Guernsey och Herm - "Farmer Land"


 

Resfakta Mer information om Guernsey Flagga och karta Startsida

 

Guernsey och Herm - "Farmer land"

Under tio dagar utforskade jag öarna Jersey, Guernsey och Herm som alla ingår i den grupp öar som kallas Kanalöarna och som ligger i Engelska kanalen, strax utanför Frankrikes kust. Öarna har koppling till den brittiska kronan efter britternas seger över normanderna år 1066. Även om öarna än idag har en viss brittisk överhöghet som handlägger deras internationella relationer och ansvarar för deras försvar markerar de sin självständighet delvis genom att ge ut egna pengar, på vilka det står "States of Jersey / States of Guernsey" på och att öarna inte är medlemmar i den Europeiska Unionen.

Anledningen till att jag ville besöka Jersey, Guernsey och Herm var för att vandra de vackra kustlederna med sin bitvis dramatiska natur. Min bas på Jersey var den största staden, tillika dess huvudstad, St Helier. Härifrån tog jag mig runt ön med hjälp av de fint fungerande lokalbussarna som tar en till platserna där vandringarna kan börja och tillbaka till hotellet när dessa är avslutade.

På Guernsey var min bas den största staden på ön St Peter Port, som även är dess huvudstad. Från St Peter Port åkte jag med lokalbussar till platser där mina vandringar startade och härifrån tog jag färjan till Herm. Genom mina vandringar fick jag en hyfsat bra överblick av ön och några av dess sevärdheter. 

Genom mina vandringar fick jag, förutom naturupplevelserna, även tillfälle att se flera av öarnas historiska minnesmonument i form av forntida gravar, borgar, försvarstorn byggda på 1700-talet för att förhindra angrepp från Frankrike och några av de många bunkrar byggda under den tyska ockupationen under andra världskriget.

Lite fakta om Kanalöarna

De största öarna i vad som kallas Kanalöarna är Jersey, Guernsey, Alderney och Sark. Öarnas sammanlagda landyta omfattar cirka 195 kvadratkilometer och befolkningen uppgår till cirka 160 000 invånare.

Engelska är det officiella språket på öarna. Fram till 1960-talet var även franska ett officiellt språk. På Jersey talar en del av invånarna även en gammal normandisk dialekt, jèrriais. På Guernsey talas också den normandiska dialekten patois, oftast på landsbygden.

Jersey är den största ön med lite drygt 87 000 invånare, Guernsey har lite drygt 62 200 invånare och Herm har runt 60 invånare.

Huvudstaden på Jersey heter St Helier och har cirka 28 000 invånare. På Guernsey heter huvudstaden St Peter Port som har lite drygt 16 000 invånare.

Öarnas formelle regent är överbefälhavaren för den brittiska kronans militära styrkor men har som personliga representant på Jersey en viceguvernör, som samtidigt är högste befälhavare där. Vidare finns en kunglig representant som leder både den lagstiftande församlingen och öns domstol.

Den lagstiftande församlingen består av tolv senatorer, tolv ståthållare och 29 valda ledamöter. I den lagstiftande församlingen sitter bland annat 45 valda ledamöter.

På Jersey är skatterna låga, vilket tillsammans med en gynnsam finanslagstiftning gjort att ön utvecklats till ett centrum för banker. Det är framför allt Londonbanker som lockats att öppna filialer på Jersey, vilket inneburit ett uppsving för öns ekonomi. De huvudsakliga näringarna är annars turism och jordbruk. Jersey har blivit känd för den kreatursras som ön gett namn till.

Cirka en tredjedel av Guernseys yta brukas och den viktigaste näringen är trädgårdsodling. Det är framför allt tomater och blommor som drivs fram i växthus. Men tack vare det milda klimatet produceras också tidig potatis och frukt för den engelska marknaden. Även Guernsey är känd för en egen kreatursras.

Under Guernsey lyder öarna Alderney, Brechou, Stora och Lilla Sark, Herm, Jethou och Lihou.

Den anglikanska kyrkan är det dominerande trossamfundet.

Herm är en liten ö, cirka två kvadratkilometer stor, med unik naturskönhet och har därför blivit ett populärt turistmål. Där bedrivs också jordbruk, men i ringa omfattning.

Kanalöarnas befolkning ägnar sig också till viss del åt fiske.

Årligen besöks Jersey av cirka 700 000 turister och cirka 400 000 besöker Guernsey.

Några viktiga årtal i Kanalöarnas historia

 
Årtal

 

Händelse
8 000 f Kr Guernsey blev en ö efter att ett stycke land sakta gled ut i Engelska kanalen
6 000 f Kr Blev Jersey en ö efter att ett stycke land bröts loss från den normandiska halvön och gled ut i havet
4 000 f Kr Under den yngre stenåldern började bosättarna att begrava sina döda i gravkammare och reste stenmonument
100-talet f Kr Öarna omnämns för första gången av romarna
56 e Kr Romarna ockuperar Jersey
400-talet e Kr Frankerna regerar över öarna
500-talet e Kr Den förste missionären St Sampson kommer till öarna och befolkningen kristnas
Kringströvande germanska grupper dödade den kristne eremiten St Helier omkring år 555. St Helier levde och predikade på en liten klippö utanför Jersey där nu Fort Elisabeth ligger. Jerseys huvudstad har fått sitt namn efter denne man
800-talet e Kr Bosatte sig vikingar på Kanalöarna och gav Jersey dess namn (-ey kommer från norska språket som betyder ö)
933 Jersey blev en del av hertigdömet Normandie efter att William Longsword erövrat Kanalöarna
1066 Efter slaget vid Hastings, som vanns av Vilhelm Erövraren, kom Kanalöarna under brittiskt beskydd, och har så varit sedan dess nästan oavbrutet. Öarna har dock behållit sin självständighet
1204 Förlorade kung "Johan utan Land" Normandie till Frankrike. Befolkningen på Jersey fick då välja om de ville höra till Frankrike eller fortsatt vara lojala mot den brittiska kronan. Sedan dess är öarna underställda den brittiska kronan, men ej det brittiska parlamentet och har därmed fått behålla sin självständighet i stor omfattning
1337 "Hundraårskriget" mellan England och Frankrike inleds. Detta leder till att öarna invaderas av Frankrike vid ett flertal tillfällen
1461 - 1468 Under det så kallade "Rosornas krig" intog fransmännen borgen Mont Orgueil Castle på Jersey och styrde ön de efterföljande sju åren
1482 Avslutades kriget mellan England och Frankrike
1483 Påven Sixtus IV utfärdade en bulla som fastslog att Kanalöarna och vattnen utanför dessa skulle vara neutral, i alla sammanhang. Den som anföll öarna skulle som straff uteslutas ur kyrkan
1565 Helier de Carteret koloniserar ön Sark och grundade ett feodalsystem som fortfarande fungerar
1651 Intas Jersey av den parlamentariska engelska armén
1781 Ägde slaget om Jersey rum mellan britter och fransmän. Attacken misslyckades och detta var sista gången den franska armén besegrades. Efter denna attack började man bygga en mängd försvarstorn runt om på öarna för att förhindra ytterligare angrepp
1790 - 1793 Franska rojalister söker skydd på öarna under den franska revolutionen
1790 Första flygningen på Jersey genomförs av M.Granger med luftballong
1852 Den franske författaren Victor Hugo inleder sin exil med 3 år på Jersey och sedan med 15 år på Guernsey
1912 Världens första flygtävling från St Malo till Jersey, tur och retur, äger rum
1917 Dödades 600 soldater på Guernsey i samband med första världskriget 
1940 - 1945 Ockuperas Kanalöarna, som enda del av Storbritannien, av tyskarna efter att den brittiska regeringen beslutat sig för att inte försvara dem
1945 Den 9 maj upphör den fem år långa tyska ockupationen och därmed befrias öarna från sina förtryckare
Den 9 maj är sedan dess nationaldag
1962 Inleds den finansiella verksamheten i större skala vilket påverkar öarnas livsstil

Till överst på sidan

Resfakta

Jag kom till staden St Peter Port på Guernsey efter en härlig båtresa på cirka en timme från Saint Helier på Jersey. Direkt efter ankomsten gick jag till turistbyrån för att få information om vad som finns att se och vilka vandringsmöjligheter det finns på ön. En vänlig kvinna försåg mig med begärd information. Här fick jag också information om busslinjer och tidtabeller. Från Turistbyrån tog jag buss 3a till en hållplats nära hotellet jag bokat och redan strax efter klockan tolv hade jag fått mitt rum varför jag snabbt kunde ge mig iväg till centrum för att se vad St Peter Port har att erbjuda en turist.

St Peter Port

Från hotellet gick jag Victoria Street genom de gamla kvarteren till centrum som ligger vid hamnen. Här finns det många affärer och här flockas turisterna. Victoria Street är kantad av hus i typisk brittisk arkitektur. Även de gamla kvarteren är fulla med typiskt brittiska hus. Här känns det gemytligt att vandra runt!

Marknadsplatsen är omgiven av hus i vacker arkitektur och på lördagar under sommaren kan man njuta av musik- och dansföreställningar här. Marknadshallen är ombyggd och ser nu mera ut som en galleria med olika affärer än en traditionell saluhall. För den shoppingsugne finns det en hel del att handla här! Nära marknadsplatsen ligger den stora kyrkan Town Church som är omnämnd för första gången år 1048.

Längs Esplanaden, gatan utmed hamnen, strövar gärna turisterna fram i sakta mak, för att se och synas. Marinan är full med vackra båtar, stora eller små. Vid ebb vilar de på havsbottnen. Kanalöarna har bland de största skillnaderna i vattennivå mellan ebb och flod i världen.

Kanalöarna var ockuperade av tyskarna under flera år i samband med andra världskriget och kvar från denna period finns många lämningar i form av underjordiska anläggningar, bunkrar och tunnlar. Jag besökte den stora bunkern där tyskarnas sambandscentral legat och fick en fin och intressant guidning av mannen som sköter denna på sin fritid. Bunkern kan bara besökas tisdagar eller lördagar mellan 14.00 och 17.00 från april till oktober. Här arbetade som mest 150 tyskar med att skicka krigsinformation till fastlandet med hjälp av telegrafi, radiosändare eller en form av teleprintrar. Den före detta tyske befälhavaren Willi Hagedom har varit till stor hjälp vid restaurering av anläggningen. Andra tyska lämningar från andra världskriget som restaurerats på Guernsey är krigstunnlar och ett stort underjordiskt sjukhus.

En av stadens stora sevärdheter är huset som den franske författaren bodde i under 14 år. Han tvingades lämna sitt land efter att ha blivit osams med många inflytelserika personer i Frankrike, inklusive kejsare Napoleon.

Stadens största sevärdhet är med all sannolikhet Castle Coronet, en mäktig borg som började byggas på 1200-talet och var i drift fram till långt in på 1900-talet. Tyskarna använde detta under andra världskriget. Nu är det renoverat och en intressant plats att besöka. Varje dag klockan 12 skjuts en kanonsalut från en av de gamla kanonerna i borgen.

Till andra attraktioner kan man också räkna flera mysiga pubar och trevliga restauranger runt om i staden. Många av pubarna har levande musik flera gånger i veckan.

Första kvällen i St Peter Port hade jag turen att få uppleva öns största utomhusevenemang, PROM 2011. Varje år i början av september ges en mycket fin konsert som inleds av lokala musiker och sedan avslutar man kvällen med att koppla upp sig till TV-utsändningen från Albert Hall i London under vilken man kan följa en sagolik konsert på en storbildsskärm.

Några bilder från St Peter Port

Klicka på den lilla bilden för större format
 

Hälsning vid
färjeankomst.
St Peter Port

Vy mot staden
från hamnen.
St Peter Port

Stadsmiljö.
St Peter Port

Stadsmiljö.
St Peter Port

Marketplace.
St Peter Port

Affären heter
"Röda apan"

Stadsmiljö

Stadens äldsta hus
dateras till 1775

Pubentré

Markethall

Ingången till
fd tyska
sambandscentralen

Interiör
från fd tyska
sambandscentralen

"VIP-arna" satt
vid egna bord.

Ebb

Fyrtornet

Castle Coronet

Castle Coronet

Kruttornet.
Castle Coronet

Castle Coronet

Castle Coronet

Till överst på sidan

Vandring Fermain Bay – La Prevote (18 km)

Min första vandring på Gurnsey valde jag att göra längs öns öst- och sydkust där man kan göra en lång vandring på stigar högt över havet med fina vyer över det dramatiska klipplandskapet. Det går att starta vandringen redan vid akvariet i St Peter Port och den kan avslutas vid Pleinmont på västkusten. Går man hela den sträckan får man räkna med minst 7 – 8 timmars vandring.

Jag tog bussen från terminalen i St Peter Port till Fermain Bay, en bussresa på under tio minuter, för att snabbt komma från staden. Från busshållplatsen tar det ungefär 10 minuter att gå till Fermain Bay. Här finns en försvarsanläggning byggd på 1700-talet för att skydda Guernsey mot eventuella attacker av fransmännen. Idag finns här en servering som är till för att serva alla dem som kommer till denna vackra strand.

Kustleden börjar strax intill det gamla försvarstornet med en av de många, och långa, trappor som man kommer att gå under resten av vandringen. Varje trappa i sig är inte speciellt tung att gå, men alla tillsammans gör vandringen relativt slitsam.

Det tog inte lång stund för mig att komma upp på höjden ovanför Fermain Bay varifrån vyerna över bukten och den gamla försvarsanläggningen är vackra. Leden går hela tiden upp och ned för det böljande kustlandskapet. Bitvis går man på stigar genom små lummiga partier, över hedlandskap och till största delen går man uppe på höjderna med fantastiska vyer över klipporna och havet.

Under vandringen passerar man olika sevärdheter som, till exempel, Bec du Nez, en vacker naturhamn och försvarsanläggning, La Divette Bay som är en annan liten naturhamn där militära styrkor bevakade kusten på 1300-talet, vid Jerbourg Point, som är ett berg med fina vyer, har man hittat spår efter människor som bodde här för 2 000 år sedan, på Jerbourg Point finns också en av tyskarnas försvarsbunkrar från andra världskriget, The Pea Stacks är en grupp klippor med rikt fågelliv, Petit Port är en vacker strand med 294 trappsteg att ta sig ned- eller upp för, Moulin Huet Bay med sitt dramatiska klipplandskap är kanske ledens vackraste strand dit den berömde franske målaren Renoir och den franske författaren Victor Hugo gärna sökte sig, vid Saints Bay stannade jag till och fikade, vid Petit Bot Bay finns ett försvarstorn byggt under kriget mot Napoleon, Le Gouffre är en populär plats bland vandrare och andra besökare för här finns den sista restaurangen på länge som man kan stanna till på innan man vandrar vidare västerut.

Från La Gouffre gick jag åter ned mot havet innan leden än en gång svängde uppåt. Även på denna sträcka kunde jag njuta av ett vackert kustlandskap. Vid La Prevote finns ännu en av tyskarnas bunkrar med ett vackert läge högt uppe på en kulle. Här avslutade jag dagens etapp och gick till huvudvägen, cirka ett par kilometers vandring, varifrån jag tog bussen tillbaka till St Peter Port.

Det här var en mycket vacker, om än lite slitsam, vandringsetapp. 

Några bilder från vandringen Fermain Bay till La Prevote 

Klicka på den lilla bilden för större format
 

Vy över Fermain Bay

Ledmarkering

Marble Bay

Moulin Huet Bay

Moulin Huet Bay

Nära Saints Bay

Nära Saints Bay

Vandringsleden

Tysk bunker vid
La Prevote

Till överst på sidan

Vandring från Fort Grey till Fort Hommet via Mount Varouf (16 km)

Den här dagen hade jag valt att vandra på Guernseys västra kust. Jag tog buss nr 7 från St Peter Port till Fort Grey där dagens vandring började. Det blåste en hård vind när jag steg av bussen vid Fort Grey. Regnet hade dock slutat vid 8.30-tiden.

Jag började vandringen med ett besök på Fort Grey som byggdes i början av 1800-talet för att skydda Guernsey mot ett eventuellt franskt angrepp. Idag är det gamla fortet ombyggt till ett ”Skeppsvraksmuseum”. Det är många fartyg som gått på grund utefter Guernseys klippiga kust. Inte långt fån Fort Grey finns en välbevarad bunker som tyskarna byggde under andra världskriget.

Enligt den unge mannen på turistbyrån skulle man kunna gå vid sidan av vägen för att slippa trafiken, men någon sådan fanns inte. Det var bara att traska vidare på den asfalterade vägen på bland de ganska många bilarna som trafikerade denna vackra kustväg. Vädret var gråmulet och vinden blåste kraftigt i ryggen.

Nästa stopp gjorde jag strax norr om Léree Bay där jag tittade på en megalitgrav, Le Creux des Faies, som antas vara från tiden 3 000 – 2 500 före Kristus. Graven är 9 meter djup och jag kunde gå helt upprätt i den. Jag kände vibrationerna från forntidens människor inne i graven. Mäktig upplevelse!

Vid Le Catioroc tittade jag på en försvarsanläggning från Napoleonkriget och en dolmen (hällkista) från tiden 3 000 – 2 500 före Kr. Här vek jag av på en väg mot inlandet och besökte det enda medeltida kapellet på Guernsey, St Apollines Chapel, som är byggt 1392, litet med spartansk inredning och rester av muralmålningar.

Vandringen gick vidare till Gurnseys dricksvattenreservoir, stor som en liten insjö. Runt den finns vandringsstigar. Jag fortsatte sedan till Mount Varouf varifrån jag gick tillbaka till kusten och dagens etappmål Fort Hommet. Fortet har sitt ursprung från början av 1800-talet då det byggdes i rädsla för fransmännens angrepp. Tyskarna utnyttjade fortet och kompletterade det med ett bunkersystem under andra världskriget. Detta var den märkligaste tyska bunkern jag såg på Guernsey.

Från Fort Hommet gick jag tillbaka till huvudvägen och därifrån tog jag bussen tillbaka till St Peter Port och därmed var dagens vandring avslutad. Vandringen var intressant på grund av alla historiska minnesmärken, men inte så naturskön eftersom jag till största delen gick på asfalterad väg, stundtals ganska hårt trafikerad.

Några bilder från Vandring Fort Grey till Fort Hommet via Mount Varouf

Klicka på den lilla bilden för större format
 

Fort Grey

Tysk bunker nära
Fort Grey

Fiskarhus.
Fort Grey

Båtar dras upp
ur havet på
små slädar.
Fort Grey

Strandvallmo

Megalitgraven.
Le Creux des Faies

Megalitgraven.
Le Creux des Faies

Dolmen.
Le Catioroc

Salustånd.
Le Catioroc

St Apollines Chapel.
Le Catioroc

St Apollines Chapel.
Le Catioroc

En vit (albino)
gräsand!

Guernsey kor.
Mount Varouf

Tysk bunker
och borgen.
Fort Hommet

Tysk bunker
och borgen.
Fort Hommet

Vandring på den lilla ön Herm (13 km)

Sista dagen på Guernsey valde jag att ta färjan till den lilla ön Herm som har en bofast befolkning på endast cirka 60 personer. Båtresan tar omkring 20 minuter vid lugnt väder.

Det går en vandringsled runt ön som är cirka 6 kilometer lång, och sedan kan man vandra ytterligare 2-3 kilometer i öns inland.

En vandring på Herm går i olika miljöer; hedlandskap, gräsmarker, dynlandskap, på kritvita stränder och på höjder som ger fina vyer över hav och klipplandskap.

Räkna inte med någon långvandring! Men här är gudomligt vackert! På tre timmar har man gått av öns alla leder.

Även om vandringen inte blev så lång så var det värt att besöka ön för den fina naturen, lugnet och att det är helt bilfritt här.

Några bilder från vandringen på Herm

Klicka på den lilla bilden för större format
 

Färjan från
Guernsey

Bostadshus

Bondgård

Hedlandskap

Gräslandskap

Obelisken

Sandstrand

Klipplandskap

Naturlig hamn

Blommande fuxia

Till överst på sidan

Guernseys flagga och karta

Guernseys flagga har ett rött St Georges kors på vit botten. Inne i det röda korset finns ett gult kors inlagt.

Det röda korset symboliserar de långa banden med England och det faktum att Guernsey är underställd den brittiska kronan, men med självstyre. Det gula korset är en avbildning av guldkorset som Hertig Vilhelm av Normandie (Vilhelm Erövraren) använde under slaget vid Hastings år 1066.
 

 

 

För mer information om Guernsey Dagens väder på Guernsey
Fakta World Factbook UD:s rekommendationer   BBC Weather
Tidningar This is Guernsey      
Övrigt Visit Guernsey Welcome to Herm Lonely Planet  
  www.stalvik.se      

Guernsey och Herm var två fina bekantskaper. Här finns trevliga platser att vistas på, vacker miljö att vandra i och vänliga människor. Nära Sverige och väldigt civiliserat. Den som söker ett säkert och bekvämt resmål är detta två öar att åka till.

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-10-10
www.stalvik.com

401 besökare sedan 110923