Laos - "Landet med miljoner elefanter"


Laos - "Landet med miljoner elefanter"

Grundfakta Laos Flagga, Riksvapen, Karta Resfakta Laos Startsida

 

Officiellt namn: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invån.: Vientiane (Viangchan) / 237 300

Yta (totalt): 236 800 km2
Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Mekongfloden (70 möh)
Högsta punkt: Phou Bia (2 817 möh)
Största flod: Mekong
Större sjöar:
Bung Bong, Kont Chap, Nong Boua

Invånare, totalt: 6 587 000
Invånare/km2: 28
Befolkningstillväxt: 1.66 %
Spädbarnsdödlighet: 58
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:
Män/Kvinnor
64 / 67
Folkgrupper: Lao 55.0 %,  Khmon 11.0 %, Hmong 8.0 %, övriga (mer än ett hundra olika minoritetsfolk, kineser, vietnameser mfl) 26.0 % (Folkbokföring 2005)
Religion: 
Buddhister 67.0 %, Kristna 1.5 %, animister och övriga 31.5 %
(Folkbokföring 2005) 
Språk: Lao, mohn-khmerspråk, tibeto-burmanska språk
Läskunnighet % (befolkning över 15 år):
Män/Kvinnor 83 / 63

 

Självständighet: 19 juli, 1949 från Frankrike
Nationaldag: 2 december (Republiken dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/inv.: USD 984
Befolkning under fattigdomsgräns: 26 % 
Elkonsumtion per person: ? (Sverige 15 238 kWh)
Antal turister årligen: 1 295 000  
Valuta: KIP (LAK)
Militära utgifter i % av BNP: 0.4 % (Sverige 1.3 %) 

Mobiltelefoner: 4 003 000
Internetanvändare: 300 000
Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 39 568 km

Angiva värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2012/02

För ytterligare information CIA World Factbook

 

Flagga

 

Riksvapen

 

Karta

 

flag_laos.gif (2359 byte) vapen_laos.jpg (26105 byte)

Laos har under största delen av sin historia varit under utländskt inflytande. I början av 1900-talet ockuperades landet av Frankrike. 1949 blev Laos självständigt, men har efter detta under en lång period drabbats av inrikes oroligheter. Pathet Lao tog makten 1975 och landet gick över från monarki till folkrepublik. Flaggan fastställdes samma år.

Flaggans blå färg anses beteckna välstånd och den vita cirkelskivan enighet mellan landets olika folkgrupper. Den röda färgen symboliserar det blod som spillts i försvaret av landet.

 

I riksvapnet fanns tidigare de kommunistiska symbolerna stjärnan, hammaren och skäran. De är nu ersatta av en bild på buddhisttemplet Thát Luang som ett tecken på religionens förmåga att ena de olika folkgrupperna.

Kugghjulet symboliserar industrin. Risfältet, träden, en fördämning och en gruva symboliserar landets rikedom och välstånd, liksom de omgivande sädeskärvarna.  

 

 

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida.

Till överst på sidan


Uppdaterad 2014-01-06
www.stalvik.com 

1 013 besökare sedan 100111
(2 658 besökare 040125 - 100110)