Sverige


Sverige - "Vandrarnas eldorado"

Grundfakta Sverige

Flagga, Riksvapen, Karta

Startsida

 

Officiellt namn: Konungariket Sverige
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invån.:  Stockholm / 843 000 (kommunen)

Yta (totalt): 450 295 km2
Kustlinje: 3 218 km
Lägsta punkt:  Kristianstad -2.41 m
Högsta punkt:  Kebnekaise (2 104 möh)
Största floder:  Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Götaälv
Största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren

Invånare, totalt: 9 400 000
Invånare/km2: 23
Befolkningstillväxt: 0.17 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år (beräknad):
Män/Kvinnor
79 / 83
Folkgrupper:  Svenskar 83 %, Finländare 2 %, Övriga 15 %
Religion: Evangelisk-luthersk 87 %, övriga 13 %
Språk: Svenska
Läskunnighet % (befolkning över 15 år)
Män / Kvinnor 99.9 / 99.9

 

Självständighet: 6 juni 1523 
Nationaldag: 6 juni (Svenska Flaggans dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/inv.: USD 47 667
Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Elkonsumtion per person: 15 238 kWh
Antal turister årligen: 3 434 000
Valuta: Krona (SEK)
Militära utgifter i % av BNP: 1.3 %

Mobiltelefoner: 10 650 000
Internetanvändare: 8 398 000
Järnvägsnät: 11 633 km
Vägnät (större vägar): 572 900 km

Angiva värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2012/02

För ytterligare information CIA World Factbook

 

Flagga

 

Riksvapen  Karta
flag_sweden.jpg (9961 byte) vapen_sverige.jpg (39807 byte)
Flaggan infördes officiellt först år 1906 och följer skandinavisk korstradition med den danska flaggan "Dannebrogen" som förebild. Färgerna tros härstamma från det svenska riksvapnet från 1300-talet, tre kronor i guld med blå botten. Lilla Riksvapnet som är Sveriges statsvapen utgörs av en blå sköld med tre kronor av guld,  krönt med en kunglig krona som är omgiven av Serafimerordens kedja. Det infördes av Albrekt av Mecklenburg år 1365.  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-08-20
www.stalvik.com

2 270 besökare sedan 100111
(23 736 besökare 021029 - 100110)