Bulgarien - "Mer än Svarta Havet"


 

Resfakta Mer information om Bulgarien Landsfakta Bulgarien Flera bilder från Bulgarien Startsida

Klicka på bilden för större format

Bulgarien - "Mer än Svarta Havet"

Bulgarien förknippas nästan alltid med härliga badstränder vid Svarta Havet av semestrande svenskar. Men landet har mycket mer att erbjuda en resenär än detta.

Det land vi idag kallar för Bulgarien har en mycket lång, och ofta dramatisk historia. På 600-talet före Kristus beboddes delar av landet av thraker, ett indoeuropeiskt folk. Sedan intogs det av greker, makedonier,  romare och turkar. Det första bulgariska kungariket grundades redan på 680-talet efter Kristus och landet är därmed ett av Europas äldsta. Bulgarien har därför många historiskt intressanta platser och minnesmärken att besöka. Här finns även natursköna platser och ett intressant folkliv, framförallt på landsbygden.

Min resa i Bulgarien började, och slutade, i huvudstaden Sofia.

Under nästan tre veckor besökte jag olika regioner och platser runt om i Bulgarien. Jag hade tillgång till hyrbil i fjorton dagar och körde 2 680 kilometer med denna vilket gav mig tillfälle att besöka platser bortom allfarvägarna; till bergsbyar med flera hundra år gamla trähus där livet verkat stått stilla. Här används fortfarande åsnekärror som transportmedel, i byarna promenerade ofta gässen fridfullt på de kullerstensbelagda bygatorna och från byarna gick fåraherdarna ut med sina hjordar på bete i den tidiga morgontimman. I sydvästra Bulgarien ligger bergsområdena Rila, Pirin och Rhodopi, med goda vandringsmöjligheter. I bergen ligger vackra kloster, flera av dem finns med på UNESCO:s Världskultursarvlista. I städerna trycker det västerländska konsumtionssamhället på allt hårdare, på gott och ont, men än vilar den "socialistiska filten" tung över landet vilket speglar sig i arkitekturen såväl som i folklivet. 

Att köra bil i Bulgarien är en utmaning, ofta med livet som insats, varje gång man sätter sig i bilen!

Bulgarien har mycket intressant att erbjuda en engagerad resenär, mycket mer än enbart badlivet vid Svarta Havet! Tyvärr missar många detta av de nästan 5 miljoner turister som besöker Bulgarien årligen.

För reseinformation klicka på länken Resfakta

Bulgariens historia i korthet

Äldre historia

Man har hittat spår efter mänsklighet i Bulgarien som dateras till 6 000 år före Kristus. Vid denna tidpunkt var det människor som ägnades sig åt jakt och fiske och var nomadiserande. Senare kom mera bofasta människor till regionen vilket påverkade den framtida utvecklingen. 

I slutet av fjärde årtusendet före Kristus vandrade folkgrupper in från Centraleuropa, som slog sig samman med de människor som redan bodde i regionen.

Den första till namnet kända folkgruppen som bebodde delar av det område vi idag kallar för Bulgarien var thrakerna, ett indoeuropeiskt folk. De mest kända lämningarna efter dem är flera berömda gravplatser. Den förnämsta graven har hittats i staden Kazanlak och är mer än 2 000 år gammal. Andra intressanta lämningar är palatsruinerna vid städerna Plovdiv, Pliska och Veliko Tarnovo.

Thrakernas rike nådde sin höjdpunkt på 600-talet före Kristus.

Vissa thrakiska stammar etablerade nära kontakt med de greker som börjat kolonisera kusten vid Svarta Havet under 700-talet före Kr.

I slutet av 600-talet före Kr. invaderade perserna thrakernas rike.

På 300-talet före Kristus erövrades Thrakien av den makedonske kungen Filip II, far till Alexander den Store. Filip grundade staden Philipolis som idag heter Plovdiv. Lämningar finns kvar efter hans stad.

Romarna blev maktfaktorn i regionen efter att de besegrat makedonierna år 168 före Kr. men det tog nästan två hundra år att besegra de upproriska thrakerna helt och hållet. Romarna grundade två provinser i det forna thrakiska riket, en i norra delen och en i den södra. De kom att styra regionen i nästan 400 år. Då romarriket delades år 395 kom Thrakien att lyda under det östromerska riket Bysans.

På 600-talet invaderade ett turkiskt ryttarfolk, bulgarerna, landet från stäpperna norr om Svarta Havet. Inom ett par århundraden hade bulgarerna integrerats i den slaviska befolkningen som trängt in i området på 500-talet.

Det första bulgariska kungariket, som grundades år 681 och varade fram till år 1018, utgjorde periodvis ett hot mot Bysans. På 800-talet antogs den ortodoxa kristendomen som officiell religion under kung Boris I. Under hans son, tsar Simeon I, var kungariket som mäktigast. Efter Simeons regeringsperiod försvagades Bulgarien av återkommande krig. År 1014 led landet ett svårt nederlag i striderna mot Bysans. Den bysantinske härskaren Basileios II gjorde sig känd som Bulgaroktonos, vilket betyder bulgardödaren, sedan han beordrat sina soldater att sticka ut ögonen på 14 000 bulgariska krigsfångar. Fyra år  senare stod hela Bulgarien under bysantinsk kontroll och Bysans kom att härska över landet i nästan 200 år.

År 1185 genomförde bulgarerna ett lyckat uppror och bildade ett nytt kungarike med säte i Tarnovo. Men krigen fortsatte; mot bysantiner, mongoler, serber, ungrare och kristna korsfarare. Dessutom försvagades riket av inre strider och bondeuppror.

Turkarna intog det bulgariska kungadömet 1396. Den blev inledningen till en hård och lång ockupation som varade i nästan 500 år och än idag kallar bulgarerna denna period för "det turkiska oket".

De nästan 500 åren, 1396 - 1878, av turkiskt (osmanskt) välde innebar en stagnation för den bulgariska kulturen.

Under 1800-talet växte en nationalistisk väckelse sig stark i landet och en bulgarisk resning mot turkarna besvarades med omfattande massakrer. Omvärlden reagerade starkt mot detta.

År 1878 gick Ryssland in i Bulgarien och drev ut turkarna som var försvagade på grund av många krig. Vid freden i San Stefano samma år bestämde Ryssland att ett Storbulgarien, under ryskt beskydd, skulle upprättas. Övriga stormakter, som var rädda för ett alltför starkt ryskt inflytande på Balkan, var emot fredsavtalet. Vid Berlinkongressen år 1878 delades Storbulgarien mellan fem länder. Bulgarerna fick självstyre över ett område, om än formellt under turkisk överhöghet.

I slutet av 1800-talet bildades de första politiska partierna i landet. År 1891 grundades det socialdemokratiska partiet ur vilket senare det bulgariska kommunistpartiet uppstod.

Till överst på sidan

Några viktiga årtal i Bulgariens modern historia

 
1908 Kung Ferdinand utropade Bulgariens självständighet när en statskupp genomfördes i Turkiet
1912 I det första Balkankriget vann landet stora framgångar.
1913 I det andra Balkankriget förlorade Bulgarien de landområden man vunnit 1912
1912 -1918 I hopp om att återerövra Makedonien lierade sig landet med Tyskland och Österrike under första världskriget. När det stod klart att kriget skulle förloras avgick kung Ferdinand. Han ersattes av sin son, Boris III
1919 Aleksander Stambolijski, Agrarpartiets ledare, blev premiärminister. Under hans auktoritära styre genomfördes en jordreform och en progressiv inkomstskatt infördes 
1923 Störtades och mördades Aleksander Stambolijski av en högergrupp
1924 Ett kommunistiskt kuppförsök slog ned
1920-talet, slutet och 1930-talet, början Bulgarien styrdes omväxlande av koalitionsregeringar och militärregimer. Agrarer och kommunister tvingades i exil
1934 Genom en militärstödd statskupp kom en auktoritär regim till makten
1935 Missnöjet mot regimen utnyttjades av kung Boris III och han tog själv tog makten
1940-talet,
början
Bulgarerna ger Tyskland tillstånd att använda landet som bas för attacker mot Jugoslavien och Grekland
1941 Bulgarerna ockuperar den jugoslaviska delen av Makedonien och deltar i andra världskriget på axelmakternas sida, men vägrar att deltaga i kriget mot Sovjetunionen
1943 Kung Boris III avlider. Hans sexårige son Simeon II efterträder
Fosterländska fronten, bildad 1942, strider mot tyskarna 
1944 Röda armén intar Bulgarien. Fosterländska fronten, dominerad av kommunistpartiet och stött av Sovjet, tillsätter en ny regering.
1946 Bulgarien utropas till Folkrepublik och Kung Simeon II går i landsflykt
Fosterländska fronten får över 70 % av rösterna i de första valen och kommunistpartiets sekreterare Georgi Dimitrov valdes till premiärminister
1947 Införs den nya befattningen efter sovjetisk förebild.
Flerpartisystemet avskaffas. Kommunistpartiet och Agrarpartiet blir enda tillåtna partier
Stora utrensningar genomfördes och över 2 000 människor dömdes till döden
1954 Införs kollektivt ledarskap efter sovjetiskt modell. Partiledarposten gick till Todor Zjivkov. Han kom att dominera landets politik i över 30 år. Bulgarien blir en av Sovjetunionens trognaste allierade. Planekonomi infördes, jorden kollektiviserades och tung industri byggdes upp
1980-talet,
början
Landet drabbas av ekonomisk stagnation vilket leder till missnöje med regimen
1980-talet,
mitten
Bulgarien påverkades av den nya öppenheten i Sovjetunionen.
1987 Landets ledare Todor Zjivkov lanserar en variant av Michail Gorbatjovs reformpolitik perestrojka, kallad preustrojstvo. 
1988 Tilläts för första gången oberoende kandidater i lokalvalen
1980-talet, slutet Den politiska medvetenheten ökade och nya oppositionsgrupper bildades. Miljörörelsen Ekoglasnost och föreningar för mänskliga rättigheter fick en viktig roll
Den turkiska minoriteten protesterar öppet mot regimens förtryck
1989 En "palatskupp" genomfördes och Todor Zjivkov störtas. Han ersätts av Petar Mladenov, som lovade omfattande politiska och ekonomiska förändringar
Kommunistpartiet avsade sig maktmonopolet och gav oppositionspartier rätt att verka fritt
1990 Över 200 000 bulgarer krävde vid en demonstration i Sofia i februari att kommunistpartiet lämnar från sig makten. Regeringen tvingas införa flerpartisystem och utlysa val. Kommunistpartiet byter namn till Bulgariens socialistparti
Vid de första demokratiska valen i juni vann socialistpartiet en majoritet av parlamentsplatserna
President Mladenov tvingas avgå efter avslöjanden att han föreslagit militära insatser mot demonstranter 1989
Socialistregeringen avgår i november efter en strejk som hotar att lamslå landet och ersätts av en koalitionsregering
1991 Vid valet i september segrade en antikommunistisk allians. Filip Dimitrov blev premiärminister
1992 Vid det första demokratiska presidentvalet segrade Zjelju Zjelev.
1992-1994 Regeringen leddes av av den partipolitisk obundne Ljuben Berov. Under hans ledning åtalades flera tidigare kommunistiska politiker för förskingring av statens medel, bland annat den förre presidenten Todor Zjivkov som 1994 dömdes till sju års fängelse
I december 1994 hölls parlamentsval för tredje gången på fem år. Partiet BSP, som fortfarande dominerades av forna kommunister, återkom till makten genom löften om ekonomisk återhämtning utan stora nedskärningar i den sociala välfärden
1990-talet, mitten Bulgarien präglas av demonstrationer och social oro. Inflationen var uppe i flera hundra procent, valutan flöt fritt och statsskulden ökade kraftigt. Bankväsendet befann sig i akut kris. Svält förekom bland landets invånare
1996 I presidentvalet i november segrade Petar Stojanov från UDF stort över regeringskandidaten Ivan Mazarov. Massdemonstrationer pågick över hela landet mot den ekonomsika krisen.
1997 I januari trängde demonstranter in i parlamentet varvid tvåhundra människor skadades
Parlamentsvalet i april vanns av av den borgerliga alliansen Förenade demokratiska krafterna, som omgående satte igång ekonomiska reformer och privatiseringar vilket resulterade i att ekonomin stabiliserades. UDF-ledaren Ivan Kostov utsågs till premiärminister
1999 Trots ekonomisk tillväxt ökade arbetslösheten vilket bidrog till missnöjet med regeringen för att den stödde  NATOs ingripande i Kosovokrisen. En följd av kriget där blev att EU ville påskynda medlemskap för länder på Balkan
2000 Inleddes förhandlingar med den Europeiska Unionen om bulgariskt medlemskap
2001 Inför parlamentsvalet i juni kom ex-kung Simeon II tillbaka till Bulgarien. Han hade sedan landsflykten 1946 varit bosatt i Spanien. I april bildade han ett politiskt parti, Nationella rörelsen Simeon II (NDSV), som ställde upp i valet och fick 43 % av rösterna. Genom att acceptera posten som premiärminister erkände Simeon Bulgariens ställning som republik. Med sitt kungliga ursprung i furstehusen Sachs-Coburg-Gotha blev hans namn som regeringschef Simeon Sakskoburggotski

I presidentvalet i november besegrade Georgi Parvanov, ledare för BSP, den sittande presidenten Petar Stojanov

2004 i april blev Bulgarien medlemmar av NATO och förhandlingarna om EU-medlemskap var klara i juni
2005

Vid valet fick Bulgarien en trepartiregering bestående av Bulgariska socialistpartiet (BSP), Nationella rörelsen för stabilitet och framsteg (NDSV) och Rörelsen för rättigheter och friheter (DPS). Premiärminister blev Sergej Stanisjev, ledare för mitten-vänsterregeringens största parti, BSP.

2007 Bulgarien ansluts som nytt medlemsland till EU
2008 I maj tillsattes en ny minister med uppgiften att övervaka hanteringen av EU-stödet, sedan EU-kommissionen framfört kritik mot bristen på insyn i systemet. Misstankar fanns om att den organiserade brottsligheten hade infiltrerat stödsystemet. I juli höll EU inne över 500 miljoner euro i stöd på obestämd tid. I oktober beslöt EU-kommissionen att nästan hälften av beloppet, 220 miljoner euro, inte skulle betalas ut
2009 Valet i juli ledde till maktskifte när det nybildade högerpartiet Gerb, under ledning av Sofias borgmästare Boiko Borisov, segrade. Det  tidigare regeringspartiet, Nationella rörelsen för stabilitet och framsteg, förlorade sina parlamentsplatser och partiledaren ex-kung Simeon II avgick
2010 I januari avgick utrikesminister Rumjana Zjevleva, sedan hon misslyckats att bli Bulgariens representant i EU-kommissionen. Hon kritiserades av EU-parlamentet bland annat för att vara okunnig inom ansvarsområdet humanitärt katastrofbistånd

Till överst på sidan

Geografi

Bulgarien ligger på den östra delen av Balkanhalvön. I norr utgör floden Donau gräns mot Rumänien, med undantag av sträckan mellan staden Silistra och Svarta Havet. I öster utgör Svarta Havet landet gräns. I söder gränsar Bulgarien mot Turkiet och Grekland och i väster mot Makedonien och Serbien.

Ungefär en tredjedel av landets yta utgörs av Donauslätten, som är ett bördigt platålandskap. Söder om Donauslätten ligger Balkanbergen, Stara Planina, som löper i en båge genom landet från nordväst till Svarta Havet. I denna bergskedja finns bergstoppar som är mer än 2 000 meter höga. Söder om Balkanbergen ligger Antibalkan, som är ett område bestående av lägre berg. I sydväst ligger bergsområdena Rila, Pirin och Rodopi med höga bergstoppar. Berget Musala, 2 925 möh, Bulgariens högsta, ligger i Rilabergen. I landets sydöstra del ligger den bördiga Thrakiskaslätten.

Vad som överraskade mig under min bilresa genom Bulgarien var hur stor del av landets yta som var uppodlad.

Bulgariens huvudstad heter Sofia, cirka 1,1 miljon invånare. Andra större städer är Plovdiv (c:a 340 000 inv.), Varna ( c:a 315 000 inv.), Burgas ( c:a 195 000 inv.), Ruse (c:a 163 000 inv.) och Stara Zagora (c:a 145 000 inv.)

Klimat

Större delen av landet har kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. I södra Bulgarien och vid Svarta Havet liknar klimatet det som finns vid Medelhavet med varma somrar och milda vintrar.

Genomsnittstemperaturen i januari är i Sofia -1 C., i Varna +3 C. och i Plovdiv + 1 C.
I juli är genomsnittstemperaturen i Sofia +23 C., i Varna +24 C. och i Plovdiv +23 C.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

I Bulgarien har registrerats cirka 10 000 olika växtarter, 31 av dem är rödlistade, det vill säga att de är på väg att försvinna. 250 växtarter är endemiska , till exempel det bulgariska blåbäret och Rodopi-tulpanen. En annan växt med små rosa blommor, silivriak, växte före den sista istiden över hela Europa men återfinns nu endast i södra Bulgarien. Rodopi-tulpanen upptäcktes så sent som 1976 och endast ett tjugotal plantor är kända.

I den av UNESCO skyddade nationalparken Pirin har mer än 1 100 olika växtarter registretas. Totalt finns det sju nationalparker i landet.

Även Bulgariens djurliv är rikt och man har registrerat cirka 56 000 olika arter, varav cirka 400 olika fågelarter vilket utgör ungefär 75 % av samtliga fågelarter funna i Europa. I landet finns dessutom 36 reptilarter, mer än 200 olika fiskarter och cirka 27 000 insektsarter. Bulgarien har en av Europas största stam av brunbjörn. Andra rovdjur som finns här är lodjur och varg. Flera djurarter är hotade.

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Bulgarerna, ett slaviskt folk som blandats med med turkiska folkgrupper, utgör majoriteten av landets befolkning (nästan 85 %). Den största minoritetsgruppen är bulgarienturkarna, etniska turkar som utgör nästan 10 % av landets totala befolkning. Romerna (zigenare) utgör knappt 5 % av befolkningen och är därmed den näst största minoritetsgruppen. Den officiella siffran för romernas befolkningsandel kan vara högre i verkligheten då dessa inte alltid registrerar sig som romer i folkräkningar. Andra folkgrupper som lever i Bulgarien är Makedonier, Albaner, Armenier, Ryssar, Greker och Rumäner.

Den bulgariska författningen förbjuder etnisk diskriminering, men som alltid är verkligheten annorlunda.

Romerna har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i Bulgarien.

Bulgarienturkarna har numera en bättre ställning än romerna. De är i allmänhet integrerade i samhället efter att under större delen av kommunisttiden har varit förtryckta tillsammans med landets cirka 300 000 pomaker, etniska bulgarer som är muslimer. Dock tillhör den region där majoriteten av dem bor till Bulgariens fattigaste med en hög arbetslöshet.

Den kampanj som började under 1980-talet mot bulgarienturkarna gick ut på att utplåna deras etniska särart, tvinga dem att byta namn, förbjuda dem att tala turkiska offentligt och att utöva sin muslimska tro. 

Protesterna mot denna kampanj kulminerade i maj 1989 med våldsamma sammandrabbningar som krävde flera människoliv. Efter dessa öppnades gränsövergångarna, som varit stängda under kommunisttiden. När gränserna åter stängdes efter ett par månader hade cirka 360 000 Bulgarienturkar lämnat landet för att bosätta sig i Turkiet. Många trivdes inte i sitt nya hemland varför cirka 120 000 hade återvänt till Bulgarien efter ett år.

Under 1990-talet infördes skolundervisning på turkiska och tidningar på turkiska börjades ges ut.

Bulgariska är ett sydslaviskt språk som härstammar från fornbulgariskan, ett språk som talades i regionen redan på 800-talet e Kr. Bulgariskan är nära släkt med ryska och skrivs med kyrilliska bokstäver. Bulgariskan är landets modersmål och talas av en majoritet av landets befolkning.

Andra språk som talas i landet är bland annat romani och turkiska. Den makedonska folkgruppen anser sig tala makedonska, men den bulgariska myndigheten hävdar att deras språk är en bulgarisk dialekt, västbulgariska.

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet drabbade många av landets invånare hårt. När det var som värst, under 1997, förekom svält. De som drabbades hårdast var bland annat pensionärer, arbetslösa och romer.

De senaste åren verkar trenden ha vänt och man kan skönja en positiv utveckling i industriella tillväxten. Det kommer dock att dröja innan samtliga landets invånare kan tillgodogöra sig detta  och fortfarande lever cirka 14 % av landets befolkning under FN:s fattigdomsgräns (att man lever på under USD 4 om dagen).

I städerna såg många, framför allt yngre, ut att ha det bra. De var välklädda, gick på restauranger, shoppade i stora mängder och på gatorna körde man i fina och dyra bilar.

På landsbygden, vad jag kunde se, levde många människor under knappa förhållanden. Helt olikt livet i städerna.

Medlemskapet i EU den 1.1, 2007 kommer förhoppningsvis att öka välståndet för landets invånare.

Svenska ambassaden i Sofia skriver på sin hemsida att det är relativt tryggt att resa i Bulgarien och att det oftast är fullt tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Ficktjuveri förekommer, bilstölder och stöld ur bilar händer och det har hänt att turister drogats med starka lugnande medel som blandats i mat eller dryck. Själv kände jag dock ingen som helst otrygghet eller fara under hela min resa. Ibland beror det på ens egna agerande om man råkar illa ut.

Större är de problem som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt; narkotikasmuggling, barn- och kvinnohandel, illegal spelverksamhet, förfalskning och prostitution. Ett sätt att motarbeta denna verksamhet är bl a att inte köpa tjänster av prostituerade.

Till överst på sidan

Religion

Religionsfrihet råder i Bulgarien och sedan kommunismens fall har religiositeten haft ett markant uppsving. Den bulgarisk-ortodoxa kyrkan har vuxit starkt, men även flera nya kyrkor och religiösa samfund har etablerat sig, främst protestantiska. Religiösa frikyrkor som Jehovas Vittnen, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och Mormonerna måste registrera sig innan de startar sin verksamhet, vilket ger myndigheterna insyn i verksamheten. För de religioner som anses som traditionella, islam, judendom och katolicism, krävs ingen registrering.

Bulgarien kristnades redan på 200-talet, men avkristnades på 500-talet av de invaderande slaverna. Landet kristnades åter år 865 när fursten Boris lät sig döpas. Under den långa osmanska ockupationen, 1396 - 1878, förföljdes de kristna.

Idag tillhör majoriteten av bulgarerna, knappt 83 %, den bulgarisk-ortodoxa kyrkan och drygt 12 % av landets invånare är muslimer.

Utbildning

Den obligatoriska grundskolan för barn mellan 7 och 16 års ålder är avgiftsfri och är indelad i tre stadier, cirka 98 % av barnen börjar första klass.

Grundskolan brottas med ekonomiska problem, att man har okvalificerade lärare och att många elever slutar i förtid, bland romerna ungefär en tredjedel av barnen. Analfabetismen har under 2 000-talet till och med ökat bland romerna, som redan tidigare har en lägre läs- och skrivkunnighet än genomsnittet.

Gymnasieutbildningen är inriktad på yrkesutbildning, teknisk och ekonomisk utbildning och förberedande utbildning för högre studier, 8 av 10 barn går på gymnasiet.

Majoriteten av eleverna får sin utbildning i offentliga skolor, endast cirka 3 000 barn gick år 2003 i privata skolor. De privata skolor som inriktat sin undervisning i främmande språk har blivit eftertraktade och betraktas som en form av elitskolor.

Bulgarien har fem universitet, det äldsta, grundat 1888, ligger i Sofia. Dessutom har man cirka 40 högskolor.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Den resenär som är intresserad av ett folkliv som sedan länge försvunnit i Sverige och i andra delar av Västeuropa, historiskt intressanta platser, gamla stadsmiljöer, bitvis fin natur och härliga badstränder har mycket att uppleva i Bulgarien. Tillgång till bil underlättar besöken vid platser som är svåra att nå med allmänna kommunikationer. Dock får man inte vara rädd för att ge sig ut i den stundtals livsfarliga bulgariska trafikmiljön.

Bulgarerna är inte världens charmigaste folk. De är inte alltid hjälpsamma, speciellt i städerna, mot en vilsekommen turist och verkar inte alltid förstått att den kommunistiska eran är slut utan kör på i gamla socialistiska hjulspår med att vara buttert ovänliga. Trots detta tyckte jag om mötena med bulgarer och jag njöt av de fantastiska miljöer jag vistades i under under min resa. Jag rekommenderar gärna en resa till Bulgarien, men stanna inte enbart vid Svarta Havet utan åk in i landet. Där finns det verkliga Bulgarien! Och det är billigt att semestra i Bulgarien, väldigt billigt!

Bulgarisk reklam.
Meloner är nyttiga?
Veliko Turnovo

Bulgarisk verklighet.
Meloner ÄR nyttiga!
Etropole

Alexandur Nevski katedralen.
Sofia

Fd kommunistiska partihögkvarteret.
Sofia

Banya Bashi moskén.
Sofia

Judiska synagogan.
Sofia

Klostret.
Rila

Sandstensbergen.
Melnik

Bergsbyn
Delchevo

Bergsbyn
Kovachevitsa

Bergsbyn
Kovachevitsa

Bergsbyn
Trigrad

Trigradklyftan.
Trigrad

Folkmusiker.
Smolyan

De vilda Rodopibergen.
Pamporovo

Klostret.
Bachkovo

Offergåvor i klostret
Manastir

Kyrkan Sveta Bogoroditsa vid fästningen.
Asenovgrad

Den gamla staden.
Plovdiv

Romerska teatern.
Plovdiv

Den gamla staden.
Plovdiv

Templet som Alexander den Store besökte.
Perperikon

Stenformationer.
Beli Plast

Folkfest.
Radnevo

Bergsbyn
Zhervana

Bergsbyn
Zhervana

Badnymf 1.
Sozopol.

Badnymf 2.
Sozopol.

Kyrkan St John.
Nesebur

Saltutvinning vid Svarta Havet.
Pomorie

Klippreliefen.
Madara

Thrakisk gravhög.
Sveshtari

Vy över gamla staden.
Veliko Turnovo

Del av frihetsmonumentet.
Veliko Turnovo

Fästningen Tsaravets.
Veliko Turnovo

Minnesmonumentet.
Shipkapasset

Del av takmålningen i den thrakiska graven.
Kazanlak

Sovjetinspirerat monument.
Kalofer

Del av den romerska muren.
Hisar

Thrakiska templet.
Sarostel

Bergsbyn
Koprivshtitsa

Hus i byn
Koprivshtitsa

Klostret.
Troyan

Träbron.
Lovech

Kovaktare.
Etropole

Flera bilder från Bulgarien

Alexandur Nevski katedralen.
Sofia

Kyrkan Rotunda of
Sveti Georgi.
Sofia

Den 2000 kilo tunga
lampkronan i judiska
synagogan.
Sofia

Kolonnen pryddes tidigare
av en stor Lenin staty.
Ulitsa Maria Luiza.
Sofia

Bulgarisk butik.
Sofia

På bröllopet bjuds alla på
något gott, även om
man inte tillhör sällskapet.
Sofia

Nästa gång gifter VI oss!
Sofia

Kan du inte köpa
bh utan mig?
Sofia

Brödbutik.
Sofia

Får jag fresta damen
med ett kålhuvud?
Sofia

Stalin, Lenin och Hitler.
Populära souvenirer.
Sofia

Är jag rätt?
Vägskyltarna var ofta
bara skrivna med
kyrilliska bokstäver

Klostret.
Rila

Skrothandlaren.
Kocherinovo

Vy över Bulgariens
minsta stad.
Melnik

Sandstensberg.
Melnik

Bergsbyn
Delchevo

Bergsbyn
Delchevo

Bergsbyn
Delchevo

Ganska vanlig byväg.
Trigrad

Konststuderande.
Trigrad

Vy över bergsbyn
Gela

"Affärsgatan" vid klostret.
Bachkovo

Klostret.
Manastir

Den gamla staden.
Plovdiv

Den gamla staden.
Plovdiv

Vanlig situation när man kör på landsbygden.
Perperikon

Vägen till det gamla templet.
Perperikon

Folkfest.
Radnevo

Folkfest.
Radnevo

Folkfest.
Radnevo

Folkfest.
Radnevo

Bergsbyn
Zhervana

Bergsbyn
Zhervana

Svarta Havet vid
Sozopol

Kryssningsfartyg vid
Svarta Havet.
Nesebur

Gatsopare.
Nesebur

De mäktiga bergssidorna.
Madara

Den gamla staden.
Veliko Turnovo

Takmålning i den
thrakiska graven.
Kazanlak

Vy över staden
Kalofer

Del av den romerska muren.
Hisar

Kvinna torkar majs.
Starosel

Bergsbyn
Koprivshtitsa

Bergsbyn
Koprivshtitsa

Minnesmärket.
Troyanpasset

Klostret.
Troyan

Klostret.
Troyan

"Sovjethus".
Etropole

Servitris.
Etropole

Vägen mot
Troyanpasset

Träbron.
Lovech

Kvinna med träkratta.
Etropole

Badstrand vid
Svarta Havet.
Sozopol

Fältarbete.
Etropole

Muslimsk moské.

Bulgarisk muslimsk kvinna (Pomak)

Bulgarisk muslimsk kvinna (Pomak)

Bulgarisk muslimsk kvinna (Pomak)

Bulgariska muslimer
(Pomaker)

Häst och vagn,
vanlig syn på vägen

Fåraherde

Ledarbagge

Man säljer lök utefter landsväg

Romer torkar pumpakärnor

 

För mer information om Bulgarien Dagens väder i Bulgarien
Fakta World Factbook BBC Country Profiles UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar Bulgarian News The Sofia Echo The Frontier Times BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Bulg. Svensk Kul.för Bulgaria Travel  
  Bulgaria Travelguide www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-10-10
www.stalvik.com

9 254 besökare sedan 100111
(6 850 besökare 070923 - 100110)