Indien (Rajasthan) - "Konungarnas land"


 

Resfakta

Mer information om Indien Landsfakta Indien Startsida English version
Andra resor jag gjort i Indien:        
Uttar Pradesh / Himachal Pradesh Södra Indien Ladakh mm Sikkim mmm  
Klicka på bilden för större format

Indien (Rajasthan) - "Konungarnas land"

Det sägs ofta att Indien inte är ett land utan en kontinent. Från norr till söder och från öster till väster skiljer sig människor och språk åt. Precis som seder och traditioner. Det är få länder i världen som är så diversifierat som Indien. En resa i landet ger minnen för livet och lämnar ingen oberörd. 

Här möter man en sällan skådad fattigdom, som för oss besökare stundtals är mycket svår att  hantera och här finns människor med enorma rikedomar. Här finns Himalayas snöklädda bergstoppar, öknar, stäpper och milslånga sandstränder. Kontrasterna är stora. Möten med olika religioner ger starka upplevelser och minnen. Under denna besökte jag delstaterna Uttar Pradesh och Rajasthan.  . 

En resa i Indien blir vad du gör den till och ger vad du vill att den skall ge! 
Läs mer under Resfakta.

Indiens historia i korthet

Namnet ”Indien” kommer från floden Indus, som idag till största delen rinner genom Pakistan. Längs floden utvecklades en av historiens tidigaste högkulturer, Induskulturen (Harappakulturen).

Före Kristus

 

Händelse
2 600 - 1 700 I de ökenartade landområdena nära gränsen till Pakistan har man funnit rester av en flera tusen år gammal, avancerad stadskultur med välordnade byggnader i bränt tegel. Forskare antar att det kan ha varit dravider som bodde här. Indusfolket använde en hieroglyfliknande skrift, som man hittills haft svårt att tolka.

Vedareligionen, Indoeuropéernas religion, uppkallad efter dess heliga skrifter, Vedaböckerna, kom att dominera det religiösa livet i Indien fram till runt 600-talet före Kristus, då en mängd reformivrande och upproriska sekter och rörelser uppstod, bland annat buddismen, som fick sin storhetstid under Mauryahärskaren Ashoka på 200-talet före Kristus. Under hans regeringstid spreds buddismen till Sri Lanka och Sydöstasien. I Indien kom buddismen dock därefter att försvagas så mycket att den nästan försvann.

1 500 Forskare tror att Induskulturen gick under på grund av invasionen av indoeuropéer, arier, som började på 1 500-talet före Kristus och pågick under lång tid. Med hjälp av hästdragna stridsvagnar spred sig indoeuropéerna över Indien från nordväst. Från omkring 800-talet f Kr dominerade de norra och centrala Indien, men hade även inflytande i söder
1 000 Indraprashta, det första Delhi grundas
563 - 483 Levde Siddhartha Gautama, buddismens grundare
326 Alexander den Store invaderar Indien och besegrar Kung Porus av Punjab
321 - 185 Indien styrs av Maurya kungar. Den störste av dem var kung Ashoka vars rike omfattade nästan hela Indien, utom den sydligaste delen. Inte förrän i modern tid har så stora delar av den indiska subkontinenten styrts centralt som då. Kung Ashoka var en stor anhängare av buddismen och spred den över stora delar av Asien
319 f Kr - 510 e Kr Under det nordindiska Guptariket upplevde den hinduiska kulturen en litterär och konstnärlig guldålder

 

Efter Kristus

 

 
700-talet De första muslimska härskarna intog nordvästra delen av Indien
850-talet Chola imperiet uppstår i södra Indien
1 000-talet Under denna tidsperiod utsattes det egentliga Indien för muslimernas invasionsförsök
1026 Förstör Mahmud av Gazhni, en muslimsk ledare från Afghanistan Somernath templet i delstaten Gujarat
1175 Grundades ett muslimskt välde, Delhi-sultanatet, som följdes av bland annat Lodhidynastin och Mogulväldet. Med dem kom nya idéer inom konst, litteratur och arkitektur
1192 Förlorar den hinduiske ledaren i Delhi staden till den muslimske ledaren Mohammed av Ghori vilket innebär att det hinduiska styret över staden förloras
1206 Mördas Mohammed av Ghori under en bönestund i staden Ghazni
1336 Grundades det mäktiga Vijayanagar imperiet. Ruinerna efter huvudstaden kan idag beskådas utanför staden Hampi i delstaten Karnataka
1398 Den muslimske ledaren Timur invaderar Delhi under förevändning att sultanerna varit för slapphänta mot hinduerna. Innan slaget om Delhi låter han avrätta tiotusentals hinduiska krigsfångar
1496 Föds Guru Nanak i en liten by utanför Lahore i Pakistan. Han grundar sikh-religionen som idag har miljontals anhängare
1498 Portugisen Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Hans fartyg lade till i dagens Kerala och genast började handel bedrivas med lokalbefolkningen
1510 Portugisiska trupper intog Goa
1526 Blev Babur, ättling till Djingis Khan, den förste stormogulen i Delhisultanatet. Han regerade under åren 1526 – 1530
1530 Ny stormogul blir Humayun som regerar under åren 1530 - 1556
1540 Besegras stormogulen Humayun i slaget vid Kanauj
1556 Den hinduiske generalen Hemi intog Delhi efter Humayums märkliga död. Hinduerna fick dock bara regera Delhi i några månader, sedan besegrades de av den muslimske ledaren Akbar i det andra slaget vid Panipat
1556 - 1606 Stormogul efter Humayun blev Akbar. Han var den mäktigaste av alla stormoguler och kallades för Akbar den Store. Han regerar mellan åren 1556 - 1605
1600-talet Under detta århundrade uppstod en hård konkurrens mellan de franska och brittiska ostindiska kompanierna. Dessa verkade med starkt, vid behov även militärt, stöd från sina respektive regeringar
1600 Den brittiska drottningen Elisabeth I ger det brittiska Ostindiska kompaniet det första handelstillståndet med Indien
1601 Det första brittiska handelsfartyget under ledning av Sir James Lancaster seglar mot Indien
1605 - 1627 Utses Jehangir till ny stormogul efter Akbars död. Han regerar under åren 1605 – 1627
1627 - 1658 Utses Shah Jahan till ny stormogul. Han regerar under åren 1627 - 1658
1631 Inleds arbetet med att bygga gravmonumentet Taj Mahal på uppdrag av stormogulen Shah Jahan när hans hustru Mumtaz avlider
1658 - 1707 Blir Aurangzeb, Shah Jahans yngre son som lät mörda sin äldre broder för att få makten, ny stormogul. Han regerar under åren 1658 - 1707
1700-talet Vid mitten av detta århundrade lyckades britterna, på grund av överlägsen militär styrka och affärsteknik, köra iväg de flesta fransmän och därmed säkra sitt välde i Indien.
1707 Avled stormogulen Aurangzeb som räknas som den siste av de mäktiga stormogulerna. Hans död leder till en gradvis kollaps av imperiet

Efter Mogulväldets sönderfall hade det brittiska ostindiska kompaniet inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen men i slutet av århundradet lät den brittiska staten inskränka kompaniets vidsträckta befogenheter. Samtidigt fortsatte britterna att lägga under sig allt större delar av Indien

1739 Den iranske ledaren Nadir Shah plundrar Delhi och rövar bort den ädelstensprydda ”Påfågelstronen”, som aldrig återfunnits och Koh-i-Nohr diamanten, som nu ingår i de brittiska kronjuvelerna
1757 Äger den första brittiska militära segern i Indien rum under slaget vid Plassey
1857 Ägde det första frihetskriget mot britterna rum. I avsaknad av en nationell ledare ber de indiska frihetskämparna den siste stormogulen Bahadur Shah Safar utropa sig som kejsare av Indien
1858 Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen styret av landet. Genom påtryckningar slöt man avtal med lokala furstar, maharadjor, och snart hade britterna i praktiken lagt under sig hela Indien
1869 Föddes Mohandas Karamchand Gandhi i Porbandar (i delstaten Gujarat). Han kom senare att bli känd som Mahatma Gandhi. Mahatma betyder "Stor ande"
1877 Indien blir ett kejsardöme och landet knöts hårdare, både ekonomiskt och kulturellt, till Storbritannien. Med stöd av de stora jordägarna, som bland annat skatteindrivare, lade britterna grunden till den ojämna jordfördelning som ännu råder på den indiska landsbygden
1885 Bildades Indian National Congress, som senare kom att kallas Kongresspartiet. Detta parti ledde frihetskampen mot engelsmännen. Den främsta indiska nationalisten var Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), en västerländskt utbildad advokat men med en livshållning grundad i hinduisk tradition. Tack vare detta kunde han tala med engelsmännen på deras vis och samtidigt mobilisera de fattiga massorna på landsbygden
1906 I fruktan av hinduisk dominans i en framtida självständig stat bildade muslimerna All India Muslim League
1947 Muslim League vägrade ingå i en hinduiskt dominerad stat varför två självständiga stater utropades den 15 augusti, den övervägande hinduiska, men sekulära, Indiska unionen och det övervägande muslimska Pakistan. Stor oro uppstod, mellan sju och femton miljoner människor flyttade mellan Indien och Pakistan. Motsättningar mellan hinduer, sikher och muslimer ledde till blodbad i båda länderna

Kongresspartiet, som lett frihetskampen, fick en dominerande ställning efter självständigheten och dess ledare Jawaharlal Nehru blev landets förste premiärminister. Hans personlighet kom att prägla politiken och han förespråkade en form av ”indisk socialism”, en blandekonomi styrd genom femårsplaner och en hårt reglerad privat industri

Den första konflikten om Kashmir bryter ut mellan Indien och Pakistan

1948 Mahatma Gandhi mördades i New Delhi den 30 januari av Nathuram Godse, en fanatisk hinduisk nationalist, i protest mot delningen av Indien
1952 De första demokratiska valen hölls i Rajasthan som under århundraden varit styrt av kungar (maharadjor)
1962 Krig mellan Indien och Kina om gränsdragning i den nordöstra delen och Ladakh
1964 Premiärminister Jawaharlal Nehru avlider av en hjärtattack
1965 Bryter det andra kriget ut mellan Indien och Pakistan. Konflikten gäller denna gång om ett omtvistat område i delstaten Gujarat
1966 Nehrus dotter Indira Gandhi utsågs till partiledare och premiärminister. Hon visade sig snart vara en kompromisslös härskare. Under hennes ledning försvagades och splittrades Kongresspartiet
1971 Det tredje kriget mellan Indien och Pakistan bryter ut sedan Västpakistan krävt självständighet. Det nya landet kommer att kallas för Bangladesh
1975 Undantagstillstånd infördes efter att en domstol fällt Indira Gandhi för brott mot vallagarna. Oppositionsledare och regimkritiker fängslades, presscensur infördes. Hennes son Sanjay gavs vida befogenheter, bland annat genomfördes en familjeplaneringskampanj, där även tvångssteriliseringar ingick
1977 Vid nyvalet vann oppositionen. Makten gick till Morarji Desai, ledare för Janatapartiet, Folkpartiet, en koalition i vilken partierna mest förenades av sin motvilja mot Indira Gandhi
1979 Splittrades regeringskoalitionen
1980 Vid nyvalet återtog Kongresspartiet makten
1984 I juni invaderades sikhernas viktigaste helgedom, Gyllene templet i Amritsar, på uppdrag av Indira Gandhi för att gripa terrorister. Många dödades och operationen väckte avsky även bland sikher utan sympatier för terroristerna. Några månader senare mördades Indira Gandhi av två av sina sikhiska livvakter

Rajiv Gandhi, Indiras son, efterträder henne som ledare. Stort hopp ställdes till honom som en ny ledare med förmåga att få ordning i landet men hans parti drogs snart in i olika skandaler. Den mest kända blev Boforsaffären med mutbrott. Flera ministrar tvingades att avgå, bland annat V P Singh, känd för sin kamp mot korruption. Han uteslöts senare ur Kongresspartiet

1989 Kongresspartiet förlorade åter makten i valet och V P Singh, som hade bildat ett nytt parti 1988, fick bilda regering med stöd bland annat av det hinduiskt-religiösa högerpartiet BJP (Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) och de två kommunistpartierna. Kongresspartiet var dock alltjämt största enskilda parti
1990 Koalitionsregeringen sprack och nyval utlystes
1991 Rajiv Gandhi mördades under ett valmöte i delstaten Tamil Nadu. Detta gav Kongresspartiet många sympatiröster och vid valet i maj vann partiet regeringsmakten. Till partiledare och premiärminister utsågs PV Narasimha Rao

Ekonomiska reformer, separatistiska strävanden och religiösa motsättningar kom att dominera Raos tid vid makten. Hans styre drabbades också av skandaler. Rao själv anklagades för svaghet, obeslutsamhet och även korruption

1992 Stora motsättningar mellan muslimer och hinduer efter att religiösa hinduiska fanatiker rivit en moské i staden Ayodhya, i delstaten Uttar Pradesh, som var byggd på ett hinduiskt tempel
1996 I parlamentsvalet fick BJP flest mandat och partiets ledare Atal Behari Vajpayee fick i uppdrag att bilda regering. Inget annat parti ville samarbeta med BJP och istället bildades en koalitionsregering av 13 partier som gått samman i United Front, Förenade fronten, med Janata Dal och två kommunistpartier som främsta företrädare. Regeringstiden blev emellertid kort, mindre än ett år, och nyvalutlystes.
1998 Vid nyvalet i februari/mars blev BJP åter största parti. President för partiet blev Kocheril Raman Narayanan. AB Vajpayee fick bilda en minoritetsregering. För att kunna hålla ihop en regering med ett 20-tal partier av de mest skilda ideologier tvingades BJP tona ned sin hindunationalistiska retorik. Dock besannades farhågorna ganska omgående för att en BJP-ledd regering skulle skärpa konflikten med grannlandet Pakistan

I maj genomförde Indien ett antal kärnvapenprov i öknen i delstaten Rajasthan. Pakistan genomförde egna provsprängningar strax efteråt. Omvärlden protesterade mot denna militära upptrappning och båda länderna utsattes för ekonomiska sanktioner från väst

1999 Under våren skärptes åter konflikten i Kashmir sedan ett tusental muslimska gerillasoldater gått över gränsen från Pakistan. I ett par månader utkämpades hårda strider innan indiska styrkor fick övertaget

Krigstillståndet i Kashmir skapade en våg av patriotism som gynnade BJP i höstens nyval där partiet fick 182 mandat och bildade en regering, Nationella demokratiska alliansen, med 23 andra partier. Tillsammans fick de en betryggande majoritet 

2000 Striderna i Kashmir hade återgett Indien de internationella sympatier som gått förlorade vid provsprängningarna och under året stärktes premiärminister Vajpayees prestige när både den amerikanske såväl som den ryske presidenten besökte landet
2001 Delstaten Gujarat drabbas av en kraftig jordbävning den 26 januari. Mer än 20 000 människor omkommer och cirka 167 000 skadas
2002 I februari antände en muslimsk mobb i Gujarat en järnvägsvagn med hinduiska extremister på väg hem från Ayodhya, där de förberett ett tempelbygge, och 58 människor brändes inne. Överfallet utlöste våldsamma angrepp på muslimer i Gujarat och mer än 800 människor dödades
2003 I augusti dödades ett fyrtiotal människor av en bilbomb i Mumbai
2004 I januari ingick Indien och Pakistan en överenskommelse om fredssamtal efter mer än 50 år av konflikt

Vid parlamentsvalen i april/maj fick åter Kongresspartiet flest röster. Till ny premiärminister utsågs Manmohan Singh då partiets ledare Sonia Gandhi avstod från posten. Hans största utmaning väntades bli att hålla samman den nya regeringskoalitionen, som bestod av närmare 20 olika partier och dessutom var beroende av stöd från Vänsterfronten.
Vid sitt tillträde sade Premiärminister Singh att Indien skulle fortsätta fredssamtalen med Pakistan. Fredsprocessen motarbetades dock av islamistiska militanta grupper, såsom Lashkar-e-Toiba. Dessa grupper genomförde ett flertal bombattentat riktade mot oskyldiga civila i Indien för att störa fredssamtalen; i Mumbai 2005, i Delhi 2005, i Varanasi och åter i Mumbai, men också i Kashmir 2006. Alla med många civila döda och skadade som följd

Den 26 december drabbas delstaten Tamil Nadus sydkust och ögrupperna Andamaneerna och Nikobarerna av den fruktansvärda tsunamin, cirka 15 000 människor omkommer och hundratusentals blir hemlösa

2005 I juli åtalades den förre BJP-ledaren LK Advani för att ha uppviglat människor till att riva Babrimoskén i Ayodhya 1992

I november tvingades utrikesministern Natwar Singh att avgå på grund av den irakiska “olja för mat”-affären, samtidigt som nya avslöjanden gjordes kring Boforsaffären

2006 I mars lämnade Sonia Gandhi sin plats i parlamentet sedan hon anklagats för att ha gjort förtjänster på en annan offentlig post, vilket inte var tillåtet enligt författningen
2007 Den 11 juli exploderade sju bomber på tåg i Mumbai. Över 200 människor mister livet och fler än 700 skadas

I juli väljs Pratibha Patil till president. Hon blir därmed Indiens första kvinnliga president

2008 I juli förlorade regeringskoalitionen sitt stöd från de fyra partierna i Vänsterfronten för att Singh-regeringen ingått ett omstritt avtal, som trädde i kraft i oktober, om närmare kärnkraftssamarbete med USA

Den 22 oktober skjuter Indien iväg sin första obemannade månraket som under två år skall utforska månens yta

Under tre dagar i november, 26-28, utförde terrorister en rad attacker mot sju olika mål i Indiens ekonomiska huvudstad Mumbai, däribland två lyxhotell, en stor järnvägsstation och ett sjukhus. 174 människor dödades och närmare 300 skadades. Regeringen i New Delhi sade att bevis fanns för att terroristerna var pakistanier, vilket åter försämrade förhållandet mellan de båda länderna

2009 Pakistans regering förnekade all officiell inblandning i terrordåden i november 2008, men medgav i februari att dessa delvis hade planerats på pakistanskt territorium

I april och maj hölls regionala val samt val till parlamentets underhus, Lok Sabha. Drygt 714 miljoner indier hade rätt att rösta i över 828 000 vallokaler runt om i landet. Resultatet av valet presenterades den 16 maj. Kongresspartiet och dess allierade vann en klar seger och gick framåt i såväl de större städerna som på landsbygden. Manmohan Singh blev den förste indiske premiärministern som återvalts sedan Jawarharlal Nehru återvaldes 1961. Till talman i parlamentet valdes enhälligt den 64-åriga Meira Kumar, kvinna och dalit (tidigare kastlös), från Kongresspartiet

I juni utfärdade Indien arresteringsordrar för 22 pakistanska medborgare som misstänktes ha deltagit i planeringen av dåden i Mumbai.

I samma månad sände regeringen omkring 3 000 paramilitära soldater till området Lalgarh i Västbengalen, där maoistrebeller tagit kontrollen redan i november året innan. Samtidigt förbjöd den indiska regeringen Indiens maoistiska kommunistparti genom att terroriststämpla det.

I oktober dödades minst 17 poliser i en sammandrabbning med maoistiska upprorsmän i delstaten Maharashtra i väster.

2010 Den 13 februari genomfördes ett sprängattentat i en restaurang i centrala Pune. Det var det första bombdådet sedan Bombay-attentaten i november 2008. Sexton människor dödades och ett 60-tal skadades. En Pakistanbaserad utbrytargrupp ur Lashkar-e-Taiba tog på sig skulden för bombdådet som enligt gruppen utförts på grund av att Indien ”vägrat diskutera” Kashmirkonflikten

I november lämnade Andimuthu Raja, ministern som ansvarade för telekommunikationer, sin post efter att ha anklagats för att sålt licenser för mobiltelefontrafik till underpris

I december dödades en ettårig flicka och omkring 40 människor skadas när en sprängladdning detonerade nära det hinduiska templet Vishwanath i Varanasi. En islamistisk grupp kallad Indiska mujahedin tog på sig skulden
2011 I januari arresterades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer misstänkt för oegentligheter i samband med skandalen kring mobillicensförsäljningen

I mars dömde en domstol i delstaten Gujarat elva muslimska män till döden för tågbranden i staden Godhra i februari 2002, då en muslimsk mobb satte eld på en järnvägsvagn med hinduiska pilgrimer och aktivister på väg hem från Ayodhya. Minst 58 människor brändes inne. Vid rättegången döms dessutom 20 muslimska män till livstids fängelse

Också i mars tvingades chefen för Indiens anti-korruptionsenhet, PJ Thomas, att avgå sedan Högsta domstolen konstaterat att han själv misstänkts för korruption i samband med en affär 1992

I april åtalades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer, Andimuthu Raja, för en rad brott, bland annat dokumentförfalskning, mutbrott och maktmissbruk, i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Revisorer beräknade att korruptionsskandalen kan ha kostat Indien närmare 40 miljarder dollar, vilket motsvarar landets årliga försvarsbudget

I juli avgick textilminister Dayanidhi Maran sedan han anklagats för inblandning i korruptionsskandalen kring mobillicensförsäljningen 2008

Den 13 juli utfördes ett terrordåd i Mumbai som krävde 26 människors liv och skadade fler än 130. Ingen tog på sig attentatet

Den 5 augusti sade inrikesministern i parlamentet att det sannolikt var en inhemsk grupp som låg bakom attentaten i Mumbai den 13 juli

I mitten av augusti utbröt protestaktioner på olika platser i Indien efter att den 74-årige Gandhi-inspirerade aktivisten Anna Hazare greps av polisen i samband med sina aktioner mot den utbredda korruptionen

I september dödades minst 14 människor och närmare 80 skadas när en sprängladdning detonerade utanför en domstol i Delhi

I september strejkade omkring 800 000 offentlig anställda i regionen Telangana i delstaten Andhra Pradesh för att regionen skulle få bli en egen delstat

I november dömdes trettioen människor, mest hinduer, till livstids fängelse för mord, mordförsök, mordbrand och upplopp och andra brott riktade mot muslimer under kravallerna i Gujarat 2002

I november inleddes rättegångarna i Delhi mot en rad personer som anklagades för, bland annat mutbrott i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Affären ansågs vara Indiens största korruptionsskandal någonsin

I december godkändes förslaget till en striktare korruptionslag av regeringen och antogs av parlamentets underhus. I överhuset pågick en debatt om den nya lagen så länge att någon omröstning inte kunde hållas innan tidsgränsen för omröstningen gick ut vilket gjorde att hela proceduren tvingades göras om

Antikorruptionsaktivisten Anna Hazare var fortsatt kritiskt mot lagförslaget och krävde att det ändrades så att det även medger en granskning av Indiens högsta myndighet mot korruption CBI, Central Bureau of Investigation
2012 I januari fastställde högsta domstolen att regeringen måste besluta om en statstjänsteman skall kunna ställas inför rätta för korruption inom fyra månader. Om så inte sker tolkas det som att tjänstemannen kan ställas till svars

I april dömde en indisk domstol 18 människor till livstids fängelse, fem personer till sju års fängelse och 23 frikänns för mord på 23 muslimer i byn Ode i Gujarat i samband med de religiösa upploppen 2002

I april gjorde Indien en lyckad testuppskjutning av en långdistansrobot, som kan bära kärnvapenstridsspetsar

Den 19 juli vann Pranab Mukherjee presidentvalet. Han efterträdde därmed Indiens första kvinnliga president, Pratibha Patil

I juli infördes undantagstillstånd i två distrikt i delstaten Assam sedan våldsamma strider brutit ut mellan personer som tillhör den infödda folkgruppen bodo och muslimska nybyggare, cirka 60 människor dödades och över 170 000 drevs på flykt

Den 2 augusti exploderade flera sprängladdningar i staden Pune, bara enstaka skadades

Under augusti fortsatte våldsamheterna i Assam. Antalet dödsoffer steg och var nu nästan etthundra, antalet flyktingar uppskattas uppgå till cirka 400 000

I augusti avslöjades ännu en korruptionsskandal, oppositionen kallade den för ”Coalgate”. Den indiska riksrevisionen informerade om att skattebetalarna gått miste om motsvarande över 400 miljarder kronor när regeringen mellan åren 2004 och 2009 sålde gruvrättigheter och gruvfält direkt till privata företag för priser långt under marknadsvärdet, i stället för att sälja till högstbjudande

I augusti dömdes 32 personer till långa fängelsestraff för delaktighet i massakrerna i Gujarat 2002, då hindunationalister dödade runt 2 500 människor, de allra flesta av dem var muslimer. En tidigare delstatsminister från BJP dömdes till 28 års fängelse för sitt deltagande

I ett försök att minska statens budgetunderskott sänkte regeringen subventionerna på diesel i september, som resultat av detta steg dieselpriset kraftigt och löste ut protestaktioner

Till överst på sidan

Geografi

Indien, som kallas Bharat på hindi, är med sin landyta på 3 287 268 kvadratkilometer, cirka sju gånger större än Sverige, ett av världens till ytan största länder. Från norr till söder är avståndet omkring 3 200 kilometer och från väster till öster cirka 3 000 kilometer. Indiens västkust kallas Malabarkusten, östkusten Koromandelkusten.

Till Indien hör också ögrupperna Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken samt Lackadiverna i Arabiska havet.

Geografiskt kan Indien delas in i tre områden. Himalayas bergstrakter i norr, det nordindiska slättlandet som ligger söder om Himalaya samt platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder. Omkring 57 procent av Indiens yta utnyttjas för odling. Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark i träda.

Himalaya består av parallella bergskedjor. Mellan dessa finns bördiga dalar, som till exempel Kashmirdalen. Slättlandet söder om Himalaya består till stora delar av lerslätter, som är penetrerade av ett tätt nät av floder och kanaler och översållade av bambudungar. Här finns Indiens bördigaste jordbruksområden som bevattnas av landets mäktigaste floder, Indus, Ganges, Brahmaputra och deras bifloder. De här delarna brukar också kallas för Hindustan. Här talar befolkningen främst hindi och språk som är släkt med hindi.

I Rajasthan, delstaten längst i väster, ligger den mycket glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Rann of Kutch.

Deccan, platålandet i söder, består till stor del av ett mjukt kuperat landskap med busk- och savannvegetation dominerat av högland som sluttar sakta mot öster. Deccan avgränsas av randbergen Östra och Västra Ghats som möts i söder där Nilgiri- och Kardemummabergen reser sig.

Delstaten Kerala längst nere i sydväst är ett bördigt tropiskt område, vars kustland är genomskuret av kanaler.

Indiens huvudstad heter New Delhi och har mer än 11 miljoner invånare. Andra stora städer är Mumbai (Bombay), Kolkata (Kalkutta), Chennai (Madras), Hyderabad och Bangalore.

Indien är uppdelat på 25 delstater och 7 administrativa regioner, inklusive huvudstaden New Delhi.

Klimat

Tvärs genom norra Indien går Kräftans vändkrets och delar landet i två zoner; en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder. I norr växlar temperaturen mellan cirka plus 15 grader Celsius i januari och mellan plus 30-40 grader i maj. I söder är temperaturskillnaderna små, med medeltemperaturer mellan 26 - 35 grader året runt. Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. I norra delen av landet finns den mäktiga bergskedjan Himalaya med världens högsta bergstoppar. Regionerna bortom dessa ligger i regnskugga och har därför låg nederbörd året om.

I landet råder tre olika årliga klimatperioder; Den heta, den våta och den något kyligare. På grund av landets storlek och olika miljöer varierar klimatet dock från snö och is i norr, till sträng hetta i ökenområdena. Bästa tiden att besöka områden söder om Himalaya är från november till februari då temperaturerna är hanterbara. Bergsområdena är bäst att besöka i maj/juni till i början på september. Monsunperioden, med enorma skyfall, börjar runt 1:a juni i landets södra del och drar sedan norrut.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

Landets 16 olika skogsbiotoper skapar förutsättningar för ett av världens artrikaste land inom växt- och djurriket. 

Här finns mer än 65 000 olika djurarter; 350 däggdjur (7.6 % av världens alla arter), 408 olika reptiler (6.2 %), 197 amfibier (4.4 %), 1 244 fågelarter (12.6), 2 546 olika fiskar (11.7 %) och 15 000 olika blommande växter (6 %). 

Många djur-, fjärils- och fågelarter som lever i Indien är starkt utrotningshotade på grund av tjuvjakt, trots fridlysning.

Miljöproblem

Indien brottas med flera miljöproblem. Landets stora behov av mat, vatten och bränsle leder till skogsskövling och jorderosion. Bristen på rent vatten leder till sjukdomar och undernäring. Avgasutsläppen från de många tvåtaktsmotorerna i storstäderna skapar luftföroreningar. Orenade industriutsläpp har lett till förgiftningar.

Flera av dessa problem försöker man stoppa genom olika aktivitetsprogram.

Befolkning, språk och socialt

Indien har efter Kina världens näst högsta invånarantal, numera över en miljard. Ungefär 16 % av jordens befolkning bor i Indien. Befolkningstätheten varierar kraftigt i landets olika delar, från mindre än 50 invånare per kvadratkilometer i Himalayas bergstrakter till över till över 900 inv/km2 i delstaten Västbengalen i nordost, Överbefolkningen är överlag ett stort problem i Indien. Många försök har gjorts att stoppa, eller minska, den snabba befolkningstillväxten genom olika former av familjeplanering. En del program har varit kontroversiella och tvångssterilisering förekom under 1970-talet. Numera försöker man istället propagera för "en familj - ett barn". Vilket har svårt att tränga genom på den fattiga landsbygden där fortfarande många barn ses som en garanti för att man blir omhändertagen när man blir gammal.

Landet har en ung befolkning, men detta håller långsamt på att förändras, bland annat på grund av ökad medellivslängd. Kvinnorna är färre än männen på grund av högre barnadödlighet bland flickor, vanskötsel av flickor och många aborter av kvinnofoster, trots att lagen förbjuder detta.

Mer än 70 % av befolkningen bor fortfarande på landsbygden. Landets tätast befolkade områden, med över 900 personer per km2, ligger i Västbengalen. I delstaten Arunachal Pradesh bor det endast 10 personer per km2.

Få länder har en sådan blandad befolkning som Indien. I årtusenden har en rad folkgrupper vandrat in, slagit sig ned och blandat sig med den bofasta befolkningen. Mellan landets olika folk är det minst lika stora språkliga, kulturella och utseendemässiga skillnader som mellan Europas.

Man kan urskilja fyra större folkgrupper som tillsammans utgör majoriteten av befolkningen.

Den äldsta av dessa är mundafolken, som lever utspridda i grupper över hela Indien. Draviderna invandrade sannolikt från nordväst i förhistorisk tid. De hade handelsförbindelser med Persien, Irak, Syrien, Egypten och Arabien. Draviderna var jordbrukare i första hand jordbrukare, men även tidvis stadsbyggare. Deras egendom gick ofta i arv från mor till dotter. Än idag har dravidiska kvinnor en friare ställning än kvinnor inom många andra folkslag i Indien. När indoeuropéerna invaderade landet trängdes draviderna undan söderut och de befolkar numera de fyra sydindiska delstaterna Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka och Kerala. Indoeuropéerna eller arierna invandrade till Indien från nordväst på 1500-talet f Kr. De var boskapsskötande nomader och mycket krigiska. Hos dem ärvde sonen fadern. De hade en ganska primitiv offerreligion vars heliga skrift, Rig Veda, var skriven på sanskrit. Exakt hur deras talspråk förhöll sig till sanskrit vet man inte men alla dagens nordindiska, indoeuro¬peiska), språk, härstammar från detta. Landets minsta folkgrupp är den tibeto-burmanska, som främst lever i gränstrakterna i norr och nordöst.

Förutom dessa fyra större folkgrupper finns även ett antal stamfolk som lever utspridda i landet, ofta i svårtillgängliga områden. I Indien finns omkring 300 språk, en del av dessa hör till de omkring tusen olika dialekter som talas. Språket är mycket viktigt för identiteten och språkfrågorna har därför ofta varit inflammerade och lett till motsättningar. I norra Indien hör språken till största delen till den indo-ariska språkfamiljen med hindi som största språk, i de fyra sydliga delstaterna talas främst dravidiska språk. Inom de olika indiska språken används ofta egna skrivtecken.

Ungefär 30 procent av befolkningen har hindi som modersmål, vilket även räknas som statsspråk. Författningen ger hindi och 17 andra språk officiell status, huvudsakligen åt majoritetsspråken i delstaterna men också åt sanskrit, det klassiska kulturspråket.

De på 1950- och 1960-talen genomförda delstatsreformerna följde huvudsakligen språkgränserna enligt principen ”en delstat, ett språk”. Minoritetsfolken har protesterat mot detta då de anser att deras språk trängs undan på bekostnad av delstatsmajoritetens språk.  Engelskans ställning är kontroversiell. Den skulle vara officiellt språk bara under en övergångstid efter självständigheten, men i södra Indien utbröt ett kraftigt motstånd mot hindi som enda statsspråk. Det har gjort att engelskan fått vara kvar som officiellt ”hjälpspråk” framför allt inom administration och näringsliv, samt mellan de olika språkområdena.

Det är städernas växande och ofta välutbildade medelklass som till största delen fått tillgodogöra sig de stora förändringar och den ekonomiska uppgång som det indiska samhället genomgått på 2 000-talet. Den stora majoritet av den fattiga befolkningen, som lever under mycket primitiva förhållanden, har fått liten del av denna utveckling. De tillgångar som skapats har trots reformer till stora delar hamnat i privata fickor än satsats på till exempel bättre sjukvård och utbildning. Det finns också en trend som pekar på en ökande klyfta mellan ett mindre utvecklat norr och ett mer välmående söder.

Trots att andelen fattiga minskat lever fortfarande omkring 380 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Värst är det i storstädernas slum och på landsbygden, där närmare tre fjärdedelar av indierna bor. Under åren 1993 till 2003 begick omkring 100 000 bönder självmord för att de inte kunde försörja sina familjer. Speciellt i svår är fattigdomen i delstaterna Orissa, Bihar och Chhattisgarh.

Barnadödligheten har sjunkit men fortfarande dör över 2 miljoner barn under fem år varje år. Omkring hälften av alla indiska barn lider av någon form av undernäring.

Tuberkulos och malaria är vanligt förekommande sjukdomar men den snabbast växande farsoten är hiv/aids. År 2003 var över 5 miljoner indier smittade.

Läkarkåren är högt kvalificerad men bara en bråkdel av befolkningen, framförallt i städerna, har tillgång till denna. För att bygga upp en bättre sjukvård på landsbygden, främst i norr och nordöst, lanserade regeringen våren 2005 ett nytt program, som innebär att 300 000 byar skall få tillgång till sjukvårdskunnig personal.

De sociala trygghetssystemen med pensioner mm omfattar bara en del av befolkningen och är inte särskilt omfattande.

Till överst på sidan 

Religion

Indien är enligt grundlagen en sekulär stat, vilket innebär att det inte finns någon speciell statsreligion och att religionen inte ska ha någon betydelse i det politiska livet, trots detta genomsyrar religionen hela det indiska samhället. Den betyder oerhört mycket för de flesta indier och ingår som en naturlig del i deras vardagsliv. Indiens många religioner tar, precis som kulturen, gärna till sig sådant som kommer utifrån, men det nya tillåts aldrig ta över utan görs bara om för att passa in i det gamla. De olika religionerna har också hämtat intryck från varandra, främst har den dominerande religionen, hinduismen, påverkat de andra.

Alla stora världsreligioner finns representerade i landet, hinduismen och buddismen har uppstått i Indien.

Lite drygt 80 procent av befolkningen bekänner sig till hinduismen, en av världens äldsta religioner. Den har influerats av den förhistoriska Harappakulturen, från dravidernas och stamfolkens religioner samt från indoeuropéernas religiösa föreställningar, men har även fått intryck utifrån. Hinduismen har utvecklats till en mångfasetterad religion, präglad av stor flexibilitet liksom av en oerhörd tolerans mot oliktänkande. Delvis beror detta på att hinduismen saknar centrala auktoriteter som bibeln eller påven inom kristendomen.

Vissa grundläggande föreställningar förenar dock alla hinduer, bland annat tron på alltings inneboende enhet, det vill säga att allt har sitt ursprung i ett högsta väsen, den stora världssjälen (brahman). Denna kan anta tre olika former, den skapande, som kallas Brahma, den bevarande, som kallas Vishnu och den förstörande men återskapande, som kallas Shiva. Hinduismens många gudomligheter, gudar och gudinnor, är i sin tur bara, olika former av dessa tre (och därmed av brahman).

Reinkarnationen eller själavandringen/återfödelsen är central i religionen. Den styrs av människans handlingar, karma. Den som utför goda handlingar kan få det bättre i nästa liv. Slutmålet, moksha, är dock att helt befria sig från kretsloppet av död och återfödelse, samsara, för att uppgå i gudomen eller i en ickeexistens. Det målet kan nås genom vedisk ritualism, studier och sökande efter vishet, goda sociala/religiösa gärningar, ett asketiskt liv eller meditation. Mycket populär är hängiven dyrkan av en personlig gud, bhakti, ofta en av guden Vishnus tio inkarnationer på jorden, Krishna.

Föreställningen om rituell renhet är mycket viktig för hinduerna. Nästan varje varelse och företeelse i världen rangordnas efter rituell renhet, denna beror i sin tur på hur nära eller långt ifrån, varelsen i fråga står det gudomliga. Kastsystemet spelar en viktig roll i detta.

Islam, är den näst största religionen i Indien. Lite drygt 13 procent av landets befolkning är muslimer och en majoritet av dem är sunniter. Näst efter Indonesien har Indien världens största muslimska befolkning. De första muslimerna kom till Indien redan på 700-talet men i större omfattning kom de först vid de turkiska och persiska invasionerna från och med 1000-talet.

När Brittiska Indien delades 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna valde det sekulära Indien.

Sikhismen uppstod på 1500-talet som en reformrörelse inom hinduismen. Grundaren, guru Nanak, var starkt inspirerad av islam. Dess anhängare finns främst i Punjab, där de är i majoritet, samt i Nordindiens storstäder. En rättrogen sikh klipper inte håret och skägget, det göms oftast i en turban, och han bär alltid en sabel, ofta enbart symbolisk.

Kristendomen kom till Indien genom den helige Thomas, en av Jesu apostlar. Den syrisk-ortodoxa kyrkan i söder har sina rötter i Thomas besök. I mitten av 1500-talet kom den romersk-katolska kyrkan till Indien.

Buddismen och den stränga jainismen, som har mycket gemensamt med buddismen, grundades båda i Indien på 500-talet som proteströrelser. De har idag förhållandevis få anhängare i Indien.

Bland stamfolken förekommer animism, till exempel dyrkan av förfädernas andar och magi av olika slag.

I stort sett lever de olika religionsgrupperna i fred med varandra. Ibland förekommer dock religiösa konflikter, framför allt mellan hinduer och muslimer. Tyvärr finns vissa tecken på att de religiösa motsättningarna ökar, ofta är de underblåsta av extremister för egen politisk vinning. Efter BJPs makttillträde 1998 märktes ett ökande antal övergrepp mot kristna. Inför viktiga delstatsval hösten 2008 förekom nya övergrepp riktade mot kristna och muslimer i delstaterna Orissa och Karnataka varvid ett 80-tal människor dödades.

Till överst på sidan

Kastväsendet

Ordet kast har ingen motsvarighet på de indiska språken. Sanskrit och de moderna indiska språken har två ord för det vi kallar kast; varna som betyder färg och jati som betyder födelse.

När arierna, det indoeuropéiska folket, invaderade Indien var de redan uppdelade i klaner. De hade ljusare hudfärg än de folk som redan bodde här och de försökte hålla sin ras ren genom att undvika att gifta sig med icke-arier. Man tror att det var, bland annat, på detta sätt som systemet med olika kaster kom att utvecklas. Bland arierna uppstod fyra varnas som har funnits sedan 1 000-talet före Kristus. Enligt läran om karma och reinkarnation föds man in i en varna beroende på ens gärningar i tidigare liv.

Inom varje varna finns ett flertal jatis, underkastelser, som ofta är förknippade med ett vist yrke och ett visst geografiskt område. Det fins flera tusen jatis i dagens Indien och de är de viktigaste elementen i kastsystemet.

Människor som står utanför varnasystemet kallas för chandalas eller harijaner. Dessa människor har ingen varna utan endast jati och betraktas traditionellt som oberörbara av högkastiga hinduer, det vill säga hinduer som tillhör en varna. De som står utanför varnasystemet tillhör flera olika jatis, som även sinsemellan tillämpar oberörbarhet.

I dagens Indien är det i lag förbjudet att diskriminera någon på grund av kasttillhörighet. I praktiken fortsätter dock kastsystemet fortfarande att gälla.

Utbildning

Det råder stora skillnader i utbildningen i landet, och mellan män och kvinnor. Läs- och skrivkunnigheten bland män överstigande 15 års ålder uppgår till cirka 70 % och till endast cirka 48 % bland kvinnorna.

Skolplikt råder i princip för alla barn mellan 6 och 14 år, vilket i praktiken betyder att nästan alla pojkar går i skolan under några år. På landsbygden är det inte ovanligt att barnen, även om det officiellt är förbjudet med barnarbete, får hjälpa till med familjens försörjning istället för att gå i skolan.

De delstatliga skolorna är gratis, men standarden på undervisningen är låg. I privatskolorna är undervisningen av högre klass men där kan det vara mycket dyrt att ha sina barn.

För att avhjälpa bristerna i undervisningen har man gjort skärskilda satsningar på utbildning för flickor och på att skapa en likvärdig grundutbildning för alla. Man har också försökt ge utbildning åt dem som slutat skolan i förtid. Inte minst har man satsat på att höja läskunnigheten. I delstaten Kerala  kan i stort sett alla över sex års ålder läsa och skriva numera. Lägst andel läs- och skrivkunniga finns i delstaterna Bihar och Rajasthan.

Det finns omkring 180 universitet i landet, både statliga och federala, samt mer än 7 000 högskolor av olika slag. Universitetsutbildningen håller oftast god, internationell standard.

För mer information klicka på länken Landsfakta

Indien är ett land som har mycket att erbjuda resenärer när det gäller möjligheter att besöka intressanta historiska platser, kultur- och religionsupplevelser, möten med färgfulla människor och att få uppleva vacker natur. Förmodligen finns det inget annat land som har så mycket att erbjuda besökare som Indien. Res hit! Låt dig fascineras, förtrollas och chockeras för det är stundtals ganska tungt att resa i Indien, av olika skäl! 

rajasthan_20.jpg (17505 byte)

Humayums gravkammare. 
New Delhi

 rajasthan_22.jpg (20227 byte)

Jama Mashid. 
New Delhi

 rajasthan_23.jpg (18031 byte)

Bedjande man i 
Jama Mashid.
New Delhi

rajasthan_21.jpg (18202 byte)

Taj Mahal.
Agra

rajasthan_26.jpg (19940 byte)

Karni Mata templet, 
"Råttemplet".
Deshnok

rajasthan_27.jpg (19094 byte)

Karni Mata templet. 
Deshnok

Omgiven av råttor!
Karni Mata templet. 
Deshnok

rajasthan_25.jpg (14723 byte)

Vitbröstad kungsfiskare.
Bharatpur

rajasthan_24.jpg (18849 byte)

Brun häger.
Bharatpur

rajasthan_28.jpg (26744 byte)

Jain templet "Chaumukha".
Ranakpur 

 

Jain templet "Chaumukha".
Ranakpur 

rajasthan_29.jpg (23291 byte)

Bandeshwar templet. 
Bikaner

rajasthan_30.jpg (29611 byte)

Bomullsplockerska.
Udaipur

rajasthan_31.jpg (31657 byte)

"Den blå staden"
Jodphur

rajasthan_33.jpg (18128 byte)

Lake Palace.
Udaipur

 

Stora palatset.
Udaipur

Helig man.
Udaipur

rajasthan_34.jpg (20911 byte)

Fortet i kvällssol.
Jaisalmer

 

Köpmanshus.
Jasialmer

Kungaravar.
Jaisalmer

rajasthan_35.jpg (26104 byte)

Kvinna med barn.
Jaisalmer

rajasthan_37.jpg (15579 byte)

Man i Tharöknen.
Bikaner

rajasthan_39.jpg (18678 byte)

Man i Tharöknen.
Bikaner

rajasthan_32.jpg (19073 byte)

Brunstig kamelhanne i Tharöknen.
Bikaner

rajasthan_38.jpg (25757 byte)

Nomader i 
Tharöknen.
Bikaner

rajasthan_36.jpg (17761 byte)

Matlagning i Tharöknen.
Bikaner

 

Matlagning i Tharöknen.
Bikaner

Kvinna med barn i Tharöknen.
Bikaner

Vattenhämtning.
Tharöknen

Sortering av peppar.
Bikaner

Kvinna.
Jaisalmer

Tungt lastad oxkärra.
Tharöknen.
Bikaner

Hantverkare.
New Delhi

Ung och stolt ryttare.
Hadyal

"Danserska".
Jaisalmer

Kvinna i kök.
Hadyal

Två fåraherdar.
Bikaner

Rensning av bönor.
Hadyal

 

För mer information om Rajasthan/Indien: Dagens väder i Indien
Fakta:  World Factbook BBC Country Profile  UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar: Today India webindia123 The Times BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet Rajasthan  Religion   
  Religion www.stalvik.se    

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-12-04
www.stalvik.com

2 913 besökare sedan 100110
(12 200 besökare 021029 - 100110)