Island


Island - "Sagornas Ö"

Grundfakta Island

Flagga, Riksvapen, Karta

Resfakta Island Startsida

 

Officiellt namn: Lydhveldid Island
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Reykjavik / 118 000

Yta (totalt): 103 000 km2
Kustlinje: 4 970 km
Lägsta punkt: Atlanten (0 möh)
Högsta punkt: Hvannadalshnukur ( 2 119 möh)
Största flod: Thjórsá (237 km)
Större sjöar: Thingvallavatn, Myrvatn, Kleifarvatn, Lagarfljoi

Invånare, totalt: 318 450
Invånare/km2: 3
Befolkningstillväxt: 0.69 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:
Män/Kvinnor
80 / 83
Folkgrupper: Islänningar (blandning av norskt och keltiskt ursprung) 94 %, övriga 6 %
Religion: Evangelisk-luthersk 80.7 %, protestantiska frikyrkor 4.0 %, Romersk Katolsk 2.5 %, oanslutna religioner 3.0 %, övriga och ospecificerade 6.2 %
Språk: Isländska
Läskunnighet % (befolkning över 15 år):
Män/Kvinnor 99.9 / 99.9

 

Självständighet:  
17 juni, 1944 från Danmark
Nationaldag: 17 juni
Rösträttsålder: 18 år

BNP/inv.: USD 39 563
Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Elkonsumtion per person: 36 853 kWh (Sverige 15 238 kWh)
Antal turister årligen: 1 102 000  
Valuta: KRONA (ISK)
Militära utgifter i % av BNP: 0.1 % (Sverige 1.3 %)

Mobiltelefoner: 348 100
Internetanvändare: 301 600
Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 12 869 km

Angiva värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2012/02

För ytterligare information CIA World Factbook

 

Flagga

 

Riksvapen

 

Karta

 

flag_iceland.jpg (18688 byte) island.jpg (20086 byte)
Islands flagga stammar från omkring 1913. Den blev officiellt införd den 19 juni, 1915 för användning på Island och på isländska fartyg i inhemska vatten. Flaggan godkändes av den danske kungen 1919. I samband med självständighets- förklaringen  den 17 juni, 1944 fastställdes den som landets flagga.

Färgerna rött och blått har sedan gammalt varit Islands färger. Genom att belägga det vita korset med ett rött betonades i färg och form en anknytning till Norge varifrån Island främst koloniserats. Genom att välja en korsflagga visade Island sin samhörighet med Norden.

 

I riksvapnet ser man den isländska flaggan. Sköldhållare är fyra sagoväsen som anses vara Islands beskyddare. Dessa är omnämnda i Snorre Sturlasons "Heimskringla". 

Skölden vilar på en platta av basalt som symboliserar öns kustlinje. 

Riksvapnets utseende fastställdes i dess nuvarande utformning i samband med självständigheten 1944.

 

 

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2014-01-06
www.stalvik.com

5 140 besökare sedan 100111
(21 785 besökare 021029 - 100110)