet i april segrade Rafael Correa redan i första omgången då han fick 52 % av rösterna mot 28 % för den förre presidenten Lucio Gutiérrez
2010 Under sommaren ingick regeringen ett avtal med FN om att mot betalning avstå från att exploatera oljetillgångar i  Yasuna-reservatet, ett särskilt ömtåligt område i Amazonas

Den 30 september utbröt ett upplopp bland landets poliser sedan president Correa infört en lag som poliskåren uppfattade skulle begränsa offentliganställdas, däribland polisernas, löneförmåner. Två poliser dödades och över 70 människor skadades i den skottlossning som uppstod. Regeringen betecknade upproret som ett kuppförsök, pådrivet av den politiska oppositionen. Några dagar efter polisrevolten greps fler än 40 polisbefäl, misstänkta för mordförsök, stämpling av uppror och tjänstefel. Samtidigt höjde regeringen lönerna för vissa befattningar inom polisen och militären

Till överst på sidan

Geografi, Klimat

Ecuador är ett av världens mest diversifierade länder, trots att det är ett litet land. Landet kan indelas i fyra större regioner; Anderna (La Sierra), Det centrala höglandet, Kustlandet i väster (La Costa) och Amazonasområdet (La Oriente). Varje region har sina specifika förutsättningar. 

Generellt kan man säga att Ecuador har två årstider; torrperiod och regnperiod. Men klimatförutsättningarna  varierar oerhört beroende på om man befinner sig högt uppe i Anderna, eller i Amazonas. Galapagosöarna har sitt egna klimat. 

Ekologi och miljö

Ett av landets största miljöproblem är skogsskövlingen. På höglandet har nästan all skog avverkats varvid problem med jorderosion uppstått. De sista resterna av den ursprungliga skogen finns bevarad i privata naturreservat. Vid kusten har stora delar av mangroveträsken huggits ut för att bereda plats åt stora räkodlingar. Ungefär 95 % av skogen i det västra sluttningslandskapet har ersatts av stora bananodlingar. Lyckligtvis är Amazonasområdet någorlunda skonat från alltför kraftig miljöpåverkan, men intrånget genom oljeindustrins etablering sätter sina spår. Även om det ser mörkt ut för Ecuadors miljö så har den alltmer ökande turismen en bromsande effekt genom det stora valutainflödet. Turismen är nu landets fjärde största inkomstkälla.

Flora och Fauna

Ecuador är ett av världens artrikaste länder beträffande flora och fauna. De olika miljöerna erbjuder olika förutsättningar för växter och djur, vilket påverkat artrikedomen. Hittills har man identifierat 25 000 växtarter, nya upptäcks fortfarande. Man har identifierat över 1 500 olika fågelarter. ( I hela Sydamerika finns nästan 3 000 arter.) Vidare har man registrerat cirka 300 däggdjursarter i Ecuador, 4 500 arter fjärilar, 360 amfibier, 350 reptiler och 1 000 fiskarter. Imponerande statistik!

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Ecuador är Latinamerikas mest tättbefolkade land. Cirka 40 % av befolkningen är av indianskt ursprung, cirka 40 % är mestiser och cirka 15 % är vita. Resterande del av befolkning har svart eller asiatiskt ursprung.

Majoriteten av den indianska befolkning talar Quichua och bor huvudsakligen på höglandet. Inom den quichuatalande gruppen finns olika dialekter, helt skilda från varandra. Quichuatalande människor skiljs åt även av sitt sätt att klä sig och kan identifieras genom sina ponchos, formen på huvudbonaderna etc . De mest kända quichuatalande indianerna är Otavalenos, Salasacas, Canaris och Saraguros.

I Amazonas bor flera olika grupper av regnskogsindianer, som Quichuas (60 000), Shuarer (40 000), Huaoranis ( 1000), Cofan (600) och Siona-Secoya (600). Dessa grupper har sina egna språk och kulturer, helt skilda från varandras.

Landets två officiella språk är spanska och quichua, en ecuadoriansk variant av inkaspråket quechua. Men det talas även ett stort antal mindre språk i landet.  

Ecuadors befolkning är en av de fattigaste i Latinamerika och lite drygt 40 % av den klassas som fattiga, det vill säga att de lever på under 2 USD per dag och klyftorna mellan fattiga och rika är därmed stora

Hälsovården har på grund av oljeinkomster kunnat byggas ut i viss omfattning liksom att man skapat ett socialförsäkringssystem för dem som har, eller har haft en anställning. De flesta står dock utanför dessa skyddsnät.

Bristen på resurser gör att den ecuadorianska regeringen satsar mindre på hälsovård än de flesta andra regeringarna i andra latinamerikanska länder. På landsbygden är sjukvården dåligt utbyggd och i städernas slumområden är det brist på rent vatten och de hygieniska förhållandena är dåliga. Undernäring förekommer i stor omfattning.

Till överst på sidan

Utbildning

Grundutbildningen i den nioåriga grundskolan är obligatorisk för alla ecuadorianska barn och de allra flesta börjar skolan vid sex års ålder. I grundskolans högre årskurser är emellertid avhoppen många av olika anledningar, och knappt 2/3-delar fullföljer hela grundskolan. Den efterföljande treåriga gymnasieutbildningen är frivillig.

Undervisningen i statliga skolor är avgiftsfri. I städerna går många barn till välbeställda föräldrar i privatskolor. I de allmänna skolorna är standarden ganska låg på grund av brist på resurser och lågt utbildade lärare.

På senare tid har stora resurser satts in för att minska analfabetismen hos den vuxna befolkningen.

I Ecuador finns också ett stort antal universitet och högskolor, både privata såväl som statliga.

För mera information se Landsfakta

Besöket i det vackra och varierande Ecuador, med dess vänliga befolkning blev en stor resa med många upplevelser som lämnade fina minnen efter sig. En stor hjälp att genomföra denna resa hade jag av Zulay Saravino, en kvinnlig otavaloindian och guide med hög kompetens.

ecuador_29.jpg (16508 bytes) 
Mitad del Mundo
"Världens Mitt".
Quito

ecuador_33.jpg (16882 bytes)

Puruhaman.
Rio Bamba

ecuador_32.jpg (12409 bytes)

Ecuadors högsta berg,  6310 möh.
Chimborazo

ecuador_30.jpg (27241 bytes)

Julparaden.
Cuenca

ecuador_36.jpg (17020 bytes)

Maskerade havssulor. 
Isla del La Plata  

 ecuador_24.jpg (22987 bytes)

Matlagning hos qiwuchas.
Amazonas

ecuador_27.jpg (18505 bytes)

Fågelspindel.
Amazonas

ecuador_20.jpg (14658 bytes)

Världens högsta aktiva vulkan.
Cotopaxi

ecuador_37.jpg (21207 bytes)

Marknaden.
Otavalo

Från den häftiga tågresan.
Riobamba

Målad av qiwuchas.
Amazonas

Styckning av svärdfisk.
Puerto Lopez

Blåfotad sula med unge.
Isla de la Plata

Qiwuchaflicka.
Amazonas

ecuador_26.jpg (21847 bytes)

Pirayafiske.
Amazonas

 ecuador_35.jpg (22980 bytes)

Blåfotad havssula.
Isla de La Plata

ecuador_31.jpg (27862 bytes)

Julparaden.
Cuenca

 

För mer information om Ecuador:   Dagens väder i Ecuador
Fakta: World Factbook UD:s rekommendationer   CNN Weather
Tidning: El Comercio Moving Ecuador   BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet    www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-10
www.stalvik.com

2 259 besökare sedan 100111
(19 512 besökare 021029 - 100110)